intTypePromotion=3

Nguồn hình thành vốn

Xem 1-20 trên 486 kết quả Nguồn hình thành vốn
 • Bài giảng Chương V: Nguồn vốn với phát triển Kinh Tế sẽ giới thiệu tới các bạn khái luận chung về vốn; vai trò của vốn với phát triển kinh tế; các yếu tố tác động đến cầu vốn đầu tư; các nguồn hình thành vốn đầu tư. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt29p ngochuyen1234567 31-10-2015 138 22   Download

 • Vốn là yếu tố hàng đầu vào không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Hiệu quả sử dụng vốn càng cao thì kết quả thu về từ lượng vốn bỏ ra sẽ càng lớn. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bao gồm tổng hợp các biện pháp kinh tế – kỹ thuật – tài chính, có ý nghĩa góp phần sử dụng tiết kiệm,....

  pdf86p nhattruong 08-07-2009 2866 1729   Download

 • Để kinh doanh, trước hết cần có vốn, vốn đầu tư ban đầu và vốn bổ sung để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Vốn kinh doanh được hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Căn cứ vào nguồn hình thành vốn, người ta cũng phân chia xí nghiệp theo nhiều loại khác nhau. Các nguồn hình thành vốn bao gồm: Vốn do nhà nước cấp (vốn NSNN) vốn do chủ kinh doanh bỏ ra, vốn liên doanh và vốn huy động.

  pdf26p blue_dreams567 08-07-2009 1334 399   Download

 • Đề tài: Tổ chức quản lí và sử dụng vốn lưu động có kết cấu gồm 3 chương trình bày về: vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp, thực trạng và những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thăng Long.

  doc89p dinhthao00 14-06-2011 410 192   Download

 • Xét về bản chất, nguồn hình thành vốn đầu tư chính là phần tiết kiệm hay tích luỹ mà nền kinh tế có thể huy động được để đưa vào quá trình tái sản xuất xã hội. Điều này được cả kinh tế học cổ điển, kinh tế chính trị học Mác - Lênin và kinh tế học hiện đại chứng minh.

  pdf8p demnammopho123 30-10-2013 77 8   Download

 • Nguồn hình thành vốn đầu tư chính là phần tích luỹ được thể hiện dưới dạng giá trị được chuyển hoá thành vốn đầu tư Các Mác: học thuyết : tích luỹ , tuần hoàn và chu chuyển, tái sản xuất tư bản xã hội,… VỒN LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

  ppt30p banhbeonhanthit 30-07-2013 76 7   Download

 • Luận văn gồm có 3 mục đích chính sau đây: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động, nhân tích thực trạng tổ chức quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cố phần Tích hợp Hệ thống CTS trong giai đoạn 2011 - 2013, đề xuất một số giải pháp chủ yếu giúp doanh nghiệp nâng hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cố phần Tích hợp Hệ thống CTS.

  pdf80p luimotbuoc_3 03-11-2016 28 4   Download

 • Mục đích: Trang bị kiến thức về kế toán các loại quỹ và một số nguồn vốn của ngân hàng. Ngoài ra chương này còn trang bị kiến thức về các nghiệp vụ thu chi nội bộ trong ngân hàng, từ đó xác định kết quả kinh doanh của ngân hàng. 8.1. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu 8.1.1. Khái niệm: Nguồn vốn chủ sở hữu là những nguồn hình thành nên các tài sản thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng được sử dụng vào mục đích kinh doanh...

  pdf6p ntgioi120404 09-11-2009 1444 395   Download

 • Nguồn vốn chủ sở hữu là những nguồn hình thành nên các tài sản thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng được sử dụng vào mục đích kinh doanh theo luật định nhằm mang lại lợi ích kinh tế cho Ngân hàng.

  ppt24p hahien0412 04-05-2011 344 102   Download

 • Chủ sở hữu công ty có thể là cá nhân hoặc là tổ chức, trích từ tài sản của mình nguồn vốn để thành lập công ty TNHH một thành viên. Trong quá trình hoạt động của công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trên phần tài sản của chủ sở hữu đã trích để hình thành vốn điều lệ

  pdf30p doremon_12 24-12-2013 229 46   Download

 • Đề tài: Mối quan hệ giữa nguồn vốn trong nước và nguồn vốn nước ngoài trình bày khái niệm phân loại bản chất vốn đầu tư, mối quan hệ giữa đầu tư trong nước và nước ngoài, giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa hai nguồn vốn, thực trạng vốn đầu tư trong và ngoài nước theo nguồn hình thành.

