Object snap

Xem 1-7 trên 7 kết quả Object snap
 • AutoCAD 2011 is designed to work in a Windows operating system. In general, to open AutoCAD 2011, double-click on the AutoCAD 2011 shortcut in the Windows desktop ( Fig. 1.1 ). Depending on how details in Profi les/Initial Setup … in the Options dialog ( Fig. 1.16 , page 13 ), the Welcome dialog ( Fig. 1.2 ) may appear. This dialog allows videos showing Fig. 1.1 T he AutoCAD methods of working AutoCAD 2011, to be selected from a list of icons.

  pdf439p ptng13 25-06-2012 169 84   Download

 • Ebook Thực hành thiết kế bản vẽ kiến trúc AutoCAD 2011: Phần 1 bao gồm những nội dung về giới thiệu AutoCAD 2011; giới thiệu bản vẽ; các công cụ Draw, Object Snap và Dynamic Input; Zoom, Pan và các Template; các công cụ Modify; các kích thước và text; trực giao và đẳng cụ; đường gạch chéo; các block và các đối tượng chèn vào; các định dạng file khác.

   

  pdf232p thuytrang_5 27-06-2015 113 69   Download

 • Khởi động Local Policy Cách 1 : Khởi động Windows Server 2003, Logon bằng user Administrator, Start, Run, gõ lệnh mmc xuất hiện màn hình Console 1, File, Add/Remove Snap-in, Add Trong màn hình Add Standalone Snap-in, Trượt thanh trượt tìm mục Group Policy Object Editor, Add, Finish

  pdf16p ht09dng 08-08-2010 175 101   Download

 • MODULE 8: TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH NHÓM Bài tập 1 Tạo và liên kết đối tượng nhóm Tạo Group policy object, sau đó ta mới liên kết đến OU liên hệ Chọn Add/Remove Snap-in Chọn Group Policy Object Editor Click vào nút Browse Click phải vào khoảng trắng chọn New trong trình đơn xổ ra............

  pdf13p yukogaru 28-07-2010 122 70   Download

 • Arrow Tool (V) : dùng chọn, drag, sắp đặt các đối tượng vẽ. Trong đó có 3 lựa chọn là hiện ra ở dưới thanh công cụ khi chọn Arrow tool. - Snap to objects: các đối tượng vẽ sẽ bám dính vào lưới hoặc các đối tượng gần kế khi di chuyển, quay, co dãn.

  ppt0p thanhthao567 22-12-2011 59 14   Download

 • Ch−¬ng tr×nh ®å ho¹ c¬ b¶n – 3d studio max → Trang User Grids + Grid object automation: Active grids when created: Chọn + Auto grid: → Word space: Chọn → Trang option + Marker: Display: Chọn + General: Snap Strength: 3 Angle: 15 + Translation: Use Axis Constraint: Chọn → Trang Snap: Grid Point: bật So¹n bµi: NguyÔn giang.............................................................................................................

  pdf10p samsung8 16-11-2011 34 5   Download

 • Chúng ta dùng snap-in Group Policy trong Active Directory User and Computer hoặc gọi trược tiếp tiện ích Group Policy Object Editor từ dòng lệnh trên máy Domain Controller để tạo ra các chính sách nhóm cho miền. Nếu bạn mở Group Policy từ Active Directory User and Computer thì trong khung cửa sổ chính của chương trình bạn nhấp chuột phải vào biểu tượng tên miền (trong ví dụ này là netclass.edu.vn), chọn Properties.

  pdf5p phuoctam46 29-07-2011 27 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản