intTypePromotion=1
ADSENSE

Nổi bật tại công ty

Xem 1-20 trên 760 kết quả Nổi bật tại công ty
 • Đề tài được nghiên cứu nhằm làm rõ các khái niệm và nội dung cơ bản liên quan đến công tác kế toán các khoản phải thu, phải trả; nắm rõ quy trình luân chuyển chứng từ liên quan đến các khoản phải thu, phải trả tại công ty Cổ phần Hồng Đức; tìm hiểu cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan kế toán các khoản phải thu, phải trả tại công ty Cổ phần Hồng Đức.

  pdf89p thangnamvoiva26 21-10-2016 127 29   Download

 • Chương 1 giới thiệu về công ty, chương 2 quá trình hình thành và phát triển, chương 3 phân tích và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là những nội dung chính trong bài báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Dệt kim Đông xuân Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  doc32p linhhan3693ngayngo 30-12-2015 99 18   Download

 • Mẫu Quy định Trực phòng cháy chữa cháy tại công ty được biên soạn nhằm đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy đối với công ty, giúp cho toàn bộ nhân viên biết được trách nhiệm của mình trong việc trực phòng cháy chữa cháy. Mời các bạn tham khảo văn bản để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc2p nguyenanhws 19-05-2015 110 17   Download

 • "Luận văn: Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty chứng khoán Habubank" gồm 3 chương có nội dung như sau: chất lượng hoạt động môi giới của công ty chứng khoán, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới của công ty chứng khoán Habubank. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc73p nhaquantritaiba 14-06-2011 432 143   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - những biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số dự án trên địa bàn hà nội tại công ty đầu tư phát triển nhà số 2', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc62p maimam 14-10-2009 221 97   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, đán tốt nghiệp "Ứng dụng giải pháp ERP cho công tác quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty TNHH gas petrolimex chi nhánh Đà Nẵng" giới thiệu đến các bạn những nội dung về thực trạng chuỗi cung ứng tại Công ty TNHH gas petrolimex, chi nhánh Đà Nẵng, đánh giá chuỗi cung ứng hiện tại và đề xuất các biện pháp khắc phục,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung đồ án để nắm bắt chi tiết.

  pdf91p minh253 10-11-2015 358 80   Download

 •  Báo cáo thực tập tốt nghiệp bảo trì hệ thống mạng tại Công ty G8 trình bày 3 nội dung chính: Giới thiệu về Công ty G8, các sản phẩm - dịch vụ kinh doanh của công ty, một số hình ảnh của công ty. Tham khảo nội dung đề tài để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf31p langtuthangpro 09-06-2015 344 72   Download

 • Báo cáo kiến tập tại "Công ty May TNHH Tuấn Đạt" do sinh viên Phạm Thị Kim Loan thực hiện giới thiệu chung về Công ty May TNHH Tuấn Đạt, thực trạng hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Tuấn Đạt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf21p huynhthuy1990 25-09-2015 514 61   Download

 • Báo cáo thực tập tốt nghiệp "Thực tế công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Kiên Cường" giới thiệu giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Kiên Cường, thực tế công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Kiên Cường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  doc211p vttuan85 07-03-2016 237 59   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 8 phần, báo cáo thực tập tổng hợp tại "Công ty TNHH Đức Việt, tỉnh Quảng Bình" giới thiệu đến các bạn những nội dung khái quát tình hình kinh doanh của Công ty TNHH Đức Việt, quá trình tổ chức kinh doanh của Công ty TNHH Đức Việt, tổ chức kinh doanh và kết cấu kinh doanh của Công ty TNHH Đức Việt,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc65p thanhtranngoc01 15-10-2015 240 58   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 3 phần, bài "Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH Romal Việt Nam" giới thiệu chung về Công ty TNHH Romal Việt Nam, quá trình thực tập tại Romal Việt Nam,... Tham khảo nội dung bài báo cáo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc17p lanh1804 23-01-2016 272 58   Download

 • Chương 1 cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực, chương 2 thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty lưới điện cao thế miền Trung thời gian qua, chương 3 giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Lưới điện cao thế miền Trung là những nội dung chính trong luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh "Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty lưới điện cao thế miền Trung". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung luận văn để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf26p balokaki 12-10-2015 148 57   Download

 • Chương 1 giới thiệu khái quát về công ty, chương 2 thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty, chương 3 phương hướng và giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh là những nội dung chính trong 3 chương thuộc báo cáo thực tập tại "Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt may". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo để nắm bắt thông tin chi tiết.

  doc42p linhhan3693ngayngo 30-12-2015 183 53   Download

 • Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hữu Nghị giới thiệu đến các bạn tổng quan về Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hữu Nghị, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hữu Nghị, kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hữu Nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc18p phamchithien2013 31-03-2016 348 49   Download

 • Nhằm giúp các bạn nắm bắt được công tác lương thực tế tại Công ty TNHH Việt Nam Wacoal, so sánh về các mức đãi ngộ của Công ty TNHH Việt Nam Wacoal và các công ty trong ngành, đề xuất về các chính sách đãi ngộ của công ty mời các bạn cùng tham khảo nội dung khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động tại Công ty TNHH Việt Nam Wacoal". Hy vọng nội dung khóa luận là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf67p huynhthuy1990 25-09-2015 219 47   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty TNHH Conkaiser Vina với kết cầu gồm các vấn đề chính: Tổng quan về công ty TNHH Conkaiser Vina, thực trạng kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty TNHH Conkaiser Vina, một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty Conkaiser Vina. Mời các bạn cùng tham khảo đề nắm bắt nội dung thông tin vấn đề. 

  doc48p tuongmyhanh 29-08-2015 220 44   Download

 • Bài tiểu luận "Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty Rạng Đông" có kết cấu nội dung gồm 3 chương: Chương 1 những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp, chương 2 thực trạng chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Rạng Đông, chương 3 giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Rạng Đông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài tiểu luận để nắm bắt chi tiết.

  doc40p maiditim90 30-03-2016 204 40   Download

 • Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Thủy điện Hòa Bình có kết cấu nội dung gồm 2 chương: Chương 1 tìm hiểu chung về nhà máy thủy điện, chương 2 tìm hiểu về các thông số kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  doc45p huyenthoai93 01-04-2016 145 31   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hạch toán chi phí hao hụt trong kinh doanh xăng dầu tại Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ" giới thiệu đến các bạn những nội dung lý luận về hao hụt xăng dầu, các công đoạn hao hụt xăng dầu, phương thức hạch toán hao hụt chi phí tại Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung khóa luận để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf58p clackpy 10-11-2015 131 25   Download

 • Tăng cường công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị tại công ty, phân tích thực trạng công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị, một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị là những nội dung chính trong luận văn tốt nghiệp "Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị tại Công ty xây dựng số 1 - Vinaconco 1". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf97p linhhan3693ngayngo 30-12-2015 117 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nổi bật tại công ty
p_strCode=noibattaicongty

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2