intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhiệm vị kế hoạc

Xem 1-20 trên 213 kết quả Nhiệm vị kế hoạc
 • Mẫu Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở là loại mẫu được sử dụng phổ biến tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để thống kê những thành tích hoặc danh hiệu đã đạt được của cá nhân. Từ báo cáo đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ phấn đấu cho những năm tiếp theo.

  doc23p thenthenn 23-06-2022 8 1   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn/cấp lại giấy phép xây dựng là biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nội dung biểu mẫu nêu rõ tên chủ đầu tư, địa điểm xây dựng, giấy phép xây dựng được cấp, nội dung đề nghị điều chỉnh so với giấy phép đã được cấp, đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế, dự kiến thời gian hoàn thành công trình.

  doc2p thenthen19 15-06-2022 10 1   Download

 • Trong phạm vi của bài viết "Năng lực đóng góp của thư viện đại học trong việc phát triển tài nguyên giáo dục mở cấp quốc gia" nhóm tác giả đặt ra giả thiết rằng OER được phát triển ở quy mô cấp quốc gia. Điều này có nghĩa là Chính phủ sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm toàn bộ trong quy trình xây dựng kế hoạch, đầu tư hoặc vận động đầu tư, điều phối tạo lập và phổ biến, đánh giá và cải tiến OER nhằm phục vụ cho nền giáo dục của đất nước.

  pdf7p huyetthienthan 23-11-2021 19 0   Download

 • Viêm phổi cộng đồng (CAP: Community-acquired pneumonia) là tình trạng nhiễm trùng của nhu mô phổi xảy ra bên ngoài bệnh viện, bao gồm viêm phế nang, ống và túi phế nang, tiểu phế quản tận hoặc viêm tổ chức kẽ của phổi.

  pdf6p vinevada2711 17-03-2021 18 1   Download

 • Nhiễm trùng do cúm và phế cầu (S. pneumoniae) là những bệnh lý thường gặp. Các bệnh lý này trở nên nghiêm trọng hơn ở một số nhóm đối tượng theo tuổi, hoặc khi có kèm các bệnh lý suy giảm miễn dịch. Việc tiêm vaccine phòng cúm và phế cầu trên những đối tượng nguy cơ cao là cần thiết, giúp giảm nguy cơ xuất hiện bệnh, giảm tỷ lệ các đợt cấp, và giảm đáng kể tỷ lệ tử vong.

  pdf7p vinevada2711 17-03-2021 20 0   Download

 • Trách nhiệm pháp lý của người quản lý công ty khi vi phạm nghĩa vụ đối với người thứ ba hoặc lợi ích chung của cộng đồng thường dẫn đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và thậm chí là trách nhiệm hình sự trong trường hợp hành vi có tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội và được luật hình sự quy định là tội phạm.

  pdf8p vinevada2711 17-03-2021 23 2   Download

 • Hội chứng gầy còm sau cai sữa (PMWS) đã được xác định ở 110 trong số 170 (64, 71%) heo còi và loại thải có nguồn gốc từ 2 tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ dựa trên khảo sát bệnh tích đại thể và vi thể. Các bệnh tích sưng hạch bẹn cạn, sưng hạch màng treo ruột, phổi không xẹp hoặc viêm phổi kẽ xuất hiện trên 50% số ca. Bệnh tích mất mô lympho và xâm nhập đại thực bào nhiều nhân được ghi nhận trên các cơ quan theo thứ tự: hạch bẹn cạn (100%, 18,18%), hạch ruột (72,73%, 10,91%), lách (25,45%, 4,54%) và hạch phổi (9,09%, 0%).

  pdf7p nguathienthan6 02-07-2020 43 0   Download

 • Trojan phần cứng (HT: Hardware Trojan) khi được chèn vào các mạch tích hợp có thể thực hiện nhiều tác vụ nguy hiểm như từ chối dịch vụ, gây mất hoặc sai lệnh thông tin. Vì vậy, phát hiện HT là một trong những nhiệm vụ quan trọng của bảo mật phần cứng. Bài báo này trình bày một giải pháp phát hiện HT sử dụng kỹ thuật phân tích kênh bên dựa trên việc xác định tần số ứng với trễ đường truyền tín hiệu. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng giải pháp được đề xuất cho phép phát hiện HT có kích thước bằng 0,2% so với thiết kế chính với độ phân biệt về tần số là 0,016 MHz.

  pdf5p singwell 13-03-2020 43 1   Download

 • Nhân viên phân tích mẫu chịu trách nhiệm phân tích những mẫu sản phẩm do các đơn vị kinh doanh thu thập được từ khách hàng hoặc mẫu tự tiếp thị để các nhân viên Thiết kế trả lời về khả năng sản xuất và các đơn vị bán hàng tính giá sơ bộ chào khách; Phân tích những mẫu khách đặt thử nghiệm về thông số, để các nhân viên thiết kế lên bảng thiết kế; Chuyển thiết kế đến các đơn vị sản xuất để triển khai thí nghiệm...

  doc1p lanjingyi 17-03-2020 48 1   Download

 • Nhân viên thủ kho chịu trách nhiệm kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/xuất hàng theo đúng quy định; Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan; Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định; Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn; Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho; Trực tiếp nhập phiếu xuất vào phần mềm; Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.

  doc2p lanjingyi 16-03-2020 58 4   Download

 • Kế toán kho chịu trách nhiệm lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra; Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ; Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu), nộp về PKT-TV; Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan; Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn; Kiểm soát nhập xuất tồn kho...

  doc2p lanjingyi 16-03-2020 41 3   Download

 • Kiểm toán viên chịu trách nhiệm thực hiện công tác kiểm toán cụ thể theo quy định và chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB; trong quá trình này, chịu sự giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ bởi: Trưởng phòng KTNB (hoặc Trưởng đoàn kiểm toán); Triển khai các phần việc theo phân công của Trưởng phòng KTNB (hoặc Trưởng đoàn kiểm toán), như: chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán có liên quan, lên kế hoạch và chương trình kiểm toán, báo cáo Trưởng phòng/Trưởng đoàn xem xét và phê duyệt, rà soát, đánh giá về môi trường kiểm soát và hạn chế rủi ro...

  doc2p lanjingyi 16-03-2020 56 1   Download

 • Nhân viên kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm thông tin yêu cầu các đơn vị cung cấp số liệu liên quan trong phạm vi, chức năng của đơn vị phục vụ cho các báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) công tác kế hoạch của Công ty & Cơ quan cấp trên; Có quyền kiểm tra định kỳ (hoặc đột xuất) tình hình xậy dựng và tổng hợp số liệu công tác kế hoạch tại các đơn vị SXKD theo Quy định kiểm tra giám sát theo lĩnh vực của Công ty; Tham gia đề xuất khen thưởng các trường hợp thực hiện tốt công tác kế hoạch tại các đơn vị SXKD và Công ty...

  doc2p lanjingyi 11-03-2020 73 2   Download

 • Nhân viên thống kê đếm sản phẩm chịu trách nhiệm cân/đếm, nhập kho số lượng sản phẩm sản xuất hàng ngày; Cập nhật vào sổ số lượng sản phẩm nhập kho hàng ngày; Theo dõi, cập nhật lượng bán thành phẩm và lượng bán thành phẩm của XN hoặc các đơn vị khác chuyển đến XN; Đóng thẻ gắn bao + Cột thẻ + Cân/đếm, lập phiếu nhập kho số lượng sản phẩm sản xuất hàng ngày theo từng đơn hàng...

  doc1p lanjingyi 11-03-2020 35 3   Download

 • Nhân viên theo dõi thử nghiệm chịu trách nhiệm yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu hồ sơ, các văn bản cần thiết để làm cơ sở cho quá trình kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng; Lập biên bản các đơn vị vi phạm các quy định của phòng KH được chấp thuận ban hành; Lập biên bản xử lý, hoặc khen thưởng các đơn vị theo quy định qua việc kiểm tra giám sát; Theo dõi lập quyết định sản xuất đơn hàng thử nghiệm; Báo cáo đột xuất theo chỉ đạo; Tổng hợp các quyết định; Theo dõi tiến độ thực hiện các đơn hàng đã được duyệt...

  doc1p lanjingyi 11-03-2020 29 1   Download

 • Tại Long An và nhiều địa phương, vịt khoảng 3 đến 8 tuần tuổi thường mắc bệnh có biểu hiện tiêu chảy có hoặc không có màu xanh lá, chảy nước mắt và nước mũi, run đầu và cổ được cho là liên quan đến Riemerella anatipestifer và Escherichia coli. Nghiên cứu này được thực hiện như bước đầu tiên để tìm hiểu về nguyên nhân vi khuẩn có thể liên quan các triệu chứng bệnh kể trên. Các mẫu ngoáy hầu họng vịt khỏe và vịt có biểu hiện bệnh (70 mẫu) và 27 mẫu nước ao từ 27 trại vịt được thu thập để tìm vi khuẩn R. anatipestifer và E. coli bằng PCR.

  pdf7p angicungduoc2 02-01-2020 52 1   Download

 • Hướng dẫn đạo đức cho thực hành thống kê nhằm giúp nhà thực hành thống kê đưa ra những quyết định có đạo đức.

  pdf7p nguathienthan2 25-12-2019 18 1   Download

 • Máy phát điện khí sinh học (KSH) đã được giới thiệu ở nước ta nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi do hiệu quả kinh tế mang lại cho người dân còn khá khiêm tốn. Chính vì người dân không sử dụng máy phát điện KSH nên một lượng lớn khí biogas sinh ra từ các hầm KSH tại các trang trại chăn nuôi bị đốt hoặc xả bỏ gây ô nhiễm môi trường.

  pdf3p vistockholm2711 13-12-2019 27 0   Download

 • Hệ thống thống kê đi theo một trong hai mô hình: tập trung hoặc phân cấp, tùy thuộc vào mức độ trách nhiệm cung cấp số liệu thống kê chính thức trên phạm vi hoạt động của mỗi quốc gia với cơ quan trung ương. Hai mô hình này đều có điểm mạnh và điểm yếu. Dưới đây là phần giải thích chi tiết đồng thời đưa ra một số quy phạm pháp luật và sự sắp xếp tổ chức dùng để giảm thiểu những nhược điểm của từng mô hình.

  pdf12p volkath 28-11-2019 23 0   Download

 • Theo định nghĩa của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) là những nhiễm khuẩn tại hoặc gần vết mổ xuất hiện trong vòng 30 ngày sau phẫu thuật. Hàng năm, tại Bệnh viện Từ Dũ có khoảng 28.000 trường hợp được mổ lấy thai, các báo cáo thống kê của Bệnh viện từ trước đến nay chỉ tính những trường hợp NKVM xảy ra trong thời gian nằm viện, nên đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm vì thực tế có những trường hợp NKVM xảy ra sau khi xuất viện nhưng chưa được thống kê.

  pdf7p viaugustus2711 06-09-2019 58 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhiệm vị kế hoạc
p_strCode=nhiemvikehoac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2