intTypePromotion=3

Những vấn đề kinh tế theo vùng

Xem 1-20 trên 190 kết quả Những vấn đề kinh tế theo vùng
 • Bài viết Phát triển kinh tế theo vùng của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp chỉ ra những vấn đề tồn tại đối với phát triển vùng cũng như những nguyên nhân của sự hạn chế để phát triển vùng mà VN đang gặp phải; từ đó đề xuất một số giải pháp.

  pdf10p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 53 9   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Tài liệu luyện thi Đại học - Cao đẳng môn Địa lý, phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề kinh tế - Xã hội của các vùng, Việt Nam với khu vực Đông Nam Á. Cuối tài liệu cung cấp cho người đọc một số phụ lục liên quan.

  pdf82p tramnamcodon_04 08-04-2016 32 3   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận về phát triển bền vững nói chung, phát triển bền vững nông nghiệp nói riêng, luận án vận dụng để phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía Bắc theo hướng bền vững trong những năm đã qua và đề xuất giải pháp thúc đẩy nông nghiệp của vùng phát triển nhanh theo hướng bền vững giai đoạn từ nay đến năm 2020.

  pdf172p change06 14-06-2016 106 45   Download

 • Để đáp ứng nhu cầu tham khảo các tài liệu hay của quý thầy cô và các bạn học sinh, chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập bài giảng Kinh tế châu Phi (tiếp theo). Bài giảng cung cấp kiến thức giúp học sinh nắm vững cấu trúc đơn giản của nền kinh tế các nước châu Phi. Hiểu rõ đô thị hoá nhanh nhưng không tương xứng với trình độ phát triển công nghiệp xuất hiện nhiều vấn đề kinh tế – xã hội phải giải quyết.

  ppt32p tuyetha_12 18-04-2014 173 18   Download

 • Với các giáo án Kinh tế châu Phi (tiếp theo) được biên soạn và thiết kế chi tiết, hy vọng bộ sưu tập là tài liệu tham khảo hay dành cho bạn. Thông qua bài học, học sinh được cung cấp kiến thức để nắm vững cấu trúc đơn giản của nền kinh tế các nước Châu Phi. Hiểu rõ qua trình đô thị hoá qua nhanh, nhưng không tương xứng với trình độ phát triển công nghiệp, làm xuất hiện nhiều vấn đề kinh tế xã hội cần giải quuyết.

  doc6p dinhloc_76 17-04-2014 302 12   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng trưởng nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ" nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Từ đó rút ra những vấn đề có tính phương pháp luận cho việc nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp TP.

  pdf120p thaodien102 16-11-2015 302 126   Download

 • Nội dung luận văn thạc sĩ: Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển du lịch theo hướng bền vững, trình bày một số bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc phát triển du lịch bền vững, đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch Quảng Ninh.

  pdf18p hoa_hong91 23-04-2014 308 88   Download

 • Việc làm cho người lao động là vấn đề kinh tế- xã hội phổ biến và luôn mang tính thời sự ở mọi quốc gia, bởi vì đảm bảo việc làm là một trong những yếu tố cơ bản cho sự phát triển bền vững. Đối với những nước đang phát triển như Việt Nam thì vấn đề việc làm cho người lao động là hết sức quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, trong văn kiện Đại...

  pdf123p dell1122 06-09-2012 115 47   Download

 • Đề tài làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về CDCCKT ngành trong mối quan hệ với yêu cầu PTBV, trên cơ sở đó đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp CDCCKT ngành theo hướng PTBV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020 và có tính đến năm 2030.

  pdf203p thangnamvoiva22 03-10-2016 89 40   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập giáo án Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ dành cho việc dạy và học. Bài học cung cấp các kiến thức để giúp học sinh nắm đựơc các thế mạnh và hạn chế của vùng ĐNB để phát triển kinh tế – xã hội.

  doc6p lienvo_12 21-02-2014 173 11   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển bền vững nói chung, phát triển bền vững nông nghiệp nói riêng, luận án vận dụng để phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi phía Bắc theo hướng bền vững trong những năm đã qua và đề xuất giải pháp thúc đẩy nông nghiệp của vùng phát triển nhanh theo hướng bền vững giai đoạn từ nay đến năm 2020.

  pdf26p change06 14-06-2016 35 9   Download

 • ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG. Câu 1: Nêu khái quát và phân tích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên kinh tế xã hội để phát triển sản xuất ở ĐBSH * Khái quát. - ĐBSH có diện tích tự nhiên rộng khoảng 1,3 triệu ha chiếm khoảng 3,8% so với cả nước. Quỹ dân số (99) là 14,8 triệu người chiếm khoảng 19% so với dân số cả nước. - ĐBSH là vùng lãnh thổ của 7 tỉnh và 2 thành phố tương đương cấp tỉnh đó là: Thái Bình, Hà Tây, Hải Dương, Hưng Yên, Nam định, Ninh...

  pdf59p hoangyen999 14-05-2013 47 8   Download

 • Một trong những vấn đề trung tâm của tranh chấp về tài nguyên sinh vật biển là vấn đề khai thác (ai có quyền khai thác, khai thác trên những vùng biển nào và trong giới hạn nào?). Công ước Luật biển năm 1982 (gọi tắt là Công ước 1982) với những điều khoản về quy chế pháp lí của vùng đặc quyền kinh tế - vùng biển ra đời muộn nhất trong lịch sử luật biển, đã thiết lập nên chế độ pháp lí mới về khai thác tài nguyên cá trên biển. 1.

  pdf7p dontetvui 23-01-2013 58 6   Download

 • Câu 1: Nêu khái quát và phân tích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên kinh tế xã hội để phát triển sản xuất ở ĐBSH * Khái quát. - ĐBSH có diện tích tự nhiên rộng khoảng 1,3 triệu ha chiếm khoảng 3,8% so với cả nước. Quỹ dân số (99) là 14,8 triệu người chiếm khoảng 19% so với dân số cả nước.

  pdf59p tapuaxinhdep 17-05-2013 64 6   Download

 • Bài viết đã luận chứng để làm rõ rằng, đòi hỏi cơ bản nhất của triết học Mác là hướng tới đời sống hiện thực cụ thể, phát hiện trong đó những vấn đề khó khăn cần giải quyết. Theo tác giả, để cung cấp cho các hoạt động thực tiễn của con người sự suy tư về các lý tưởng và mục tiêu, triết học cần nghiên cứu hiện thực, đứng vững trên hiện thực và vượt lên trên hiện thực, phải trình bày về lý tưởng và “giá trị/tốt”.

  pdf13p bengoan369 09-12-2011 47 5   Download

 • Bắc Giang là một tỉnh miền núi, địa hình phức tạp , gồm nhiều huyện vùng cao. Khi bước vào thực hiện công cuộc đổi mới, Bắc Giang gặp không ít khó khăn cả về địa hình, khí hậu và điểm xuất kinh tế chủ yếu là thuần nông. Trong những năm qua, với quyết tâm cao Bắc Giang đã từng bước chuyển tư nền kinh tế thuần nông tự cấp tự túc sang nền kinh tế sản xuất hàng hoá và thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH. Nhìn lại 10 năm đổi mới,...

  pdf76p intel1212 05-12-2012 33 5   Download

 • Bài viết Trách nhiệm xã hội của doanh nghiêp: Vấn đề đặt ra từ thực tế ở Việt Nam trình bày Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được hiểu là "Sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua những việc làm nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và các thành viên gia đình, cho cộng đồng và toàn xã hội theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp lẫn sự phát triển của toàn xã hội",... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p vangthibaoyen1907 15-05-2018 17 6   Download

 • Kinh doanh trong môi trường cạnh tranh đồi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng sáng tạo, tìm kiếm những cách tiếp cận mới để giải quyết thỏa đáng những vướng mắc và gia tăng khả năng sinh lời. Sáng tạo giá trị là một tong những cách doanh nghiệp tiếp cận những vấn đề kinh doanh của mình từ phía khách hàng.

  pdf6p lalala06 30-11-2015 32 4   Download

 • Nội dung của kỷ yếu trình bày sự phát triển tỉnh Ninh Thuận theo quy hoạch, cách tiếp cận phát triển mới trong không gian hội nhập, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và những năm tiếp theo, phát triển kinh tế bền vững và những vấn đề đặt ra ở tỉnh Ninh Thuận, những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

  pdf317p kloi1122 19-10-2017 29 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về phát triển bền vững cây bơ; Đánh giá thực trạng phát triển bền vững cây bơ trên địa bàn huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk trên các khía cạnh: Kinh tế, xã hội, môi trường;Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển cây bơ theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk.

  pdf26p quaymax5 16-09-2018 19 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Những vấn đề kinh tế theo vùng
p_strCode=nhungvandekinhtetheovung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản