Nist

Xem 1-20 trên 203 kết quả Nist
 • Tham khảo sách 'nist serial holdings', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf267p nt18105 28-05-2013 32 3   Download

 • Lots of users and privileges scattered over many platforms and applications. Who are the valid users? What are they entitled to access? How do you keep access rights up-to-date? How do you specify and enforce policy?

  ppt29p muathu_102 28-01-2013 23 1   Download

 • Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp Monte Carlo để đánh giá khả năn sử dụng đầu dò nhấp nháy NaI(Tl) trong việc xác định mật độ chất lỏng bằng kĩ thuật gamma tán xạ ngược. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự phụ thuộc tuyến tính rất tốt của cường độ chùm tia tán xạ một lần vào mật độ của chất lỏng. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có thể mở rộng đường kính ống chuẩn trực đầu dò nhằm rút ngắn thời gian đo.

  pdf8p tieuthi3006 16-03-2018 4 0   Download

 • Trong mật mã học, AES (viết tắt của từ tiếng Anh: Advanced Encryption Standard, hay Tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến) là một thuật toán mã hóa khối được chính phủ Hoa kỳ áp dụng làm tiêu chuẩn mã hóa. Giống như tiêu chuẩn tiền nhiệm DES, AES được kỳ vọng áp dụng trên phạm vi thế giới và đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

  doc19p nguyenhoangthuymy 24-01-2013 203 82   Download

 • This handbook provides assistance in securing computer-based resources (including hardware, software, and information) by explaining important concepts, cost considerations, and interrelationships of security controls. It illustrates the benefits of security controls, the major techniques or approaches for each control, and important related considerations. 1

  pdf0p batrinh 07-08-2009 167 73   Download

 • 3.5 AES Trong mật mã học, AES (viết tắt của từ tiếng Anh: Advanced Encryption Standard, hay Tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến) là một thuật toán mã hóa khối được chính phủ Hoa kỳ áp dụng làm tiêu chuẩn mã hóa. Giống như tiêu chuẩn tiền nhiệm DES, AES được kỳ vọng áp dụng trên phạm vi thế giới và đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

  pdf6p caott3 20-05-2011 156 46   Download

 • Với tốc độ và khả năng xử lý ngày càng được nâng cao của các bộ vi xử lý hiện nay, phương pháp mã hóa chuẩn (DES - Data Encryption Standard) đã trở nên không an toàn trong bảo mật thông tin. Do đó, Viện tiêu chuẩn và công nghệ Hoa kỳ (NIST - National Institute Standards of Technology) đã quyết định chọn một chuẩn mã hóa mới với độ an toàn cao nhằm phục vụ nhu cầu bảo mật thông tin liên lạc của Chính phủ Hoa Kỳ cũng như trong các ứng dụng dân sự...

  pdf26p nhutretho 28-01-2013 100 40   Download

 • Federal Information Processing Standards Publications (FIPS PUBS) are issued by the National Institute of Standards and Technology (NIST) after approval by the Secretary of Commerce pursuant to Section 5131 of the Information Technology Management Reform Act of 1996 (Public Law 104-106) and the Computer Security Act of 1987 (Public Law 100-235).

  pdf51p nguyen2 10-11-2009 120 34   Download

 • The Information Technology Laboratory (ITL) at the National Institute of Standards and Technology (NIST) promotes the U.S. economy and public welfare by providing technical leadership for the Nation’s measurement and standards infrastructure. ITL develops tests, test methods, reference data, proof of concept implementations, and technical analyses to advance the development and productive use of information technology.

  pdf99p khanhvi 03-03-2009 211 25   Download

 • Last, but not least, the user must assure that the whole system is calibrated and traceable to a national standards organization (such as National Institute of Standards and Technology [NIST] in the United States).

