Nunit

Xem 1-10 trên 10 kết quả Nunit
 • Pragmatic programmers use feedback to drive their development and personal processes. The most valuable feedback you can get while coding comes from unit testing. Now in it's second edition, Pragmatic Unit Testing in C# with NUnit, 2nd Ed. will show you how to do software unit testing, of course, but more importantly will show you what to test.

  pdf220p stingdau_123 19-01-2013 70 18   Download

 • Continuous Integration in .NET is a tutorial for developers and team leads that teaches readers how to re-imagine their development strategy by creating a consistent continuous integration process. This book shows how to build on the tools they already know - .NET Framework and Visual Studio - and to use powerful software like MSBuild, Subversion, TFS 2010, Team City, CruiseControl.NET, NUnit, and Selenium.

  pdf331p caucaphung 04-02-2013 35 7   Download

 • Bài giảng Automated testing trình bày các nội dung: Đặt vấn đề, định nghĩa, các công cụ: JUnit, NUnit, QTP, Selenium, Watir, Clover, demo, reference, vòng đời tự động hóa, phân tích ứng dựng, lựa chọn công cụ, thiết kế, thực thi test script, các công cụ automated testing.

  pdf37p hondacodon2006 16-04-2014 162 72   Download

 • Tất nhiên, một trong những lợi thế lớn nhất của MVC là testability của nó, và không có tổng quan về ASP.NET MVC sẽ được hoàn thành mà không nhìn vào chức năng này. Lưu ý rằng chức năng này không sẵn có ở tất cả các phiên bản của Visual Studio. Một cách khác là sử dụng một khuôn khổ mã nguồn mở như NUnit (mà được cho là tốt hơn nhiều hỗ trợ và tài liệu, anyway).

  pdf9p yukogaru4 19-09-2010 126 41   Download

 • Nhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 0: Giới thiệu môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về kiểm tra phần mềm, nắm vững các chiến lược kiểm tra phần mềm, sử dụng các kỹ thuật kiểm tra phần mềm (White-box testing, Black-box testing,..), sử dụng các công cụ kiểm tra phần mềm (QTP, NUnit, JUnit, …).

  ppt38p hondacodon2006 16-04-2014 39 6   Download

 • vào phương pháp thực nghiệm [Kalinsky 01]. Kỹ thuật thay thế dựa trên một phân tích tĩnh của sản xuất sự kiện và sự kiện và nó sẽ sử dụng NUnit và NMock để tự động kiểm tra của bạn là tốt. Chương này sẽ không đưa bạn thông qua các thiết lập CCNet toàn bộ và quy trình thực hiện.

  pdf34p kimku13 24-10-2011 32 4   Download

 • Trong hộp thoại Add Reference, click vào tab Browse. Điều hướng đến thư mục bin của ứng dụng NUnit, mà nằm ở (nếu bạn cài đặt NUnit trong vị trí mặc định). 6. Chọn các file DLL sau: Sau đó nhấp vào nút Open. 7. Xác minh rằng các file DLL NUnit được liệt kê trong tab Browse, như thể hiện trong hình A-10, và sau đó nhấp vào nút OK.

  pdf33p kimku13 24-10-2011 35 4   Download

 • NDoc là một công cụ mà sẽ tạo ra các tập tin tài liệu mã cho mã VB 2005 (hoặc một biên soạn NET. Lắp ráp) trong một loạt các định dạng phổ biến (MSDN của chm, *. XML, HTML, Javadoc, và LaTeX). NUnit là NET tương đương. Java-trung tâm JUnit công cụ kiểm tra đơn vị.

  pdf109p kimku13 24-10-2011 18 4   Download

 • Sử dụng NUnit, bạn có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc thử nghiệm các mã quản lý của bạn. Sự thất vọng của nhiều người, Microsoft đã chọn để tích hợp khả năng sắp xếp cho Visual Basic 2005 dự án. Các tin tốt là tự do tải về plug-in cho phép Visual Basic 2005

  pdf109p kimku13 24-10-2011 28 4   Download

 • , thông báo thất bại thực tế đã được kiểm tra để xác định con đường thông qua mã của bạn gây ra sự thất bại. c kiểm tra để xác định con đường thông qua mã của bạn gây ra sự thất bại. Nếu kết quả vào thứ ba là không chính xác, kết quả có thể được (như đầu ra bởi NUnit):

  pdf27p myngoc10 19-10-2011 17 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản