intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhận diện xung đột xã hội

Xem 1-17 trên 17 kết quả Nhận diện xung đột xã hội
 • Mời các bạn tham khảo bài viết Hệ tiêu chí đánh giá xung đột xã hội ở nước ta hiện nay để nắm bắt được những nội dung về khái niệm tiêu chí, hệ tiêu chí nhận diện xung đột xã hội; hệ tiêu chí để nhận biết, đánh giá các xung đột xã hội.

  pdf12p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 68 6   Download

 • Trong hệ thống xã hội chủ nghĩa trước đây nói chung, ở nước ta nói riêng, khái niệm xung đột xã hội hầu như không xuất hiện một cách chính thức. Mọi vấn đề có liên quan thường được xem xét dưới các khái niệm “mâu thuẫn”, “đấu tranh”. Cách tiếp cận giản đơn này đã làm cho việc nhìn nhận và giải quyết tranh chấp, xung đột không mấy hiệu quả, thậm chí phức tạp hơn. Thực tiễn đòi hỏi phải có một hướng tiếp cận khách quan, khoa học để nhận diện, lý giải đúng bản...

  pdf6p tam_xuan 25-02-2012 165 31   Download

 • Bản tin Giới và Xã hội Số 3 2011 Giới và xung đột vũ trang. Phụ nữ là nạn nhân, phụ nữ là tác nhân Marguerite Rollinde Ban nghiên cứu CRESPPA (Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và chính trị Paris) Trung tâm nghiên cứu Giới, lao động, di dân- Trung tâm nghiên cứu quốc gia CNRS/Đại học Paris 8/ Đại học Paris 10 Pháp (Bài này đã được đăng trên tạp chí điện tử « Aspects », số 4 – 2010) Người dịch : Thái thị Ngọc Dư 1. DẪN NHẬP Phụ nữ có lịch sử riêng của mình...

  pdf17p hoasenuniversity 06-12-2011 89 11   Download

 • Một số kiểu loại nhân cách thường gây ra xung đột tâm lý trong tập thể quân nhân ở đơn vị cơ sở Trong phạm vi bài viết này, tác giả bước đầu đi sâu nghiên cứu một số kiểu loại nhân cách điển hình như :Những người hay lý sự, hay gây sự, thiếu độ lượng, cứng nhắc bảo thủ, thích phô trương, kỹ tính, không tự điều khiển được chính mình.Những kiểu loại nhân cách phức tạp này thường gây ra những xung đột tâm lý khác nhau trong tập thể. ...

  pdf3p butmauluc 31-08-2013 66 9   Download

 • Mâu thuẫn là yếu tố không thể thiếu để tạo nên hành động kịch. Từ những mâu thuẫn lịch sử, xã hội, nhà viết kịch dựng nên một “cốt truyện” trong đó có các nhân vật kịch, hành động kịch phát triển theo những tuyến xung đột khác nhau và dẫn tới kịch tính. Việc giải quyết mâu thuẫn trong kịch diễn ra theo các hồi, cảnh, hành động trước thúc đẩy hành động sau đòi hỏi phải giải quyết mâu thuẫn kịch.

  pdf10p 2468nguyenha 06-06-2018 184 3   Download

 • Từ nhiều ngàn năm qua, tín ngưỡng, tôn giáo luôn luôn ngự trị chi phối đời sống con người, xã hội, quốc gia, thế giới, cho dù bây giờ con người đã tiến bộ văn minh nhiều, khoa học kỹ thuật đã tiến triển rất cao nhưng ảnh hưởng, tác động của tín ngưỡng, tôn giáo vẫn không hề giảm sút, thực tế nhân loại đang phải ngày đêm đương đầu với xung đột tín ngưỡng, tôn giáo, những nguy cơ xung đột nghiêm trọng và không lường. Trên thực tế, ngay cả những cá nhân, gia đình, xã hội, quốc...

  pdf3p bibocumi11 25-10-2012 115 22   Download

 • Trường phái cổ điển hay còn gọi là trường phái quản lý phổ biến xuất hiện vào đầu thế kỉ XX. Gồm hai thuyết quản lý chính: Thuyết quản lý theo khoa học (do F.W.Taylor là đại diện chủ yếu) và tiếp đó là thuyết quản lý tổng quát (do H.Fayol đề xướng). Trường phái cổ điển đã đặt nền móng đầu tiên cho khoa học quản lý trong xã hội công nghiệp, mà những nội dung cơ bản của nó vẫn có giá trị cao cho đến ngày nay....

  doc6p thanhpk18 29-05-2013 129 18   Download

 • (VNR500) - Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), với rất nhiều nguồn lực và tài nguyên được ưu ái, liệu có đi tới thành công? Cách giải quyết các xung đột và mâu thuẫn lợi ích Công và Tư ra sao? Làm thế nào để từng bước xóa bỏ "quyền lợi nhóm"? LTS: Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 năm nay và tiếp mạch bài đóng góp vào Dự thảo Chiến lược kinh tế - xã hội 2011-2020 khi đề cập đến vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, Diễn đàn VNR500 giới thiệu bài viết riêng về...

  pdf8p hoa_bachhop 26-02-2012 42 8   Download

 • Nội dung đề cập đến một số vấn đề như: nghiên cứu bản chất nhân cách từ cơ sở, nghiên cứu bản chất nhân cách từ cách tiếp cận khái niệm "nhân cách. Do đó tác giả có thể căn cứ từ hai định hướng cơ bản sau: Thứ nhất: mô hình nhân cách người lao động, quản lý về phương diện lý thuyết cần được xây dựng bằng các tiêu chí cụ thể thiết thực. Thứ hai: đặt nghiên cứu nhân cách người lao động, quản lý vào môi trường thực tiễn...

  pdf5p butmauluc 31-08-2013 99 13   Download

 • Nghiên cứu giá trị nhân cách trong thời đổi mới (toàn cầu hoá) Bài viết nghiên cứu giá trị nhân cách trong thời đổi mới dựa 5 yếu tố lớn của nhân cách: nhiẽu tâm, hướng ngoại, cởi mở, dễ thương. Qua kết quả điều tra theo NEO.PI-R cải biên và bổ sung cho thấy, thanh niên, học sinh, sinh viên ta ít nhiễu tâm hơn học sinh, sinh viên Mỹ. Có lẽ, cuộc sống ở ta chủ yếu còn là một nước nông nghiệp, về một phương diện nào đó, không phức tạp lắm, cuộc sống tinh thần tương...

  pdf5p butmauluc 31-08-2013 54 11   Download

 • Tâm lý học nghệ thuật: cấp độ nhu cầu điện ảnh Bài tạp chí này tác giả đưa ra 4 cấp độ nhu cầu điện ảnh sau: Cấp độ nhu cầu giải trí. Cấp độ nhu cầu thông tin. Cấp độ nhu cầu cảm thụ. Cấp độ nhu cầu sáng tạo

  pdf5p butmauvang 30-08-2013 43 9   Download

 • Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chính uỷ, chính trị viên trong quân đội nhân dân Việt nam hiện nay Bài viết gồm 3 phần chính. Phần 1: Tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị của người chính uỷ, chính trị viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Phần 2: Nâng cao năng lực toàn diện, trước hết là năng lực chính trị và quân sự để người chính uỷ, chính trị viên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Phần 3: Nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống và...

  pdf5p butmauluc 31-08-2013 56 8   Download

 • là bất cứ ai - thậm chí BẠN!  khó khăn bởi vì nó hoạt động cho họ  Đối phó với họ có thể gây ra xung đột Nhân dân khó khăn và xung đột (tiếp)  Xung đột có thể kết quả trong một môi trường làm việc tích điện  hành vi khó khăn gây ra căng thẳng ở những người khác  Xung đột có thể làm giảm hiệu quả tổ chức

  pdf10p myngoc3 16-09-2011 36 5   Download

 • Xu hướng toàn cầu hóa xuất hiện vào khoảng những năm 1870-1913, cho đến ngày nay nó đã trở nên phổ biến và ngày càng diễn ra hết sức sôi động trên hầu hết mọi mặt của đời sống xã hội. Nói chung toàn cầu hóa được nhắc đến rất nhiều trong các cuộc họp, các buổi nghị sự giữa nguyên thủ các quốc gia bên cạnh những vấn đề nổi cộm của thế giới hiện nay như: khủng bố, phát triển kinh tế, ô nhiễm môi trường, xung đột sắc tộc, tôn giáo,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này.

  pdf7p tathimu66 23-01-2017 61 5   Download

 • Hồi 1 - Giả Người Giả Cảnh Ra Ði Nhắc lại Ðoàn Dự theo Vương Ngọc Yến, A Châu, A Bích từ Mạn Ðà Sơn Trang trở lại Thính Hương Tĩnh Xá ở Yến Tử Ổ trong khu vực Cô Tô Mộ Dung thì đã thấy hai phải Thanh Thành và Tần Gia Trại đã đến đó từ trước, tìm Mộ Dung công tử để báo thù, rồi giữa hai phái này lại phát sinh xung đột. Trong lúc hai phái đang đánh nhau kịch liệt thì đột nhiên Bao Tam tiên sinh, một nhân vật bản lãnh tuyệt luân, trong...

  pdf1837p dongthao_1 16-04-2013 103 21   Download

 • Bài viết tập trung vào các yêu cầu sau: Quá trình nghiên cứu và giảng dạy tâm lý học quân sự cần giúp cho các chính uỷ chính trị viên có phương pháp tiếp cận hiệu quả hơn với thế giới tâm hồn của quân nhân dưới quyền, cần chú trọng hình thành những kỹ năng hoạt động nghề nghiệp cho các chính uỷ, chính trị viên. Ngoài ra qúa trình này phải hoàn thiện các Test tâm lý cũng như hệ thống các bài tập thực hành theo hướng bám sát các tình huống thực tiễn diễn ra hiện...

  pdf5p butmauluc 31-08-2013 82 14   Download

 • Chuyển di kiến thức bài này viết về việc chuyển di kiến thức như việc chuyển di tích cực và tiêu cực. Người học có thể chuyển di kiến thức thành công trong những điều kiện tâm lý sau, khi kiến thức được lĩnh hội một cách hệ thống và tổng quát hoá. Khi quá trình ghi nhớ trong học tập diễn ra có ý nghĩa. Khi bài dạy đưa ra nhiều ví dụ, cung cấp nhiều cơ hội thực hành và tạo điều kiện cho người học phát triển khả năng tự điều khiển quá trình học, khi tình...

  pdf6p butmauvang 30-08-2013 46 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhận diện xung đột xã hội
p_strCode=nhandienxungdotxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2