Nguồn đạo số 59

Xem 1-3 trên 3 kết quả Nguồn đạo số 59
  • Ngày nay trong nền văn học Việt nam Hán văn đã không còn thịnh hành nữa...4. Hồ bạn khởi thiền quan, giáo diễn chân thừa, nhất tánh viên minh hoàn bản tế. ... Trên bờ dựng cảnh chùa, diễn cảnh chân thừa giáo, nhất tánh tròn sáng trở ...

    pdf4p ngocha 12-06-2009 226 40   Download

  • Mục tiêu cần đạt : Học sinh có thể tự kiểm tra được thông số của máy biến áp như điện áp, dòng điện, công suất. II) Chuẩn bị của GV và HS: của thầy và trò : - Nguồn diện :1 Máy biến áp tự ngẫu.

    pdf4p phalinh13 04-08-2011 71 15   Download

  • Sóc Trăng là tỉnh có truyền thống nông 322.330 ha đất tự nhiên. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 263.831 ha, chiếm 81,85%. Hiện nay toàn tỉnh Sóc Trăng lực lượng trong độ tuổi lao động là trên 730.000 người (chiếm tỷ lệ 59% tổng số), đây là một nguồn lực lao động dồi dào, đầy tiềm năng cho sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thành công quá trình CNH - HĐH (công nghiệp hoá hiện đại hoá) đất nước....

    pdf1p tuoanh04 19-07-2011 58 19   Download

Đồng bộ tài khoản