Nhiễm sắc thể đơn bội

Xem 1-20 trên 45 kết quả Nhiễm sắc thể đơn bội
 • Đột biến lệch bội (aneuploidy) Trong tự nhiên, thỉnh thoảng ta bắt gặp các cá thể có số lượng nhiễm sắc thể không phải là bội số của số nhiễm sắc thể đơn bội, do chúng bị thừa hoặc thiếu một hoặc vài nhiễm sắc thể cụ thể nào đó. Đó là các thể lệch bội hay thể dị bội (aneuploids).

  pdf12p heoxinhkute 05-08-2010 251 67   Download

 • 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TINH TRÙNG Ở NGƯỜI Tinh trùng là giao tử đực ở người. Tinh trùng mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội, 23 nhiễm sắc thể và khi kết hợp với 23 nhiễm sắc thể từ tế bào noãn sẽ hình thành hợp tử 46 nhiễm sắc thể và phát triển thành cá thể hoàn chỉnh. Đây là loại tế bào biệt hóa cao độ để thực hiện chức năng sinh sản.

  pdf17p heoxinhkute7 29-12-2010 292 31   Download

 • Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống. Trong tế bào có chứa các bào quan và nhân. Nhân tế bào là cấu thành bắt buộc của tế bào eukaryote, vì trong nhân có chứa nhiễm sắc thể (NST), là cấu trúc mang vật chất di truyền ADN (acid deoxyribonucleotide) của tế bào và cơ thể.

  pdf52p canhchuon_1 19-06-2013 62 9   Download

 • Đột biến đa bội - Đột biến số lượng NST Hiện tượng đa bội (polyploidy) Hiện tượng đa bội hóa điển hình ở chi Chrysanthemum, với rất nhiều loài đa bội thể khác nhau sinh ra từ loài lưỡng bội (2n = 18). .Các thể đa bội (polyploids) là trường hợp trtong đó các sinh vật có ba, bộ nhiễm sắc thể trở lên . Nếu ta gọi x là số nhiễm sắc thể đơn bội cơ bản, khi đó các sinh vật có ba, bốn bộ nhiễm sắc thể... sẽ có số nhiễm sắc thể và tên gọi tương ứng...

  pdf8p butmaudo 26-08-2013 115 9   Download

 • Xác định giới tính do số bội thể và môi trường .Xác định giới tính do số bội thể Ở côn trùng bộ Hymenoptera (ong , kiến): đực (n), cái (2n), ong thợ (2n). Ong đực được phát triển trinh sinh từ trứng không được thụ tinh có bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n). Trong kiểu xác định giới tính này không có nhiễm sắc thể giới tính.

  pdf3p butmaudo 26-08-2013 40 5   Download

 • Đột biến lệch bội (aneuploidy) Trong tự nhiên, thỉnh thoảng ta bắt gặp các cá thể có số lượng nhiễm sắc thể không phải là bội số của số nhiễm sắc thể đơn bội, do chúng bị thừa hoặc thiếu một hoặc vài nhiễm sắc thể cụ thể nào đó. Đó là các thể lệch bội hay thể dị bội (aneuploids).

  pdf8p butmaudo 26-08-2013 35 4   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Bài kiểm tra học kì đề số 4 Nhiễm sắc thể thpt Trung Nghĩa 2010 - 2011 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf4p conmuachieunhoem15 18-09-2013 24 0   Download

 • Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Trong công tác cải tạo giống cổ truyền chủ yếu sử dụng phương pháp lai tạo và chọn lọc để cải tạo nguồn gen của sinh vật.

  pdf4p heoxinhkute7 24-12-2010 127 36   Download

 • Định nghĩa liên kết gen: -Các gen nằm trên cùng một NST thìphân li cùng nhau trong quátrình phân bào vàlàm thành nhóm liên kết -Sốnhóm liên kết của mỗi loài thường ứng với số NST đơn bội của loài. Ý nghĩa: hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp; chọn được các giống có tính trạng tốt luôn đi kèm với nhau

  pdf28p ntgioi120401 26-10-2009 389 87   Download

 • Đột biến đa bội Đột biến đa bội là loại đột biến làm tăng bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) của loài lên một số nguyên lần lớn hơn 2. Loại đột biến này còn được gọi là đột biến tự đa bội. Cơ thể đa bội với bộ nhiễm sắc thể 3n được gọi là tam bội, với 4n được gọi là tứ bội, với 5n được gọi là ngũ bội ... Trường hợp con lai khác loài chưa hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của hai loài khác nhau sau đó được đột biến làm tăng số...

  pdf4p butmauvang 29-08-2013 166 24   Download

 • Đột biến đa bội là loại đột biến làm tăng bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) của loài lên một số nguyên lần lớn hơn 2. Loại đột biến này còn được gọi là đột biến tự đa bội. Cơ thể đa bội với bộ nhiễm sắc thể 3n được gọi là tam bội, với 4n được gọi là tứ bội, với 5n được gọi là ngũ bội ... Trường hợp con lai khác loài chưa hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của hai loài khác nhau sau đó được đột biến làm tăng số lượng nhiễm sắc...

  pdf5p tieungot 23-01-2013 126 13   Download

 • : Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường có 22 nhiễm sác thể, trong tế bào cá thể có số nhiễm sắc thể ở cặp thứ 2 có 3 chiếc, cá thể đó là A. thể ba B. đơn bội lệch C. đa bội lẻ D. tam bội Câu 21: Vốn gen của quần thể là A. toàn bộ các alen của tất cả các gen trong quần thể B. tổng số các kiểu gen của quần thể C. tần số các alen của quần thể D. tần số kiểu gen của quần thể...

  pdf8p heoxinhkute10 05-01-2011 139 8   Download

 • Học trò của Morgan là Bridges, ông đã tiến hành nhiều thí nghiệm với ruồi quả mắt đỏ và mắt trắng đã phát hiện ra hiện tượng không phân ly của thể nhiễm sắc X qua giảm phân. Trường hợp bình thường khi giảm phân 2 thể nhiễm sắc X sẽ phân ly vào tế bào trứng đơn bội nghĩa là mỗi tế bào trứng chứa một thể nhiễm sắc X, còn các thể nhiễm sắc XY sẽ phân ly vào tinh trùng (chứa X) và tinh trùng (chứa Y) và khi thụ tinh sẽ cho ra ruồi cái XX...

  pdf3p butmaudo 26-08-2013 49 7   Download

 • Tinh trùng (tiếng Anh spermatozoon), tiếng Hy Lạp cổ σπέρμα (hạt giống) và ζῷον (mang sự sống). Tinh trùng là tế bào đơn bội, nó kết hợp với tế bào trứng để tạo thành hợp tử. Như vậy Hợp tử là 1 tế bào có trọn vẹn bộ nhiễm sắc thể và sẽ trở trành phôi thai. Tinh trùng đóng góp 1/2 thông tin di truyền cho thế hệ con. Ở động vật có vú, tinh trùng quyết định giới tính của con con. Vì tế bào trứng luôn mang nhiễm sắc thể X nên tinh trùng mang nhiễm sắc...

  pdf7p heoxinhkute 05-08-2010 167 19   Download

 • Đột biến lệch bội Đa bội lệch hay đa nhiễm Sự thay đổi số lượng NST chỉ liên quan đến một cặp hoặc một số cặp NST được gọi là đa bội thể lệch. Các dạng đa bội thể lệch: + Thể đơn nhiễm hay thể một (2n - 1) + Thể tam nhiễm hay thể ba (2n + 1) + Thể tứ nhiễm hay thể bốn (2n + 2) + Thể tam nhiễm kép (2n + 1 + 1)

  pdf5p butmaudo 26-08-2013 32 4   Download

 • Sự phân bố các đa hình Nucleotide đơn của nhóm đơn bội O trên nhiễm sắc thể Y ở người Việt Nam

  pdf10p banhnamdua 25-07-2013 29 2   Download

 • Sự phân bố các đa hình Nucleotide đơn của nhóm đớn bội C trên nhiễm sắc thể Y ở người Việt Nam

  pdf8p banhnamdua 25-07-2013 32 0   Download

 • Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Trong công tác cải tạo giống cổ truyền chủ yếu sử dụng phương pháp lai tạo và chọn lọc để cải tạo nguồn gen của sinh vật.

  doc128p hoang_na1989 23-03-2010 829 433   Download

 • Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Trong công tác cải tạo giống cổ truyền chủ yếu sử dụng phương pháp lai tạo và chọn lọc để cải tạo nguồn gen của sinh vật.

  doc126p hoang_na1989 23-03-2010 386 187   Download

 • Đột biến số lượng NST Đa bội thể (polyploidy): hiểu theo nghĩa rộng là sự thay đổi số lượng NST. Sự thay đổi số lượng NST có nhiều kiểu: đa bội nguyên (euploidy), đa bội lai (alloploidy) và đa bội lệch (aneuploidy)

  pdf11p heoxinhkute 05-08-2010 247 118   Download

Đồng bộ tài khoản