  pdf10p thachsaudoi 22-12-2009 80 22   Download

 • Bạn có thể đọc cái này để tham khảo Xuất phát từ hoạt động thực tiễn về phòng, chống và khắc phục hậu quả của virus máy tính, việc tìm hiểu các định nghĩa và phân loại virus máy tính là rất quan trọng. Sau đây là quan điểm của NIST-National Institute of Standart and Technology (Viện tiêu chuẩn - công nghệ quốc gia Hoa kỳ) về định nghĩa và phân loại trong lĩnh vực “virus máy tính”.

  doc6p skshfsdkjfhsdkjfhsd 08-04-2013 101 18   Download

 • A study to measure indoor concentrations and emission rates of volatile organic compounds (VOCs), including formaldehyde, was conducted in a new, unoccupied manufactured house installed at the National Institute of Standards and Technology (NIST) campus. The house was instrumented to continuously monitor indoor temperature and relative humidity, heating and air conditioning system operation, and outdoor weather. It also was equipped with an automated tracer gas injection and detection system to estimate air change rates every 2 h.

  pdf228p ut_hai_can 29-12-2012 47 17   Download

 • Heat Transfer Handbook part 1. The Heat Transfer Handbook provides succinct hard data, formulas, and specifications for the critical aspects of heat transfer, offering a reliable, hands-on resource for solving day-to-day issues across a variety of applications.

  pdf10p pretty20 16-11-2010 86 14   Download

 • List of a Few Government and Nongovernment Organizations with Useful On-line Resources Organization Address Description Web Site MEMSnet Reston, VA U.S. information www.memsnet.org clearinghouse MEMS Exchange Reston, VA Intermediary broker for www.mems-exchange.org foundry services MEMS Industry Group Pittsburgh, PA Industrial consortium www.memsindustrygroup.org NIST Gaithersburg, MD Sponsored U.S. www.atp.nist.gov government projects DARPA Arlington, VA Sponsored U.S. www.darpa.mil government projects IDA Alexandria, VA Insertion in military mems.ida.

  pdf20p longmontran 14-01-2010 73 13   Download

 • Heat Transfer Handbook part 2. The Heat Transfer Handbook provides succinct hard data, formulas, and specifications for the critical aspects of heat transfer, offering a reliable, hands-on resource for solving day-to-day issues across a variety of applications.

  pdf10p pretty20 16-11-2010 79 13   Download

 • Heat Transfer Handbook part 3. The Heat Transfer Handbook provides succinct hard data, formulas, and specifications for the critical aspects of heat transfer, offering a reliable, hands-on resource for solving day-to-day issues across a variety of applications.

  pdf10p pretty20 16-11-2010 63 12   Download

 • Bài báo trình bày quá trình tổng hợp HA bằng con đường kết tủa đơn giản, từ các hóa chất cơ bản Ca(OH)2, H3PO4, và khảo sát sản phẩm thu được bằng các phương pháp: Nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM), hấp thụ hồng ngoại (FTIR) và phân tích sự thay đổi khối lượng theo nhiệt độ (TGA). Các đặc trưng đã xác định cũng được so sánh với số liệu của mẫu HA chuẩn của Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Mỹ (NIST).

  pdf5p uocvong01 24-09-2015 50 12   Download

 • Heat Transfer Handbook part 148. The Heat Transfer Handbook provides succinct hard data, formulas, and specifications for the critical aspects of heat transfer, offering a reliable, hands-on resource for solving day-to-day issues across a variety of applications.

  pdf10p pretty20 16-11-2010 68 11   Download

 • Heat Transfer Handbook part 5. The Heat Transfer Handbook provides succinct hard data, formulas, and specifications for the critical aspects of heat transfer, offering a reliable, hands-on resource for solving day-to-day issues across a variety of applications.

  pdf10p pretty20 16-11-2010 61 11   Download

 • Heat Transfer Handbook part 6. The Heat Transfer Handbook provides succinct hard data, formulas, and specifications for the critical aspects of heat transfer, offering a reliable, hands-on resource for solving day-to-day issues across a variety of applications.

  pdf10p pretty20 16-11-2010 57 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản