intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhân tố sản xuất

Xem 1-20 trên 3314 kết quả Nhân tố sản xuất
 • Thị trường các nhân tố sản xuất là gì, thị trường các nhân tố sản xuất bao gồm những yếu tố nào, sự khác biệt giữa hai thị trường: thị trường các nhân tố sản xuất và thị trường hàng tiêu,... Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình "Kinh tế học vi mô - Thị trường các nhân tố sản xuất" dưới đây để giải đáp những thắc mắc trên.

  ppt14p kedaohoa 08-10-2015 152 34   Download

 • Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của vốn, lao động và năng suất các nhân tố tổng hợp đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Ninh thông qua phương pháp hạch toán tăng trưởng. Kết quả chỉ ra rằng, yếu tố có đóng góp lớn nhất trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2008-2016 là nhân tố năng suất tổng hợp TFP với 63,97%. Lao động có việc làm của tỉnh Bắc Ninh cũng đã có đóng góp tương đối ổn định vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Ninh.

  pdf8p vinaruto2711 06-04-2019 46 4   Download

 • Nhân viên sản xuất mẫu cần chịu trách nhiệm về các đầu mục công việc như: sản xuất mẫu cho sản phẩm nội địa, sản xuất theo kế hoạch của phòng, nhận bán thành phẩm, phụ liệu từ tổ trưởng, kiểm tra các chi tiết, kiểm tra nguyên liệu trước khi sản xuất... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN.

  doc1p lottexylitol 24-06-2019 26 1   Download

 • Nhân viên sản xuất chịu trách nhiệm thực hiện tốt chế độ bàn giao ca và sự phân công của tổ trưởng sản xuất; Thực hiện đúng nội quy lao động của công ty, xí nghiệp; Vận hành và thao tác được trên các thiết bị thuộc công đoạn được phân công; Thực hiện đúng quy trình thao tác công nghệ; Đảm bảo yêu cầu về sản lượng và chất lượng sản phẩm; Thực hiện tiết kiệm vật tư sử dụng cho công nghệ như: nhãn, tem, bao bì,...

  doc1p lanjingyi 11-03-2020 26 1   Download

 • Nhân viên sản xuất mẫu chịu trách nhiệm sản xuất mẫu cho sản phẩm nội địa, sản xuất theo kế hoạch của phòng; Nhận bán thành phẩm, phụ liệu từ tổ trưởng; Kiểm tra các chi tiết (nếu có); Kiểm tra nguyên liệu trước khi sản xuất; Chọn phụ liệu cho phù hợp với mẫu; Điều chỉnh máy móc theo từng chất liệu nguyên liệu...

  doc1p lanjingyi 11-03-2020 12 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm thu thập các thông tin và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo nguồn nhân lực sản xuất tại các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam. Đưa ra các đánh giá chung cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực sản xuất tại các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam.

  pdf27p mmlemmlem_124 22-12-2020 4 0   Download

 • Công trình nghiên cứu: Mô hình phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam bao gồm có 4 chương trình bày tổng quan về tình hình xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam; các cơ sở lý thuyết phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam; xây dựng mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu thủy sản của Việt Nam; hiệu ý chính sách.

   

   

  doc73p nguyentuan170993 17-04-2015 225 65   Download

 • Trong Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 Thu nhập quốc gia: Thu nhập và phân phối trình bày về cái gì quyết định tổng đầu ra/thu nhập của nền kinh tế. Giá nhân tố sản xuất quyết định như thế nào, tổng thu nhập phân phối như thế nào.

  ppt73p sms_12 06-05-2014 252 46   Download

 • Bài viết này áp dụng mô hình sản xuất biên ngẫu nhiên để ước lượng năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) và ước lượng đóng góp của các nhân tố sản xuất vào tăng trưởng đầu ra của ngành sản xuất chế biến thực phẩm và ngành sản xuất đồ uống Việt Nam giai đoạn 2011-2017, sau đó phân rã đóng góp của TFP vào tăng trưởng đầu ra thành tiến bộ kỹ thuật, thay đổi hiệu quả kỹ thuật, thay đổi hiệu quả do quy mô và thay đổi hiệu quả do phân bổ.

  pdf10p viputrajaya2711 22-06-2020 17 0   Download

 • Câu 1. Khái niệm sản xuất, các yếu tố của quá trình sản xuất? Cho ý kiến nhận xét về các yếu tố sản xuất tại đơn vị anh (chị) công tác hoặc tại 1 đơn vị nào đó mà anh (chị) biết? Câu 2. Khái niệm quản trị sản xuất và mục tiêu của quản trị sản xuất? Câu 3. Hãy chọn địa điểm bố trí doanh nghiệp tốt nhất căn cứ vào kết quả cuộc điều tra ý kiến chuyên gia cho ở bảng sau: ......

  pdf4p hoangvietmk07071990 08-10-2010 1714 700   Download

 • Theo cách phân loại các yếu tố sản xuất thì: Tổ chức là sự kết hợp các yếu tố sản xuất. Theo quá trình phát triển thì: Tổ chức là sự liên kết tất cả các cá nhân, quá trình hoạt động trong hệ thống để thực hiện các mục đích đề ra. Theo mối quan hệ: Tổ chức bao gồm sự xác định cơ cấu và liên kết các hoạt động khác nhau của tổ chức.

  doc16p hoacdktdn 24-04-2011 539 149   Download

 • So sánh sự biến động về mặt tỷ trọng của từng loại công nhân viên giữa kỳ báo cáo so với kỳ gốc để đánh giá tình hình tuyển dụng và đào tạo, thấy được mức độ đảm bảo sức lao động. Mức biến động tuyệt đối, cho phép ta đánh giá về tình hình tuyển dụng và đào tạo công nhân, chỉ tiêu này phản ánh về qui mô, khối lượng.

  ppt54p anhduc_dhnt 31-07-2011 1012 141   Download

 • Tiểu luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá kết quả công việc của nhân viên sản xuất tại công ty TNHH cổ phần phần mềm FPT chi nhánh Hồ Chí Minh (FSOFT HCM) trình bày về co sở nền tảng và mô tả tình huống hiện tại, sơ lược hoạt động đánh giá kết quả công việc khối sản xuất tại FS OFT HCM, hoạt động đánh giá kết quả công việc của nhân viên sản xuất tại FS OFT HCM.

  pdf57p orange_12 05-06-2014 408 110   Download

 • Đánh giá khả năng tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thấy được mối quan hệ giữa các yếu tố sản xuất với kết quả hoạt động kinh doanh. Xác định những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng các yếu tố. Tìm ra các giải pháp thích hợp nhằm khái thác khả năng tiềm tàng trong năng lực sản xuất của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp....

  ppt47p oneone_91 29-04-2013 573 54   Download

 • Nói đến tổ chức hạch toán kế toán là nói đến quá trình phản ánh và giám sát các mặt hoạt động kinh tế tài chính ở tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan xí nghiệp. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, các hoạt động kinh tế diễn ra liên tục đòi hỏi các nhà quản lý phải có đợc những thông tin chính xác, kịp thời để lựa chọn định hớng và đa ra những quyết định đúng đắn về việc sử dụng vốn, nguyên vật liệu, nhân công sản xuất cũng nh tiêu thụ...

  pdf106p asus1122 24-10-2012 87 39   Download

 • Đề cương đồ án Tìm hiểu quy trình sản xuất chả giò nhân tôm, rau, củ. Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng gồm có nội dung chính như: Tổng quan nghuyên liệu, sản phẩm, tìm hiểu quy trình sản xuất sản phẩm chả giò nhân tôm, rau, củ, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, đề xuất các biện phấp nâng cao chất lượng sản phẩm.

  doc4p nhu30101996 01-10-2017 140 19   Download

 • sự quan tâm sâu sắc của chính phủ để phát triển nền kinh tế nông nghiệp đã làm cho mô hình HTX ki ểu mới và kinh t ế trang trại ở cả nước nói chung và An Giang nói riêng phát triển một cách mạnh mẽ. Mục đích cho sự ra đời của HTX kiểu mới và kinh tế trang trại là để phát huy triệt để nguồn lực kinh tế từ nông nghiệp cũng như dịch vụ nông nghiệp. Sự ra đời củ a HTX kiểu mới ở An Giang đã...

  pdf68p tukhuyen123 19-07-2012 77 17   Download

 • b. Nguyên nhân - Do có sự phát triển LLSX không đồng đều giữa các quốc gia - Do có sự chênh lệch về tỷ suất lợi nhuận giữa các địa điểm đầu tư khác nhau - Là giải pháp hữu hiệu để tránh hàng rào bảo hộ thương mại - Do sự phát triển của tổ chức KTQT

  ppt23p page_12 15-08-2013 55 5   Download

 • Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp, phân tích thực trạng về đào tạo nguồn nhân lực tại Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai- Trường Hải; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai Trường Hải.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 27 2   Download

 • Nghiên cứu này đánh giá ngưỡng chịu đựng các yếu tố nhiệt độ, độ mặn và ôxy hòa tan của cá bột cá mặt quỷ (Synanceia verrucosa Bloch & Schneider, 1801) trong sản xuất giống nhân tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf7p sansan1 26-05-2018 24 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
948 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nhân tố sản xuất
p_strCode=nhantosanxuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2