intTypePromotion=3

Nhập môn kế hoạch kinh doanh

Xem 1-17 trên 17 kết quả Nhập môn kế hoạch kinh doanh
 • Tài liệu Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh dành thắng lợi: phần 1 giới thiệu đến bạn một số giải pháp về việc lập kế hoạch để thắng lợi, tại sao bạn cần một kế hoạch, nhập môn kế hoạch kinh doanh, sứ mệnh và mục tiêu, tóm tắt dự án và chiến lược kinh doanh, thấu hiểu doanh nghiệp, hiểu rõ tài sản của bạn, cấu trúc và chiến lược, quản trị logistics,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf150p vithanos2711 05-08-2019 43 17   Download

 • Nhập môn kinh doanh ẩm thực Một sản phẩm độc đáo, vượt trội tự nó không làm nên một doanh nghiệp thành công. Muốn thành công, bạn phải có chuỗi phân phối, vốn, hệ thống sản xuất, các sáng kiến giảm giá thành và kế hoạch phát triển.

  pdf3p longnguyen_ntl 28-02-2012 450 189   Download

 • Mục đích và bố cục cuốn sách Vì sao marketing lại vô cùng quan trọng đối với tương lai của các tổ chức kinh doanh Mối quan hệ giữa thành công trong thị trường sản phẩm và thành công trong thị trường vốn Vai trò then chốt của mục tiêu tăng giá trị cho cổ đông trong việc ra quyết định marketing Những nghĩa khác nhau có thể áp dụng cho từ marketing Sự tiến hóa không ngừng của thực hành marketing Sáu nhiệm vụ của marketing chiến lược Bốn nguyên tắc để phát triển chi...

  pdf31p sinhvienmoi 31-12-2009 276 117   Download

 • Để có thể thuê băng đĩa tại trung tâm, ban đầu khách hàng phải làm thủ tục để được cấp thẻ thuê. Bộ phận làm thẻ sẽ dựa trên thông tin do khách hàng cấp và cấp cho khách một thẻ thuê. Thông tin về việc cấp thẻ sẽ được cập nhập vào cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của trung tâm. Mỗi lần đến thuê băng đĩa, khách hàng sẽ trình thẻ thuê và nêu yêu cầu thuê cụ thể. Bộ phận cho thuê sẽ xử lý và đáp ứng yêu cầu thuê của khách hàng dựa trên thông...

  pdf13p truongan 11-11-2009 1745 643   Download

 • Kế toán tài chính chi phối quá trình chuẩn bị các báo cáo tài chính. Trong phạm vi của các hướng dẫn dựa trên những nguyên tắc kế toán được thừa nhận (GAAP - Generally Accepted Accounting Principles), mục tiêu của kế toán tài chính là trình bày một cách rõ ràng tình hình tài chính của công ty cho các cổ đông hoặc những người cho vay hiện tại và tương lai, cho các nhà phân tích thị trường chứng khoán và cho các đối tượng khác có quan tâm....

  pdf23p phuongthanh1 30-10-2009 203 92   Download

 • Đất nước ta với hơn 70% dân số sống bằng nghề nông với trồng trọt và chăn nuôi là chủ yếu. Trong các loại cây tròng mang lại thu nhập khá cao trong đó có cây mía là nguyên liệu chủ yếu sản xuất ra sản phẩm đường. Sản phẩm này thường không ổn định đã làm cho sản xuất đường đứng trong tình trạng “Ngàn cân treo sợi tóc”. Trong khi nền kinh tế nước ta không ngừng phát triển vượt bậc, do sự đóng góp lớn của sản phẩm nông nghiệp.

  pdf33p emilynguyen 08-07-2009 902 389   Download

 • Marketing là một quá trình lập ra kế hoạch và thực hiện các chính sách sản phẩm, giá, phânphối, xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của của hàng hoá, ý tưởng hay dịch vụ để tiến hành hoạt động trao đổi nhằm thoả mãn mục đích của các tổ chức và cá nhân (Philip Kortler)

  pdf82p dove_12 12-06-2013 93 7   Download

 • Theo quá trình quản trị kinh doanh: quản trị là quá trình lập kế họach, tổ chức, phối hợp và điều chỉnh (kiểm soát) các hoạt động của doanh nghiệp nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để đạt được các mục tiêu đã đặt ra của tổ chức. Theo quan điểm hệ thống quản trị: quản trị là việc thực hiện có ý thức và liên tục các mục tiêu của doanh nghiệp.

  ppt60p phanhuyluan 26-02-2011 756 128   Download

 • Trên cơ sở đó, doanh nghiệp hoạch định ngân sách đầu tư, kế hoạch sản xuất, tiếp thị nhằm thỏa mãn nhu cầu. Thứ tư: Những quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp Gồm quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các phòng ban, phân xưởng và tổ đội sản xuất, trong việc nhận tạm ứng và thanh toán tài sản. quan hệ giữa cổ đông và người quản lý, giữa cổ đông và chủ nợ giữa quyền sử dụng vốn và quyền sở hữu.

  pdf0p chipbia 15-07-2012 188 65   Download

 • Tập trung cho các hoạt động mang tính chiến thuật, Tập trung các hoạt động mang tính triết lý, chức và hệ thống giá trị cơ bản và mục tiêu Quan tâm đến kế hoạch ngắn hạn và trước mắt Có tầm nhìn lâu dài cho tương lai Phải thường xuyên hỏi và tự trả lời câu hỏi: bao giờ ?

  pdf9p cinny03 21-01-2011 181 64   Download

 • Có thể khẳng định rằng nền kinh tế của Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới và chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đã và đang khẳng định được bước đi đúng hướng, đồng thời cũng tạo ra một môi trường kinh doanh ngày càng hoàn thiện cả về nhân tố cấu thành cũng như hành lang pháp lý.

  doc58p vnzoomvn 17-06-2011 83 23   Download

 • Việt Nam trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong điều kiện đó nhiều loại hình Doanh nghiệp , nhiều loại hình kinh tế cùng tồn tại, cùng tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh.

  pdf33p thanhthao567 14-12-2011 59 16   Download

 • Từ năm 1986, nền kinh tế Việt Nam đi vào giai đoạn đổi mới toàn diện. Cơ cấu kinh tế đã chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  doc39p lagerthanlife 15-10-2013 34 6   Download

 • Chương 3 Kế toán vật tư hàng hóa thuộc bài giảng môn Kế toán tài chính, trong chương học này người học sẽ hiểu được nhiệm vụ kế toán vật tư hàng hóa là phản ánh đầy đủ, kịp thời số hiện có và tình hình biến động của các loại vật tư cả về giá trị và hiện vật, tính toán chính xác giá gốc (hoặc giá thành thực tế) của từng loại, từng thứ vật tư nhập, xuất tồn kho, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin phục vụ cho yêu cầu quản l...

  pdf42p canhdangxuan 02-04-2014 62 5   Download

 • Trong năm 2008–09, chương trình đã được sắp xếp lại nhằm giải quyết một số vấn đề mục tiêu ở một vài lĩnh vực chính mà Australia có kinh nghiệm chuyên môn để hỗ trợ. Các chương trình mới giải quyết các vấn đề khó khăn trong các hệ thống đất, nước và chăn nuôi nhằm tăng thu nhập ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam, và phát triển các sản phẩm nông nghiệp giá trị cao ở vùng cao Tây Bắc Việt Nam.

  pdf15p badaovl 20-05-2013 31 4   Download

 • Chương 6: Phân tích kinh tế, xã hội - Tài chính thuộc bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư trình bày về phân tích hiệu quả kinh tế xã hội, phân tích kinh tế tài chính, dòng thu chi kinh tế, phân tích tài chính theo quan điểm tổng đầu tư, bảng cân đối nguồn vốn và tổng mức đầu tư, bảng kế hoạch trả nợ, bảng tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết.

  pdf7p tranvantan78 30-07-2014 118 44   Download

 • Công ty TNHH Thiên An có trụ sở chính tại 46 đường La Thành, được thành lập trên cơ sở giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 121425 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 30/6/1996.

  pdf34p hocbong1122 19-02-2013 76 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Nhập môn kế hoạch kinh doanh
p_strCode=nhapmonkehoachkinhdoanh

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản