intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguồn lực vật chất

Xem 1-20 trên 445 kết quả Nguồn lực vật chất
 • Bài viết Quan điểm sử dụng hiệu quả các nguồn lực vật chất trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay nêu lên một số nhận thức về nguồn lực phát triển kinh tế, quan điểm sử dụng hiệu quả các nguồn lực vật chất trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và một số nội dung khác.

  pdf3p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 113 7   Download

 • Nguồn nhân lực cùng với nguồn lực tài chính và nguồn lực vật chất là ba yếu tố quyết định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một công ty. Trong đó, nguồn nhân lực là nguồn chính quyết định đến lợi nhuận và sự phát triển của công ty. Trong nội dung bài viết này, tác giả đề cập đến thực trạng nguồn nhân lực của các DNNVV và các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

  pdf12p vimanoban2711 06-04-2021 0 0   Download

 • Tài liệu “Business edge – Kiểm soát nguồn lực vật chất” được biên soạn dành cho các chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục đích trang bị cho họ những công cụ và kiến thức quản lý cơ bản. Ngoài ra các nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các sinh viên nghiên cứu lĩnh vực quản trị cũng có thể tham khảo tài liệu này

  pdf133p iamvip01 23-03-2012 293 153   Download

 • Nghiên cứu về tuổi già trong miền an sinh xã hội Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Già hóa dân số và áp dụng chính sách, hình ảnh tuổi già đồng bằng sông Hồng, những nguồn lực vật chất của tuổi già, những dàn xếp đời sống gia đình cho người cao tuổi, người cao tuổi phác họa từ một nghiên cứu định tính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf139p visatori2711 18-04-2019 33 3   Download

 • Bài viết tập trung phân tích thực trạng và giải pháp thực hiện chính sách ưu đãi xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tăng trưởng kinh tế đã tạo ra nguồn lực vật chất cho thành phố tăng cường đầu tư vào chính sách ưu đãi xã hội.

  pdf7p vivatican2711 12-02-2020 9 0   Download

 • Thực tế hiện nay cho thấy, vấn đề con người và quản lý con người là một vấn đề không những Đảng và Nhà nước ta quan tâm mà còn là một vấn đề các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh cũng phải đặc biệt quan tâm và chú trọng.Vì con người không những tạo ra của cải vật chất cho xã hội, mà còn là người tiêu dùng, người sử dụng những của cải vật chất do chính bàn tay mình làm ra. Đối với các doanh...

  doc73p vnzoomvn 17-06-2011 857 501   Download

 • Con người là yếu tố quan trọng quyết định thành công của doanh nghiệp. Họ là người tham gia vào quá trình sản xuất, trực tiếp tạo ra sản phẩm. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay đòi hỏi các nhà quản lý phải biết khai thác sử dụng nguồn nhân lực của mình một cách hiệu quả. Muốn vậy thì cần nghiên cứu tìm hiểu về nhu cầu về lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần của người lao động nhằm kích thích về mặt vật chất, tinh thần...

  pdf91p songngu1311 07-12-2012 523 242   Download

 • Cuốn sách này nằm trong bộ sách: Quản trị Sản xuất và Vận hành, xem xét các khía cạnh khác nhau của việc quản lý và kiểm soát nguồn lực, bao gồm thu mua, tồn trữ, sử dụng và bảo quản. Nghiên cứu cuốn sách này, bạn sẽ có khả năng: Mô tả năm bước trong quy trình quản lý nguồn lực được áp dụng như thế nào cho bốn loại nguồn lực; Giải thích một số biện pháp để quản lý nguồn lực thiết bị hiệu quả hơn; Giải thích nguyên tắc tồn kho cơ bản; Mô tả sáu nguyên tắc quan trọng...

  pdf133p namde03 19-03-2013 298 128   Download

 • Đầu tư phát triển là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính , nguồn lực vật chất , nguồn lực lao động và trí tuệ để xây dựng , sữa chữa nhà cửa và cấu trức hạ tầng , mua sắm trang thiết bị và lắp đặt chúng trên nền bệ , bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực , thực hiện chi phí thường xuyên gắn liền với sự hoạt động của các tài sản này nhằm duy trì tiềm lực hoạt động của các cơ sở đang tồn tại và tạo tiềm lực mới cho nền...

  pdf35p tieutaydoc 06-08-2010 227 87   Download

 • Bất cứ một sự phát triển nào cũng đều phải có một động lực thúc đẩy.Phát triển kinh tế xã hội được dựa trên nhiều nguồn lực: nhân lực (nguồn lực con người), vật lực (nguồn lực vật chất, công cụ lao động, đối tượng lao động, tài nguyên thiên nhiên, …), tài lực (bao gồm nguồn lực tài chính, tiền tệ) …song chỉ có nguồn lực con người mới tạo ra động lực cho sự phát triển. Từ thời xa xưa con người đã sử dụng công cụ lao động thủ công, đơn giản để sản xuất ra...

