intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhập môn báo in

Xem 1-10 trên 10 kết quả Nhập môn báo in
 • Câu 1.1: a. Xây dựng một lớp Complex mô tả các đối tợng số phức, lớp gồm các thμnh phần: - Các thuộc tính a, b lμ các số thực mô tả phần thực vμ phần ảo của số phức. - Hμm thiết lập. - Hμm nhập số phức. - Hμm in số phức dạng a+ib. - Khai báo toán tử + lμ hμm bạn của lớp số phức. - Khai báo toán tử - lμ hμm bạn của lớp số phức. b. Viết toán tử + để tính tổng 2 số phức, toán tử - để tính hiệu 2 số phức . c. Viết ch ơng trình nhập dữ...

  pdf16p yy8891 19-09-2012 109 26   Download

 • Cây hồ tiêu (Piper nigum L. ) là loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, nó mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ gia đình ở nƣớc ta. Hạt tiêu là một loại gia vị đƣợc ƣa chuộng trên khắp thế giới. Hạt tiêu có vị cay, có mùi thơm là gia vị không thể thiếu của nhiều món ăn. Ngoài ra tiêu còn đƣợc dùng trong công nghiệp chế biến hƣơng liệu, nƣớc hoa và trong y dƣợc.

  pdf55p canhchuon_1 21-06-2013 71 25   Download

 • Chương 3. Các kỹ thuật của công nghệ gen - Sự khác nhau căn bản của kỹ thuật mới với phương pháp cũ ở chỗ cho phép trong điều kiện thí nghiệm in vitro (trong ống nghiệm) tạo thành (ghép nối) các tổ hợp có hoạt tính khi đưa trở vào tế bào sống từ các đoạn DNA khác nhau có lựa chọn.

  pdf46p thiuyen13 16-09-2011 79 23   Download

 • STACK : là một cấu trúc dữ liệu một chiều. Các phần tử cất vào và lấy ra theo phương thức LIFO (Last In First Out). Mỗi chương trình phải dành ra một khối bộ nhớ để làm stack bằng khai báo STACK. Ví dụ : .STACK 100H ; Xin cấp phát 256 bytes làm stack

  pdf32p suatuoi_thomngon 31-07-2011 78 15   Download

 • Thực tập nhận thức là một trong những bước đầu rất cần thiết đối với sinh viên. Quá trình này giúp sinh viên tiếp cận và hội nhập với môi trường thực tế của doanh nghiệp, từ đó biết cách vận dụng những kiến thức đã được đào tạo vào thực tiễn, bổ sung thêm những kiến thức chuyên môn thực hành.

  pdf38p ten_12 06-02-2014 70 15   Download

 • Bài 14 - ngoại lệ int x,y; x=10;y=x-10; x=x/y; Khi chạy đoạn mã này bạn sẽ thấy xuất hiện thông báo java.lang.ArithmeticException: divide by zero Và chương trình sẽ thoát ra ngay lúc đó. Muốn chương trình chạy tiếp và không thoát ra, ta đón "bắt" ngoại lệ này, đưa ra biến e, cuối cùng in e (để xem là ngoại lệ gì) int x,y; try { x=10;y=x-10; x=x/y; } catch(Exception e) { System.out.println(e.getMessage()); } Xử lí ngoại lệ (Exception) Để "ném" ngoại lệ do bất cứ dòng mã nào trong một phương thức sinh ra, bạn có thể khai...

  pdf13p abcdef_45 27-10-2011 54 3   Download

 • Khảo sát hiện trạng A.Cơ cấu tổ chức quản lý điểm của trường THPT Nguyễn Du.  Tiếp nhận điểm: cuối mỗi học kỳ bộ phận giáo vụ nhận điểm từ các giáo viên bộ môn.  Nhập điểm: Sau khi tiếp nhận điểm, bộ phận giáo vụ ghi nhận điểm vào hệ thống. Sau đó tính toán điểm trung bình môn, trung bình học kì, nếu là học kỳ 2 thì tính trung bình cả năm.  In bảng điểm: Sau khi tính toán xong điểm bộ phận giáo vụ sẽ in điểm cho từng học sinh(sổ liên lạc). B.Hệ thống cũ:  Chưa sử dụng phần mềm...

  doc36p nonebay 11-10-2010 1262 379   Download

 • Bài 2. Viết hàm khai báo cac chương trình con cài đặt danh sách mảng. Dùng các chương trình con này để: - Chương trình con nhận một dãy các số nguyên nhập từ bàn phím, lưu trữ nó trong danh sách theo thứ tự nhập vào. - Chương trình con nhận một dãy các số nguyên nhập từ bàn phím, lưu trữ nó trong danh sách thứ tự ngược với thú tự nhập vào. - Viết chương trình con in ra màn hình các phần tử trong danh sách theo thứ tự của nó trong danh sách....

  doc31p fbiit9x 16-05-2011 304 87   Download

 • Nhấp nút lệnh trên thanh công cụ. Thư mới sẽ nằm trong thư mục Inbox. Nếu có thư mới thì sau thư mục Inbox trên cây thư mục sẽ có một con số nằm trong dấu ngoặc đơn, là số thư mới đã nhận được. 3.2.4.6. Đọc thư:  Chọn thư mục Inbox trên cây thư mục. Danh sách các thư hiển thị ở khung trên phải bên cạnh. Thư mới, chưa đọc thì được in đậm hơn và phía trước tên người gửi có biểu tượng (biểu tượng bao thư còn đóng). Những thư đã đọc rồi thì có biểu...

  pdf5p kata_4 21-02-2012 36 11   Download

 • Mục tiêu Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 nhằm giúp các bạn nắm vững các thao tác: định dạng, canh lề slide, nhập văn bản, tạo bảng, biểu đồ, sơ đồ, in ấn,… Nắm vững cách tạo hiệu ứng chuyển động: slide, các đối tượng. Nắm vững cách thiết lập phiên trình diễn ấn tượng, thu hút người nghe. Ứng dụng vào: thuyết trình môn học, bảo vệ khóa luận, báo cáo tại các hội thảo, hội nghị,....

  pdf23p thiennga_12 06-03-2018 44 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhập môn báo in
p_strCode=nhapmonbaoin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2