Nguyên tắc kinh tế

Xem 1-20 trên 3479 kết quả Nguyên tắc kinh tế
 • Quy định chung: 01- Mục đích của tiêu chuẩn này là quy định những nguyên tắc xác định giá trị của tài sản và hướng dẫn nguyên tắc khi tiến hành thẩm định giá tài sản. 02 - Phạm vi áp dụng: Doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá và thẩm định viên về giá (sau đây gọi là thẩm định viên) phải tuân thủ những quy định tại tiêu chuẩn này trong quá trình xác định giá trị của tài sản làm cơ sở thẩm định giá....

  doc3p cuonginsaigon 29-09-2010 281 117   Download

 • Trang bị cho học viên những Nguyên tắc kinh tế vĩ mô căn bản mà nó cần thiết cho học viên trong suy nghĩ một cách hệ thống về những vấn đề kinh tế vĩ mô. Trang bị cho học viên những kỹ năng phân tích và ứng dụng lý thuyết kinh tế vĩ mô trong phân tích chính sách.

  pdf8p chaen_12 09-12-2013 25 1   Download

 • Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và dịch vụ. Nghiên cứu kinh tế học nhằm mục đích giải thích cách thức các nền kinh tế vận động và cách tác nhân kinh tế tương tác với nhau. Các nguyên tắc kinh tế được ứng dụng trong đời sống xã hội, trong thương mại, tài chính và hành chính công, thậm chí là trong ngành tội phạm học, giáo dục, xã hội học, luật học và nhiều ngành khoa học khác....

  ppt31p buiduongson3 08-05-2010 230 102   Download

 • Nội dung Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thất nghiệp", cụ thể như: Đo lường thất nghiệp, nguyên nhân và tác hại của thất nghiệp,...

  pdf5p sangbanmai_0906 17-01-2018 8 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 9 trình bày các nội dung sau: Khái niệm và đo lường lạm phát, phân loại lạm phát, tác hại của lạm phát, các lý thuyết lạm phát (nguyên nhân lạm phát),...

  pdf8p sangbanmai_0906 17-01-2018 3 1   Download

 • Tham khảo sách 'từ điển tiếng anh ngành kinh tế', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc118p trnhquang 25-12-2010 883 572   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'bài thuyết trình diễn đàn hợp tác kinh tế châu á- thái bình dương', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt27p trinhkien2609 05-04-2011 233 74   Download

 • Giáo trình Kinh tế thủy lợi: Phần 1 của hai tác giả Nguyễn Bá Uân và Ngô Thị Thanh Vân cung cấp các kiến thức về quản lý tài nguyên nước, kinh tế cấp nước công cộng, kinh tế cấp nước tưới. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf145p uocvongxua02 15-05-2015 84 45   Download

 • Sega Corp là một trong những hãng kinh doanh máy trò chơi điện tử lớn của Nhật Bản. Hàng năm, riêng lợi nhuận của Sega trên thị trường Nhật Bản đã lên đến khoảng 200 triệu USD. Ngay cả trong cả thời kỳ khó khăn nhất của nền kinh tế Nhật Bản, mức độ tăng trưởng bình quân của Sega vẫn đạt trên 5%. Ban lãnh đạo Sega cho rằng bí quyết thành công của hãng là nhờ kế sách “ Nhập gia tuỳ tục và khả năng không ngừng thích ứng thị trường”.

  pdf5p dangcap_pro 29-12-2009 126 30   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 Giới thiệu chung về kinh tế học nhằm trình bày sơ lược về sự hình thành và phát triển của kinh tế học, 10 nguyên lý kinh tế học, tư duy kinh tế và các mô hình kinh tế tiêu biểu, phân tích thực chứng và chuẩn tắc.

  pdf54p small_12 11-06-2014 72 15   Download

 • Các nguyên tắc kinh tế được ứng dụng trong đời sống xã hội, trong thương mại, tài chính và hành chính công, thậm chí là trong ngành tội phạm học, giáo dục, xã hội học, luật học và nhiều ngành khoa học khác.

  pdf8p gobanphim 21-01-2011 69 11   Download

 • Trữ lượng của NRR được chia thành 2 loại: trữ lượng địa lý (geological reserves) và trữ lượng kinh tế (economic reserves).Trữ lượng địa lý: là khối lượng tự nhiên của TNTN không tái tạo trên trái đất.

  ppt69p buiduongson 19-11-2013 65 11   Download

 • Mục tiêu Chương 7 Tổng cầu và chính sách tài khóa, nhằm tìm hiểu về: Xây dựng mô hình tổng chi tiêu – mô hình giao điểm Keynes, phân tích tác động của chính sách tài khóa đến tổng chi tiêu và sản lượng cân bằng của nền kinh tế, tìm hiểu mối quan hệ giữa đường tổng chi tiêu trong mô hình giao điểm Keynes và đường tổng cầu trong mô hình AD-AS.

  pdf48p thanhdieutran 12-04-2014 48 7   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nguyên nhân kinh tế xã hội của tình trạng tham nhũng ở Việt Nam" dưới đây để nắm bắt được 18 nguyên nhân tham nhũng được chia thành 4 nhóm như sau: Nguyên nhân thuộc về chính sách, pháp luật, nguyên nhân liên quan đến công tác tổ chức và cán bộ,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 29 5   Download

 • Chương 9 Lạm phát, mục tiêu của chương là: Tìm hiểu khái niệm và nguyên nhân gây ra lạm phát, chỉ ra những tác hại mà lạm phát gây ra cho nền kinh tế, giới thiệu đường Phillips - đường phản ánh mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp.

  pdf43p thanhdieutran 12-04-2014 33 4   Download

 • Mục đích chính của chương này là giới thiệu những khái niệm then chốt mà các nhà kinh tế thường sử dụng để mô tả một nền kinh tế mở. Chương này sẽ đặc biệt nhấn mạnh đến tỷ giá hối đoái, một công cụ then chốt mà chính phủ có thể sử dụng để tác động đến hoạt động thương mại với thế giới bên ngoài và nhiều biến số kinh tế vĩ mô quan trọng khác của các nền kinh tế hiện đại.

  pdf18p nganga_04 27-09-2015 27 4   Download

 • Nội dung bài viết "Tác động của các dự án thủy điện Tây Nguyên đến kinh tế, văn hóa của người dân tái định cư" trình bày về tác động của các dự án thủy điện Tây Nguyên đến kinh tế, văn hóa của người dân tái định cư, kiến nghị và giải pháp tới các tác động của các dự án thủy điện Tây Nguyên đến kinh tế, văn hóa của người dân,...

  pdf9p thuyhuynh02 04-03-2016 25 4   Download

 • Chương 10 Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở, mục tiêu của chương: Xem xét cán cân thanh toán quốc tế, tìm hiểu khái niệm tỷ giá hối đoái, tìm hiểu các chế độ tỷ giá và cơ chế xác định tỷ giá trong các chế độ tỷ giá, phân tích tác động của cơ chế quản lý tỷ giá đối với họat động của nền kinh tế.

  pdf61p thanhdieutran 12-04-2014 46 3   Download

 • Chương 8 Tiền tệ và chính sách tiền tệ, mục tiêu của chương học này là: Tìm hiểu khái niệm tiền và quá trình tạo tiền trong nền kinh tế, tìm hiểu vai trò kiểm soát cung tiền của ngân hàng trung ương, tìm hiểu lý thuyết ưa thích thanh khoản – mô hình thị trường tiền tệ, phân tích tác động của chính sách tiền tệ đến hoạt động của nền kinh tế.

  pdf59p thanhdieutran 12-04-2014 32 3   Download

 • Chương 4 Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính, cùng tìm chương học và nắm được những mục tiêu sau: Tìm hiểu cấu trúc hệ thống tài chính, mô hình thị trường vốn vay cho nền kinh tế, phân tích tác động của chính sách lên lãi suất, tiết kiệm và đầu tư.

  pdf35p thanhdieutran 12-04-2014 23 2   Download

Đồng bộ tài khoản