intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhiệt kế điện trở chuẩn platin

Xem 1-2 trên 2 kết quả Nhiệt kế điện trở chuẩn platin
  • ĐLVN 71:2001. Nhiệt kế điện trở chuẩn Platin. Quy trình hiệu chuẩn. Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn nhiệt kế điện trở chuẩn platin (SPRT) trong dải do từ 0 oC đến 420 oC theo phương pháp hiệu chuẩn tại các điểm chuẩn, phù hợp với các định nghĩa của thang nhiệt độ quốc tế 1990 (ITS-90). Văn bản này không áp dụng để hiệu chuẩn các nhiệt kế điện trở chuẩn platin đo ở nhiệt độ cao (kiểu HT SPRT) hoặc ở nhiệt độ thấp (kiểu Capsule SPRT)...

    pdf18p dinhlan05012 30-05-2011 186 80   Download

  • ĐLVN 125:2003. Nhiệt kế điện trở platin công nghiệp. Quy trình hiệu chuẩn. Văn bản quy phạm kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn nhiệt kế điện trở platin công nghiệp (IPRT) trong phạm vi nhiệt độ từ -40 độ C đến +650 độ C với sai số không vượt quá +-(0,3+0,005/t/) độ C.

    pdf11p dinhlan05012 30-05-2011 219 89   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhiệt kế điện trở chuẩn platin
p_strCode=nhietkedientrochuanplatin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2