intTypePromotion=3
ADSENSE

Nguồn sôđa tự nhiên

Xem 1-1 trên 1 kết quả Nguồn sôđa tự nhiên
  • Phân bố và sản lượng khai thác trên thế giới Trona và nahcolit là những loại quặng tự nhiên của natri cacbonat (sôđa) và bicacbonat. Trona tồn tại trong thiên nhiên, đây là hỗn hợp natri cacbonat và bicacbonat Na3(CO3)(HCO3).2H2O, còn nahcolit có công thức là NaHCO3. Cả hai loại khoáng này đều được hình thành trong các mỏ trầm tích do bốc hơi trên đất liền. Quy trình khai thác và xử lý Sôđa được sản xuất từ trona đang cạnh tranh với sôđa sản xuất tổng hợp theo phương pháp amoniăc của Solvay. Các nguồn sôđa tự nhiên có...

    pdf2p nkt_bibo41 02-02-2012 77 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguồn sôđa tự nhiên
p_strCode=nguonsodatunhien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản