Nhà toán học lỗi lạc người thụy sĩ

Xem 1-8 trên 8 kết quả Nhà toán học lỗi lạc người thụy sĩ
 • Đồ án cơ sở Lý thuyết đồ thị là một lĩnh vực nghiên cứu đã có từ lâu đờivà có nhiều ứng dụng hiện đại.Những tư tưởng cơ bản của lý thuyết đồ thị đươc đề xuất từ những năm đầu của thế kỷ 18 bởi nhà toán học lỗi lạc người Thụy Sĩ Leonhard Euler.Chính ông là người đã sử dụng đồ thị để giải bài toán nổi tiếng về các cái cầu ở thàng phố Konigsberg. Đồ thị được sử dụng để giải quyết các bài toán trong nhiều lĩnh vực khác nhau .

  pdf8p caott3 20-05-2011 123 28   Download

 • Lý thuyết đồ thị là một lĩnh vực nghiên cứu đã có từ lâu đờivà có nhiều ứng dụng hiện đại.Những tư tưởng cơ bản của lý thuyết đồ thị đươc đề xuất từ những năm đầu của thế kỷ 18 bởi nhà toán học lỗi lạc người Thụy Sĩ Leonhard Euler.Chính ông là người đã sử dụng đồ thị để giải bài toán nổi tiếng về các cái cầu ở thàng phố Konigsberg. Đồ thị được sử dụng để giải quyết các bài toán trong nhiều lĩnh vực khác nhau .

  doc25p son2483 28-04-2011 442 176   Download

 • Lý thuyết đồ thị là một lĩnh vực nghiên cứu đã có từ lâu đời và có nhiều ứng dụng hiện đại. Những tư tưởng cơ bản của lý thuyết đồ thị đươc đề xuất từ những năm đầu của thế kỷ 18 bởi nhà toán học lỗi lạc người Thụy Sĩ Leonhard Euler. Chính ông là người đã sử dụng đồ thị để giải bài toán nổi tiếng về các cái cầu ở thành phố Konigsberg.

  pdf26p and_12 08-08-2013 76 17   Download

 • không âm hoặc đồ thị không có chu trình. Trong trường hợp tổng quát , sử dụng thuật toán Ford-Bellman n lần không phải là cách làm tốt nhất . Ở đây ta sẽ mô tả thuật toán với độ phức tạp tính toán O(n3) : thuật toán Floyd, tt được mô tả như sau Procedure Floyd; (* Tìm đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp đỉnh Đầu vào : Đồ thị cho bởi ma trận trọng số a[i,j], i,j=1,2,...,n Đầu ra : Ma trận đường đi ngắn nhất giữa các cặp đỉnh d[i,j] i,j =1,2,...,n trong đó...

  pdf8p caott3 20-05-2011 67 14   Download

 • Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp dệt thoi sợi bông Artificial lighting in the textile industry Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2062 : 1977. Tiêu chuẩn này quy định chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp dệt thoi sợi bông. Tiêu chuẩn này được sử dụng để thiết kế sửa chữa, thay thế và quản lí các thiết bị chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy, xí nghiệp dệt thoi sợi bông.

  pdf7p caott3 20-05-2011 58 14   Download

 • Tiếp bảng l) 1 3.5. Máy gỡ, sấy vải - Gỡ, sấy vải - Kiểm tra vải ra 3.6. Máy là bóng vải - Bộ phận là bóng - Kiểm tra vải ra 3.7. Bàn chuẩn độ 3.8. Hầm điều lực 3.9. Phòng chứa xút 3.10. Phòng cung cấp thuốc tẩy luyện 3.11 . Máy cung cấp nước đá 3.12 . Máy nhuộm nền - Bộ phận nhuộm - Kiểm tra vải ra 3.13. Máy nhuộm trục nhuộm thùng 3.14. Phòng in mẫu hoa 3.15. Phòng phóng mầu 2 sàn nhà Mặt vải Mặt đồng hồ đo áp suất Mặt...

  pdf7p caott3 20-05-2011 39 4   Download

 • cạnh liên thuộc với hai đỉnh u và v, hoặc cũng nói là cạnh e nối đỉnh u và đỉnh v, đồng thời các đỉnh u và v sẽ được gọi là các đỉnh đầu của cạnh (u,v). Để có thể biết có bao nhiêu cạnh liên thuộc với một đỉnh , ta đưa vào định nghĩa sau : Định nghĩa 2. Ta gọi bậc của đỉnh v trong đồ thị vô hướnglà số cạnh liên thuộc với nó ta sẽ kí hiệu là deg(v). b c d a f e g Hình 1. Đồ thị vô hướng Thí dụ . Xét đồ thị cho trong hình 1,...

  pdf8p caott3 20-05-2011 65 13   Download

 • Chứng minh. Trước tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh s đến các đỉnh còn lại của đồ thị.Giả sử rằng ở một bước lặp nào đó các nhãn cố định cho ta độ dài các đường đi ngắn nhất từ s đến các đinh có nhãn cố định,ta sẽ chứng minh rằng ở lần lặp tiếp theo nếu đỉnh u* thu được nhãn cố định thì d(u*) chính là dọ dài đường đi ngắn nhất từ s đén u*. Kí hiệu S1 là tập các đỉnh có nhãn cố định, S2 là tập các đỉnh có nhãn tạm thời...

  pdf8p caott3 20-05-2011 61 11   Download

Đồng bộ tài khoản