intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhóm phần tử với class

Xem 1-4 trên 4 kết quả Nhóm phần tử với class
 • Mục đích của đề tài là xác định cấp của các phần tử và các lớp liên hợp của nhóm Dihedral. ABSTRACT The aim of this topic is to determine the order of all elements and conjugacy classes of Dihedral group. 1. Mở đầu. Xét đa giác đều n cạnh Pn với n 2. Gọi a là phép quay mặt phẳng xung quanh tâm của Pn một góc bằng 2  /n , còn b là phép đối xứng qua một đường thẳng đi qua tâm của Pn và một đỉnh của nó. Khi đó, tất cả các phép đối...

  pdf3p meoden89nd 21-01-2011 121 5   Download

 • MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN Mục đích của NBYC: Xây dựng mô hình hệ thống sử dụng Use_Case, bắt đầu từ mô hình nghiệp vụ cho các ứng dụng nghiệp vụ; từ mô hình lĩnh vực cho các ừng dụng nhúng, từ đặc tả yêu cầu hệ thống bởi các nhóm khác nhau với phương pháp đặc tả khác nhau. Các loại quan hệ: Actor & Actor t.quát hoá; Actor & Use_case l.kết; Use_case & Use_case .quát hoá / mở rộng / bao gộp. ...

  doc15p doanlmit 02-03-2011 228 83   Download

 • Những chức năng Đối Tượng mới của VB.NET (phần II) Dùng OO trong VB.NET Tạo một Class mới Class Keyword Trong một .vb file ta có thể viết nhiều Classes, code của mỗi Class nằm trong một Class ... End Class block. Thí dụ: Public Class TheClass Public Sub Greeting() MessageBox.Show("Hello world", MsgBoxStyle.Information, "TheClass") End Sub End Class MessageBox.Show và MsgBoxStyle.Information trong VB.NET thay thế MsgBox và vbInformation trong VB6. Classes và Namespaces Nhắc lại là .NET dùng Namespace để sắp đặt các Classes cho thứ tự theo nhóm, loại.

  pdf11p nuoiheocuoivo 04-05-2010 197 123   Download

 • MessageBox.Show và MsgBoxStyle.Information trong VB.NET thay thế MsgBox và vbInformation trong VB6. Classes và Namespaces Nhắc lại là .NET dùng Namespace để sắp đặt các Classes cho thứ tự theo nhóm, loại. Namespaces được declared với một Block Structure giống như sau:

  pdf12p ntgioi120403 06-11-2009 138 79   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhóm phần tử với class
p_strCode=nhomphantuvoiclass

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản