intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên lý nông lâm kết hợp

Xem 1-20 trên 79 kết quả Nguyên lý nông lâm kết hợp
 • Các vấn đề trong phát triển nông thôn miền núi 1.2. Phát triển nông lâm kết hợp là một phương thức quản lý sử dụng đất bền vững Bài 2: Nguyên lý về nông lâm kết hợp... Mời các bạn tham khảo tài liệu sau đây để biết thêm về vấn đề kết hợp nông lâm với nhau.

  pdf62p windlee 07-10-2011 663 201   Download

 • Tài liệu trình bày các vấn đề về đa dạng sinh học, vai trò của đa dạng sinh học trong bảo vệ Tài nguyên rừng và hệ thống nông lâm kết hợp, so sánh đa dạng sinh học ở trong các loại hình che phủ khác nhau và hệ thống nông lâm và các nội dung khác.

  pdf113p lalan38 28-03-2013 185 67   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Nông lâm kết hợp: Phần 1" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 mở đầu, chương 2 nguyên lý về nông lâm kết hợp, chương 3 mô tả và phân tích các hệ thống nông lâm kết hợp.

  pdf75p saodoivangem 12-01-2015 127 38   Download

 • Bài giảng "Nông lâm kết hợp" được chia làm 5 phần.

  pdf119p nganga_09 26-10-2015 81 16   Download

 • Bài viết Nghiên cứu đề xuất mô hình nông lâm kết hợp dọc hành lang đường hồ chí minh đoạn qua Thừa Thiên Huế theo hướng phát triển bền vững trình bày: Đề xuất được 6 mô hình nông lâm kết hợp nhằm đáp ứng nhu cầu cải thiện kinh tế và đời sống của đồng bào dân tộc tại chỗ, đồng thời định hướng sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái dọc hành lang đường Hồ Chí Minh qua địa phận Thừa Thiên Huế một cách bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p lamducduy 26-04-2018 36 3   Download

 • Trong khoảng 2 thập niên cuối thế kỷ 2, ngành nông lâm nghiệp đã và đang có những biến đổi lý thú quan trọng, trong đó phải kể đến sự ra đời của môn lâm nông kết hợp. Môn này được hình thành do có sự gia tăng quan tâm đến sự hiện diện của con người ở vùng rừng núi cao mà sự hiện diện này không phải lúc nào cũng là nguyên nhân của sự suy thoái tài nguyên thiên nhiên.

  pdf135p minhphung21055 31-07-2010 644 298   Download

 • Chương 3: Mô tả và phân tích các hệ thống nông lâm kết hợp Các hệ thống nông lâm kết hợp truyền thống Hệ thống nông lâm kết hợp truyền thống (bản địa) là những hệ thống nông lâm kết hợp đã được phát triển và sử dụng qua nhiều thế hệ, được chứng thực qua thời gian. Chúng thường phổ biến ở các cộng đồng người dân tộc sống của một địa điểm, đặc biệt là đất dốc. Sự thành lập của lớp dết mặt, nơi chứa đựng các quá khứ ...

  pdf35p samsara69 20-05-2011 192 78   Download

 • Chương 2: Nguyên lý về nông lâm kết hợp Khái niệm và đặc điểm của hệ thống nông lâm kết hợp Lịch sử phát triển các khái niệm về nông lâm kết hợp Nông lâm kết hợp là một lĩnh vực khoa học mới đã được đề xuất vào thập niên 1960 bởi Keng (1969). Qua nhiều năm, nhiều khái niệm khác nhau được phát triển để diễn tả hiểu biết rõ hơn

  pdf21p samsara69 20-05-2011 201 73   Download

 • Chương 4: Kỹ thuật nông lâm kết hợp Giới thiệu các kỹ thuật bảo tồn đất và nước Sự cần thiết của việc bảo tồn đất và nước Tính cấp thiết của việc chống xói mòn bảo vệ đất Xói mòn là một hiện tượng tự nhiên ảnh hưởng đến đất đai và gián tiếp đến sức sản xuất ở một địa điểm

  pdf50p samsara69 20-05-2011 162 61   Download

 • Chương 5: Áp dụng và phát triển kỹ thuật nông lâm kết hợp Giới thiệu chung về quá trình áp dụng và phát triển kỹ thuật nông lâm kết hợp có sự tham gia Tính cấp thiết của phát triển kỹ thuật nông lâm kết hợp có sự tham gia Tại sao những hoạt động quy ước và khuyến nông quy ước chưa mang lại hiệu quả ở vùng cao? Hệ thống nghiên cứu và quy ước khuyến nông hoạt động tốt ở vùng thấp, nơi mà các tiếp cận về nhập lượng và dịch vụ hỗ trợ tương đối dễ dàng ...

  pdf42p samsara69 20-05-2011 191 54   Download

 • Cảnh quan Bắc Kạn đa dạng và phức tạp. Trên nền chung của cảnh quan nhiệt đới ẩm gió mùa của cả nước, lãnh thổ còn được phân chia thành 3 lớp cảnh quan, 5 phụ lớp cảnh quan, 92 loại cảnh quan. Mỗi loại cảnh quan mang một hoặc một vài chức năng tự nhiên như: phòng hộ và bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất lâm nghiệp, phát triển nông lâm kết hợp, sản xuất nông nghiệp và định cư, phát triển các ngành dịch vụ và công nghiệp...

  pdf8p doctorstrange1 21-06-2018 11 0   Download

 • Chương 1: Mở đầu Các vấn đề thách thức trong quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên. Các vấn đề trong phát triển nông thôn miền núi Ở các quốc gia Đông Nam Á, khu vực đất nông thôn và miền núi chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ và là nơi sinh sống của một bộ phận lớn dân cư của quốc gia

  pdf19p samsara69 20-05-2011 141 54   Download

 • Với mục đích giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận với thực tế các mô hình nông lâm kết hợp , Áp dụng các phương pháp tiếp cận có sự tham gia vào việc 1 đánh gía nông thôn, khuyến nông lâm và đề xuất kế hoạch phát triển rừng cộng đồng cách tiến hành,sử dụng Các công cụ PRA trong lâm nghiệp xã hội và khuyến lâm. Đánh giá theo tiêu chí tờ thử nghiệm PTD .Phân tích nguyên nhân - hậu quả, SWOT, CIPP, 5 Whys...

  doc18p thaytendoiho 16-08-2013 168 12   Download

 • Tình hình kinh tế xã hội đã và đang thay đổi rất nhanh, nhất là từ khi bắt đầu sự nghiệp đổi mới, từ thựuc tiễn đó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi về phương pháp tiếp cận trong quản lý tài nguyên thiên nhiên nói chung,tài nguyên rừng và đất rừng nói riêng.

  pdf176p minhphung21055 31-07-2010 361 163   Download

 • Tuyển chọn các bài giảng được thiết kế bằng powerpoint dành cho thầy cô giáo và học sinh cùng tham khảo bài Vùng Bắc Trung Bộ (tt) môn Địa lý 9. Thông qua bài giảng, học sinh biết được những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của Bắc Trung Bộ. Biết được đặc điểm phân bố một số cây trồng của Bắc Trung Bộ. Biết được ý nghĩa của việc trồng rừng theo mô hình nông lâm kết hợp của vùng. Đánh giá được ảnh hưởng của Tài nguyên khoáng sản đến sự phát triển một số ngành công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ.

  ppt32p chieutim_33 19-03-2014 389 44   Download

 • Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần I giới thiệu các nội dung chính: đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng, một số mô hình quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học ở Việt Nam, một số mô hình nông lâm kết hợp vùng trung du và đồng bằng, mô hình nông lâm kết hợp vùng ven biển. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Môi trường.

  pdf20p mnhat91 15-04-2014 141 36   Download

 • Đất đai là tài nguyên quan trọng, là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế, là một trong những điều kiện để sản xuất ra sản phẩm tiêu dùng trong xã hội. Đất đai là địa bàn phân bố các khu dân cư, là nơi để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nhu cầu của con người. Trải qua suốt quá trình lịch sử phát triển của loài người, của nền kinh tế thế giới, hầu hết các nước trước khi có nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp đều phải qua nền...

  pdf100p usvic84 08-05-2013 79 30   Download

 • Đến nay, vấn đề nông nghiệp bền vững đã được xã hội quan tâm. Một số vùng đã hình thành những mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững. Phát triển hệ sinh thái RVAC (Rừng - Vườn - Ao - Chuồng) của đồng bào ở miền núi là ứng ứng dụng một nguyên lý quan trọng của nông nghiệp bền vững. Đó là làm cho mọi thứ đều sinh lợi, không bỏ phí một thứ gì nhằm tận dụng mọi khả năng để cải thiện đời sống. Cuốn Hướng dẫn áp dụng RVAC ở miền núi giới thiệu vấn đề nông lâm kết hợp sao cho có hiệu quả nhất, giúp người nông dân ở miền núi từng bước nâng cao đời sống của mình.

  pdf134p dove_12 10-06-2013 95 17   Download

 • Tiếp tục nỗ lực cộng đồng đối với phát triển phát triển của sự tham gia trình diễn dự án nông lâm kết hợp cộng đồng trong việc sử dụng nỗ lực của PRA để liên kết các tài nguyên văn hóa và khác cho dự án kinh nghiệm thu được và bài học

  pdf23p chimungdauhoi 18-12-2011 45 6   Download

 • Một số mô hình về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học: Phần II giới thiệu đến người đọc các nội dung: mô hình nông lâm - ngư kết hợp vùng ven biển, mô hình nông lâm - ngư kết hợp trên đất tràm, mô hình VAC trên đất thổ cư. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

  pdf30p mnhat91 15-04-2014 252 58   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên lý nông lâm kết hợp
p_strCode=nguyenlynonglamkethop

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2