  pdf51p vaio1111 04-09-2012 151 55   Download

 • Con người là sản phẩm tiến hoá , phát triển lâu dài của tự nhiên . Con người trong quá trình tồn tại , không chỉ tác động vào tự nhiên , làm biến đổi thế giới tự nhiên mà con người còn quan hệ với nhau tạo nên bản chất con người . Xã hội ngày càng phát triển , năng suất lao động ngày càng cao , của cải vật chất ngày càng nhiều , tạo điều kiện phát triển những mặt tự nhiên như sức khỏe , trí tuệ , con người . Khi con người...

  pdf15p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 114 45   Download

 • Có nhiều định nghĩa khác nhau về nguồn lực. Theo nghĩa hẹp, nguồn lực thường được hiểu là các nguồn lực vật chất cho phát triển, ví dụ như tài nguyên thiên nhiên, tài sản vốn bằng tiền.....

  pdf64p daisy15 05-08-2010 140 42   Download

 • Đất đai luôn là nguồn tài nguyên quý của mọi quốc gia, bởi lẽ đó là tư liệu sản xuất quan trọng để sản xuất ra của cải vật chất cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người; đồng thời, đất đai là nguồn tài nguyên có hạn về số lượng, nên việc quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả nhất luôn là vấn đề mà Chính phủ của các quốc gia quan tâm và được bảo vệ chặt chẽ bằng luật pháp. Khi đất nước ta trong thời kỳ nền kinh tế...

  pdf94p dell1122 05-09-2012 110 42   Download

 • Đất đai luôn là nguồn tài nguyên quý của mọi quốc gia, bởi lẽ đó là tư liệu sản xuất quan trọng để sản xuất ra của cải vật chất cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người; đồng thời, đất đai là nguồn tài nguyên có hạn về số lượng, nên việc quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả nhất luôn là vấn đề mà Chính phủ của các quốc gia quan tâm và được bảo vệ chặt chẽ bằng luật pháp. Khi đất nước ta trong thời kỳ nền kinh tế...

  pdf93p dell1122 06-09-2012 88 21   Download

 • Đất đai là tài nguyên do thiên nhiên ban tặng vô cùng quý giá, là tài nguyên có thể tái tạo được.Đất đai là nguồn lực cơ bản nhất dùng để sản xuất ra của cải vật chất trong các ngành sản xuất, có vai trò quan trọng đối với mọi hoạt động sống, lao động sản xuất nhất là ngành nông nghiệp. Đất đai có vai trò khác nhau trong từng ngành sản xuất: Đối với các ngành công nghiệp-xây dựng , đất đai là nền móng, địa điểm xây dựng cơ sở hạ tầng, làm cơ sở để tiến hành thao tác; Đối với các ngành...

  ppt26p nguyenthao978692 04-01-2013 64 15   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Thông qua phân tích cácvấn đề lý luận về tạo động lực lao động bằng kích thích phi vật chất, luận văn đánh giá thực trạng, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động phi vật chất tại công ty TNHH một thành viên thiết bị lưới điện – EEMC. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf134p hetiheti 08-03-2017 50 13   Download

 • Bài giảng Tổ chức công tác khuyến nông - Chương 3 trình bày về tổ chức nguồn lực khuyến nông (KN). Sau khi học xong chương này, người học có thể biết được: Nguồn lực KN, tổ chức nguồn lực cho hoạt động KN, tổ chức nhân lực khuyến nông, tổ chức nguồn lực vật chất cho KN, tổ chức nguồn lực tài chính cho KN. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf45p namthangtinhlang_03 25-11-2015 68 11   Download

 • Vật chất được câu tạo bởi cái gì? Nếu ta lấy một miếng sắt và chia nhỏ nó, càng lúc càng nhỏ cho đến một lúc nào đó không thể chia nhỏ nữa, thì miếng sắt nhỏ nhất đó là nguyên tử sắt. Nguyên tử sắt có thể chia nhỏ hơn nữa, nhưng những miếng sau đó sẽ không phải là sắt, mà là nhân và electron. Nếu ta lấy nước đem chia ra thành những phần nhỏ, càng lúc càng nhỏ, thì sẽ đến một lúc nào đó không thể chia được nữa. Phần nhỏ nhất có thể...

  pdf4p thiensuvetroiyahoo 18-05-2011 74 7   Download

 • Bài viết Một số giải pháp huy động nguồn lực cho nhà ở xã hội giới thiệu tới các bạn một số nội dung về chật vật với nhà ở xã hội; và một số giải pháp về vấn đề này. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về nội dung này.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 45 7   Download

 • Thông qua phân tích cácvấn đề lý luận về tạo động lực lao động bằng kích thích phi vật chất, luận văn đánh giá thực trạng, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động phi vật chất tại công ty TNHH một thành viên thiết bị lưới điện – EEMC.

  pdf134p kexauxi9 03-12-2019 32 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguồn lực vật chất
p_strCode=nguonlucvatchat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2