intTypePromotion=4
ADSENSE

Nhân lực xã hội học

Xem 1-20 trên 1538 kết quả Nhân lực xã hội học
 • Nghiên cứu phân tích so sánh cung - cầu nhân lực xã hội học, qua đó thấy được nhu cầu của xã hội về nhân lực xã hội học cả về số lượng và chất lượng nhân lực xã hội học (đó là những yêu cầu về các kỹ năng của nhà xã hội học tương lai), trên cơ sở đó đưa ra chương trình đào tạo phù hợp, đáp ứng nhu cầu xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p doibatcong123 10-05-2016 35 4   Download

 • Bài giảng Chương VI: Phân bố dân cư và nguồn nhân lực xã hội hướng đến giới thiệu tới các bạn khái niệm và ý nghĩa của việc phân bố dân cư và nguồn nhân lực; phân bố nguồn nhân lực theo lãnh thổ; chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình CNH,HĐH đất nước. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt21p cuonghuyen0628 10-11-2015 131 24   Download

 • Bố cục của tài liệu Nguồn nhân lực xã hội và các phương pháp quản lý được chia thành 6 chương, ở phần 1 được chia sẻ dưới đây gồm 4 chương đầu trình bày: Chương 1: Dân số - Cơ sở hình thành tự nhiên nguồn nhân lực xã hội: Chương này để cập đến quá trình và mối quan hệ thứ nhất của nguồn nhân lực. Chương 2: Tổng quan về nguồn nhân lực xã hội và những đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực xã hội Việt Nam: Chương này để cập nhiều đến các khái niệm và phương pháp khi đề cập đến nguồn nhân lực xã hội.

  pdf148p hanh_tv27 09-04-2019 31 4   Download

 • Giữa kinh tế nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực có gì khác nhau. Kinh tế nguồn nhân lực có nghĩa là chúng ta xem xét các khía cạnh kinh tế của nguồn nhân lực với mục tiêu đưa lại lợi ích kinh tế cao nhất với chi phí nguồn nhân lực thấp nhất. Nói cách khác, chúng ta xem xét và lựa chọn các học thuyết kinh tế và vận dụng nó vào lĩnh vực hoạch định các chính sách và ra các quyết định về nguồn nhân lực sao cho chính xác nhất và hiệu quả...

  pdf127p lanlan38 02-04-2013 311 80   Download

 • Luận án Tiến sĩ Y học Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế: Thực trạng nhân lực, nhu cầu đào tạo liên tục cho cán bộ y dược cổ truyền và đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp do học viên Trịnh Yên Bình thực hiên nhằm mục tiêu mô tả sự phân bố cán bộ y tế của các bệnh viện y dược cổ truyền tuyến tỉnh cho các vùng địa lý khác nhau năm 2010; xác định nhu cầu đào tạo liên tục cho cán bộ y dược cổ truyền tại các bệnh viện y dược cổ truyền tuyến tỉnh ở các vùng địa lý khác nhau năm 2010; bước đầu đánh giá kết quả lớp đào tạo nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng chế biến, nhận biết, phân biệt v...

  pdf153p talata_7 14-01-2015 131 39   Download

 • ĐIỀU tra xã hội học là phương pháp khoa học để thu thập thông tin xã hội phục vụ một chủ đề xã hội học được nêu lên trong chương trình nghiên cứu. Chương trình này phải được soạn thảo kỹ lưỡng trước khi mở cuộc điều tra. Nó nêu lên vấn đề xã hội nào được khảo sát, phạm vi khảo sát đến đâu, thực hiện trong thời gian nào, với lực lượng nào và cần có những phương tiện vật chất và tài chính ra sao...

  pdf5p banhukute 24-06-2013 250 22   Download

 • Mục đích nghiên cứu của bài viết dựa trên cơ sở phân tích công tác xã hội hóa giáo dục (XHHGD) của nước ta dựa trên các văn bản chính thức của Đảng và Nhà nước Việt Nam và thực tiễn XHHGD trong những năm qua bài báo đã trình bày những nguyên nhân chính của sự suy giảm hiệu quả của chính sách XHHGD, so sánh giữa XHHGD của nước ta với các đặc điểm cơ bản của một phong trào xã hội nói chung để rút ra kết luận về sự cần thiết phải huy động nguồn lực xã hội để đẩy mạnh công tác XHHGD trong bối cảnh hiện nay...

  pdf9p truongtien_08 06-04-2018 63 12   Download

 • Mục tiêu của đề tài trong công tác giáo dục trẻ mầm non hiện nay thì việc trang bị cho trẻ những kỹ năng cần thiết và đó không phải là nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi mà là nhiệm vụ mỗi gia đình và của toàn xã hội. Từ đó nâng cao nhận thức của phụ huynh về việc phát triển năng lực xã hội cho trẻ. Có những biện pháp nghiên cứu cụ thể, hiệu quả để nắm được thực trạng tâm thế, trí tuệ, kỹ năng học tập… của trẻ mẫu giáo lớn. Từ đó có những biện pháp phù hợp để cải thiện thực trạng.

  doc20p kyniemngaymua_06 02-05-2018 45 4   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Suy nghĩ về khái niệm cơ cấu xã hội trong nghiên cứu xã hội học" dưới đây để nắm bắt được những yếu tố tổ chức mối quan hệ của cá nhân hành động như: Vai trò, vị trí, uy lực và địa vị của xã hội học. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p thuythuy1702 09-04-2016 69 3   Download

 • Xã hội học ra đời, phát triển và tồn tại không phải là để nhằm phục vụ cho văn học, nhưng sự có mặt của nó trước văn học lại như một yếu tố hỗ trợ có hiệu lực lớn trong toàn bộ quá trình sáng tạo của nhà văn. Tham khảo nội dung bài viết "Nhân đại học các hội văn học nghệ thuật: Xã hội học với nhà văn" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf6p thuythuy1702 09-04-2016 33 1   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của tài liệu Nguồn nhân lực xã hội và các phương pháp quản lý tiếp tục trình bày 2 chương còn lại với nội dung: Chương 5: Tổ chức tiền lương và bảo hiểm xã hội trong nền kinh tế quốc dân: Chương này để cập đến quá trình tạo điều kiện để tái sản xuất các sức lao động, đảm bảo xã hội và quan hệ phân phối sản phẩm của các sức lao động thông qua tổ chức tiền lương và bảo hiểm xã hội.

  pdf68p hanh_tv27 09-04-2019 19 2   Download

 • Bài viết phân tích khái niệm giá trị trong xã hội học; theo đó khái niệm giá trị là một trong những khái niệm cơ bản được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa các cá nhân, các nhóm, các cộng đồng xã hội trong một khung cảnh văn hóa xã hội cụ thể. Giá trị xã hội mang tính khách quan đối với hành động của cá nhân và gây áp lực lên cá nhân.

  pdf11p thicrom300610 03-04-2018 23 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: quản trị nhân lực trong hội nhập kinh tế quốc tế', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p possibletb 22-11-2012 260 100   Download

 • Hai mươi năm đổi mới, ngành Du lịch Việt Nam đã phát triển và đạt được những thành công đáng ghi nhận. Năm 1990 khách du lịch nội địa là 1 triệu người, đến năm 2005 là 16,5 triệu... Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch là yếu tố quan trọng nhất, mang tính quyết định là đội ngũ lao động chất lượng cao với chất lượng đủ và cơ cấu hợp lý, Bài viết nêu lên khái quát về thực trạng đào tạo quản trị du lịch và khách sạn bậc đại học và cao đẳng ở việt Nam, đồng thời đưa ra một số kiến nghị để đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của xã hội.

  pdf3p lalala04 25-11-2015 82 18   Download

 • Khủng hoảng kinh tế và sự trở lại của xã hội học quản lý

  pdf11p banhbeonhantom 29-07-2013 89 12   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Đôi điều suy nghĩ về vấn đề Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý sự phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng" dưới đây để nắm bắt được những kiến thức về sự phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 60 4   Download

 • Ngày nay, phụ nữ đã trở thành một lực lượng lao động không thể thiếu được trong nền kinh tế quốc dân. Tuyệt đại đa số phụ nữ trong độ tuổi lao động đang trực tiếp làm việc trong các cơ quan xí nghiệp. Nhiều phụ nữ đang làm việc (khoảng 70% ) có con chưa đến tuổi trưởng thành. Phụ nữ đang dần dần cần “phụ nữ hóa” một số ngành, nghề sản xuất của nền kinh tế nước ta. Giúp đỡ cho phụ nữ giảm nhẹ công việc gia đình và bếp núc là biện pháp tốt...

  pdf4p banhukute 24-06-2013 41 2   Download

 • Nghị quyết của Chính phủ số 14/2005/NQ­CP về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006­2020 là văn bản pháp lý mang tính toàn diện, triệt để và sâu sắc. Văn bản này đã tác động mạnh mẽ đến giáo dục đại học trên cả nước. Trong dòng chảy chung của đổi mới giáo dục đại học ở nước ta, trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học và cao học thư viện­thông tin càng trở nên bức thiết.

  pdf8p cumeo5000 06-08-2018 33 2   Download

 • Các  môn về TN-XH  nhằm giúp học sinh lĩnh hội  những tri thức ban đầu và thiết thực về con người, tự nhiên và xã hội xung quanh. Qua đó, phát triển cho các em năng lực quan sát, năng lực tư duy, lòng ham hiểu biết khoa học và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, góp phần hình thành nhân cách cho học sinh.

  doc93p tieuhochaichau 15-09-2011 2818 767   Download

 • Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học. Nhờ có lý luận hính thaí kinh tế – xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử xã hội học K. Marx đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại...

  doc27p buiduongson3 08-05-2010 631 144   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhân lực xã hội học
p_strCode=nhanlucxahoihoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2