intTypePromotion=1
ADSENSE

Nữ đại biểu quốc hội

Xem 1-18 trên 18 kết quả Nữ đại biểu quốc hội
 • Bài viết phân tích thực trạng hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội trong các khóa Quốc hội gần đây và đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội tới.

  pdf5p vidoha2711 09-09-2020 20 0   Download

 • Báo cáo này được tài trợ bởi Chương trình Lãnh đạo nữ Cambridge-Việt Nam: Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực Nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (EOWP) - Dự án do UNDP tài trợ. Hai nhà tư vấn độc lập đã tiến hành nghiên cứu và viết báo cáo này là Anita Vandenbelt và Hà Hoa Lý. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã dành thời gian quý báu cho chúng tôi thực hiện phỏng vấn để hoàn thành nghiên cứu này. Danh...

  pdf61p motorola_12 01-06-2013 49 6   Download

 • CHƯƠNG I NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1 Việc bầu cử đại biểu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Điều 2 Công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, không phân biệt dân tộc, nòi giống, nam nữ, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, tình trạng tài sản, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, từ mười tám tuổi trở lên, đều có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, và từ hai mươi mốt tuổi trở...

  pdf15p abcdef_44 31-10-2011 83 8   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định việc bầu cử đại biểu Quốc hội. Chương I Những quy định chung Điều 1 Việc bầu cử đại biểu Quốc hội nước Công hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Điều 2 Công dân nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần x• hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề...

  pdf23p abcdef_44 31-10-2011 85 7   Download

 • Căn cứ vào các Điều 7, 9, 54 và 91 của Hiến pháp năm 1992 nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật này quy định việc bầu cử đại biểu Quốc hội. CHươNG I NHữNG QUY địNH CHUNG Điều 1 Việc bầu cử đại biểu Quốc hội nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Điều 2 Công dân nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần x• hội, tín ngưỡng...

  pdf16p abcdef_44 31-10-2011 89 5   Download

 • CHƯƠNG I NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1 Việc bầu cử đại biểu Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Điều 2 Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt Dân tộc, Nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, từ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và từ hai mươi mốt tuổi trở lên đều có thể được bầu...

  pdf19p abcdef_44 31-10-2011 105 5   Download

 • Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. ...

  pdf26p thanhan 10-07-2009 959 151   Download

 • Khoản 4, 5 Điều 11 của Luật bình đẳng giới quy định một số điểm như Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, quy định về biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới gồm: bảo đảm tỷ lệ thích đáng nữ đại biểu Quốc hội.

  pdf40p banhtieu5k 15-10-2011 42 2   Download

 • Nhà Nguyễn - lịch sử thăng trầm của một dòng họ Kỳ 2: Chuyện về một công nữ họ Nguyễn Cuộc hôn nhân giữa công chúa Huyền Trân và quốc vương Chiêm Thành Jaya Sinhavarman III (sử Việt gọi là Chế Mân) đã đưa hai châu Ô và Rí vào bản đồ Đại Việt. Bà công chúa họ Trần được đời sau nhớ ơn, gần đây ở Huế có lập một ngôi đền để tôn vinh bà. Các đại biểu dự hội thảo “Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử VN” (tổ chức tại Thanh Hóa tháng 10-2008) và...

  pdf7p ctnhukieu10 13-05-2011 183 44   Download

 • 8-3-1911 Ngày quốc tế phụ nữ Hội nghị quốc tế phụ nữ xã hội chủ nghĩa năm 1910, họp tại Cô-pen-ha-gen, thủ đô nước Đan Mạch, đã thông qua một quyết nghị quan trọng: Ngày 8 tháng 3 hàng năm được chọn làm ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ thế giới. Đề nghị của ba nhà hoạt động xuất sắc là Rô-la Lúc-xăm-bua (Ba Lan), Clara Xét-ki-kin (Đức) và Cơ-rúp-xkai-a (Nga) được 100 đại biểu phụ nữ của 17 nước nhất trí tán thành. Lịch sử ngày 8-3 bắt nguồn từ thành phố Si-ca-gô,...

  pdf6p meoheo1 17-05-2011 134 25   Download

 • Khoản 1, 2, 3 Điều 11 của Luật bình đẳng giới quy định nam, nữ bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động xã hội, nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng hoặc quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức, nam, nữ bình đẳng trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

  pdf40p banhtieu5k 15-10-2011 42 2   Download

 • Tháng 3-1935 Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng đã họp tại một địa điểm ở phố Quan Công, Ma Cao (Trung Quốc). Trên cơ sở đánh giá tình hình thế giới và trong nước, Đại hội đề ra 3 nhiệm vụ chủ yếu của toàn Đảng trong thời gian trước mắt là: Củng cố và phát triển Đảng; tranh thủ quần chúng rộng rãi; chống chiến tranh đế quốc. Đại hội đã thông qua Nghị quyết chính trị và Điều lệ Đảng; thông qua các nghị quyết về vận động công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, binh lính và các nghị...

  doc11p maytroiphieudu 10-04-2010 915 198   Download

 • 1. 2. *MC nam: Xin chào quý vị và các bạn! Hoàng Dương và Thanh Quý rất vui Nhạc hiệu chương trình. Lời giới thiệu: gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sóng trẻ hôm nay. *MC nữ: - Các bạn thân mến, Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19/1/2011 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, đang là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm của cán bộ, nhân dân trên khắp cả nước, trong đó có...

  pdf20p skkndayhoc 27-09-2011 314 41   Download

 • Tạp chí Khoa học: Số 32 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết quốc ngữ của các tác giả nho học tân học Việt Nam đầu thế kỷ XX, biểu tượng trong thơ nữ Việt Nam đương đại - tiếp cận từ diễn ngôn nữ quyền, triết lý của cư dân đồng bằng Bắc Bộ về sự sống và con người trong truyện cổ tích Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf193p viino2711 05-05-2020 27 1   Download

 • Ngày 6 tháng 1 năm 1946, báo chí xuất bản hôm đó đều dành vị trí trang trọng nhất, giới thiệu cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Báo Sự Thật ghi lên đầu trang nhất dòng chữ đậm nét: "Tất cả hãy đến thùng phiếu". Báo Quốc hội in hình Hồ Chủ tịch với lời khuyên của Người: "Khuyên đồng bào nam nữ 18 tuổi trở lên, hôm nay tất cả đều đi bỏ phiếu để bầu những đại biểu xứng đáng vào hội đầu tiên của nước ta......

  doc0p tuhuy 21-03-2009 345 102   Download

 • Xã hội ngày càng phát triển, đời sống con người ngày càng nâng cao thì nhu cầu may mặc ngày càng được quan tâm, cải tiến cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Thời trang luôn gắn liền với thẩm mỹ và thời đại. Thời trang là bước đi nối tiếp của sự đổi mới, là biểu hiện cho quy luật vận động phát triển không ngừng, là đòi hỏi của đời sống văn hoá dành cho mọi người, mọi lứa tuổi, mọi quốc gia, dân tộc...

  doc91p nguyenhamy1901 27-04-2013 126 39   Download

 • Nước Mỹ qua các công trình nổi tiếng Những đài tưởng niệm hoành tráng và uy nghiêm, toà nhà quốc hội kiêu hãnh, tượng nữ thần tự do biểu tượng của nước Mỹ... được bạn Nguyễn Tiến Đạt ghi lại trong chuyến thăm hồi tháng 6 bằng máy ảnh Panasonic LX3. Đài tưởng niệm binh sỹ và dân thường trong cuộc Thế chiến II. Đài tưởng niệm Tổng thống Abraham Lincohn. Đài tưởng niệm Tổng thống Thomas Jeffeson. Tòa nhà quốc hội Mỹ là công trình kiến trúc tiêu biểu với mái vòm lớn, 2 cánh dành cho thượng viện và hạ viện. Viện Smithsonian là...

  pdf6p hzero10 08-05-2011 91 19   Download

 • Pierre-Auguste Renoir Tên khai sinh Pierre-Auguste Renoir Sinh 25 tháng 2, 1841 Limoges, Haute-Vienne, Pháp 3 tháng 12, 1919 (78 tuổi) Mất Cagnes-sur-Mer, ProvenceAlpes-Côte d'Azur, Pháp .Quốc tịch Pháp Lĩnh vực hoạt động Hội họa Bal au moulin de la Galette, Montmartre, 1876 Tác phẩm Le déjeuner des canotiers ,1880 Nue (tranh Renoir), 1910 Pierre-Auguste Renoir (25 tháng 2 năm 1841 - 3 tháng 12 năm 1919) là một họa sĩ người Pháp, một nhân vật tiên phong trong sự phát triển của phong cách trường phái biểu hiện.

  pdf12p chuyenphimbuon 08-09-2012 70 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1052 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nữ đại biểu quốc hội
p_strCode=nudaibieuquochoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2