  doc65p nongcongvjp1 04-10-2014 152 33   Download

 • Chương 5 Nguồn vốn với phát triển kinh tế thuộc bài giảng kinh tế phát triển, cùng tìm hiểu chương này với những nội dung chính sau: Khái luận chung về vốn, vai trò của vốn với phát triển kinh tế, các yếu tố tác động đến cầu vốn đầu tư, các nguồn hình thành vốn đầu tư.

  ppt29p kevinle124 04-06-2014 87 12   Download

 • Chương 7 Vốn với phát triển kinh tế, mục tiêu của chương: Phân biệt được vốn sản xuất và vốn đầu tư, vai trò của vốn với phát triển kinh tế, các yếu tố tác động đến cầu vốn đầu tư, các nguồn hình hành vốn đầu tư (nhân tố tác động đến cung vốn đầu tư).

  pdf46p thanhdieutran 12-04-2014 45 8   Download

 • Vốn CSH là vốn của CSH, các nhà đầu tư và doanh nghiệp không thanh toán, nó không phải là một khoản nợ Vốn có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, có 3 nguồn chủ yếu sau: Nguồn vốn đóng góp ban đầu và bổ sung cho các nhà đầu tư Nguồn vốn đóng góp bổ sung từ KQ hoạt động SX KD Nguồn vốn chủ sở hữu khác Các nguyên tắc kế toán: Hạch toán rành mạch, rõ ràng từng nguồn vốn, từng nguồn hình thành, từ các đối tượng góp vốn....

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 70 7   Download

 • Qua hoạt động của mình, doanh nghiệp đã làm cho các tài sản, nguồn hình thành tài sản vận động tăng, giảm, chuyển đổi từ hình thái này sang hình thái khác. Sự vận động đó có thể làm cho tổng tài sản và tổng nguồn vốn của doanh nghiệp lớn lên, thu hẹp lại hoặc không đổi.Và sự vận động này là biểu hiện của quá trình kinh doanh. Nhiệm vụ của hạch toán kế toán là phải theo dõi mọi sự vận động của tài sản và nguồn vốn nói trên.

  pdf15p samsung7 02-11-2011 42 4   Download

 • Chương 5 - Nguồn vốn với phát triển kinh tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái luận chung về vốn, vi trò của vốn với phát triển kinh tế, các yếu tố tác động đến cầu vốn đầu tư, các nguồn hình thành vốn đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt29p nomoney7 04-03-2017 13 2   Download

 • 1. Khái niệm: Huy động vốn là nghiệp vụ tiếp nhận nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ các tổ chức và cá nhân bằng nhiều hình thức khác nhau để hình thành nên nguồn vốn hoạt động của ngân hàng.

  ppt43p trieuvanduyueh 15-03-2011 1743 591   Download

 • Truyền thống tốt đẹp của dân tộc: - Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước được hình thành từ rất sớm và trở thành một tính chất của mọi người dân Việt và đây là một yếu tố quan trọng nhất để Nguyễn Tất Thành đi vào con đường cách mạng (Lòng yêu nước là cái vốn có của người dân Việt. Vấn đề đặt ra là Đảng phải khơi gợi).

  doc4p vank44b4 08-05-2010 5029 531   Download

 • Nguồn vốn của NHTM ngoài vốn tự có còn có một phần chủ yếu là vốn nợ. Vốn nợ của NHTM được tạo lập từ 4 phương thức cơ bản: huy động từ TK tiền gửi, vay từ các tổ chức tín dụng khác và NHNN, phát hành giấy tờ có giá, hình thành từ nguồn khác. Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về phương thức huy động từ tiền gửi. A-Từ điển sinh viên: Tiền gửi thanh toán - tiền gửi không kỳ hạn ( Call Deposit ) - Huy động vốn cho NH bằng việc mở TK...

  pdf8p giomuaxuantoi 21-05-2010 1504 406   Download

 • Chương thứ tám KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH Mục đích: Trang bị kiến thức về kế toán các loại quỹ và một số nguồn vốn của ngân hàng. Ngoài ra chương này còn trang bị kiến thức về các nghiệp vụ thu chi nội bộ trong ngân hàng, từ đó xác định kết quả kinh doanh của ngân hàng. 8.1. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu 8.1.1.

  pdf6p misadu 08-07-2010 629 372   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Nguồn hình thành vốn
p_strCode=nguonhinhthanhvon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản