intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin

Xem 1-6 trên 6 kết quả Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin
 • Nhằm cung cấp thêm cho bạn đọc một tài liệu tham khảo về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản tài liệu Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử ra đời (1920 -1930) do PGS.TS. Phạm Xuân Mỹ - giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm chủ biên.

  pdf115p visasuke2711 02-05-2019 45 4   Download

 • Sau khi đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” (7/1920), Nguyễn Ái Quốc quyết định chọn con đường cách mạng vô sản là hướng đi duy nhất nhằm giải phóng dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ. Cũng từ đó, những năm 1920 đến năm 1930, Người tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam bằng nhiều hình thức khác nhau (báo chí, sách vở, xây dựng một tổ chức cách mạng và đào tạo những cán bộ tuyên truyền tổ chức).

  pdf11p vihercules2711 20-03-2019 36 2   Download

 • Tài liệu Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tập hợp các bài viết của PGS.TS. Bùi Đình Phong về sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước được đăng trên nhiều tạp chí và được giới thiệu trong các buổi Hội thảo khoa học.Các bài viết tập trung làm rõ cuộc hành trình của Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, cho thấy bản lĩnh và trí tuệ của một nhà yêu nước, cách mạng và khoa học. Tài liệu gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf168p uocvongxua04 22-07-2015 188 29   Download

 • Đối với cả dân tộc Việt Nam, ngay từ những năm đầu của thế kỷ XX, học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin đã đến với nhân dân ta như tia sáng của bình minh. Người Việt Nam đầu tiên đến với chủ nghĩa Mác - Lênin là Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Từ đó dân tộc Việt Nam bắt đầu bước ra khỏi đêm dài nô lệ, hòa vào dòng thác cách mạng của thời đại. Đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc: tiến lên chủ nghĩa xã hội.

  pdf5p doctorstrange1 21-06-2018 50 5   Download

 • 1.Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - Xuất phát từ sự ra đời của các đảng cộng sản ở châu Âu, Lenin đã khái quát: Chủ nghĩa Marx kết hợp với phong trào công nhân dẫn đến sự ra đời của đảng cộng sản. Đây được xem là quy luật ra đời của đảng cộng sản - Nguyễn Ái Quốc vận dụng quan điểm này để thành lập đảng CS ở Việt Nam.

  pdf11p peronality 12-12-2011 766 126   Download

 • Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Những tư tưởng quân sự của Người, trong đó có quan điểm về chiến tranh du kích, là “Kim chỉ nam” cho mọi hoạt động quân sự của cuộc chiến tranh giải phóng ở Việt Nam. Có thể nói, những quan điểm đó đã dần hình thành kể từ khi Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và nó ngày càng hoàn chỉnh, phát triển hơn khi được áp dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

  pdf6p cumeo2008 02-07-2018 129 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin
p_strCode=nguyenaiquocdenvoichunghiamaclenin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2