Odp

Xem 1-17 trên 17 kết quả Odp
 • his book is a comprehensive and easy-to-understand guide for using the Oracle Data Provider (ODP) version 11g on the .NET Framework. It also outlines the core GoF (Gang of Four) design patterns and coding techniques employed to build and deploy high-impact mission-critical applications using advanced Oracle database features through the ODP.NET provider. The book details the features of the ODP.NET provider in two main sections: “Basic,” covering the basics and mechanisms for data access via ODP.

  pdf473p hoa_can 29-01-2013 39 10   Download

 • Thảo luận các phẩm chất cốt lõi của ODP, nhận dạng các năng lực cần thiết của một ODP hiệu quả, xác định các vai trò và xung đột đạo đức mà một ODP phải đối mặt

  pdf0p diemanh 11-03-2009 192 50   Download

 • Creating an Oracle Table Dynamically Using ODP.NET - Bạn có thể làm việc với hầu như bất kỳ lệnh DDL bằng cách sử dụng cùng một phương pháp bạn đã sử dụng trước đó tức là ExecuteNonQuery với OracleCommand. Chúng tôi chỉ có thể thay thế DML lệnh chúng tôi sử dụng trước đó với một lệnh DDL. Ví dụ sau đây tạo ra một bảng trong cơ sở dữ liệu

  pdf35p lovecafe4 09-10-2011 50 15   Download

 • This is a practical guide for developers working with the Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET) using VB.NET. From introducing ODP.NET and programming with ODP.NET to application development using ODP.NET and on to discussing Oracle Developer Tools for Visual Studio 2005, this book covers the important aspects of ODP.NET. The book is written for professional .NET developers who need to work with and take full advantage of Oracle Database 10g using Visual Studio 2005. Developers are expected to be familiar with Visual Basic.NET 2005 and have minimum knowledge of Oracle SQL and PL/SQL....

  pdf326p suthebeo 17-07-2012 95 14   Download

 • ODP.NET của Oracle là một nhà cung cấp dữ liệu. NET có thể kết nối và truy cập vào Oracle cơ sở dữ liệu với tính toàn vẹn chặt chẽ. Nó có thể được sử dụng từ bất kỳ ngôn ngữ NET, bao gồm cả C # và VB.NET. Cuốn sách này sẽ cho bạn thấy làm thế nào ODP.NET là sự lựa chọn tốt nhất cho kết nối.

  pdf32p lovecafe4 09-10-2011 37 10   Download

 • Application Development Using ODP.NET - Chúng tôi đã bao phủ gần như tất cả các lớp học ODP.NET quan trọng trong chương trước.trong chương này, chúng tôi sẽ làm cho việc sử dụng của những lớp học ODP.NET (cùng với ít hơn) và phát triển các ứng dụng đơn giản, thời gian thực với các công nghệ khác nhau. NET.

  pdf32p lovecafe4 09-10-2011 34 6   Download

 • Lecture "Software engineering - Lecture 10: Specifying systems" has contents: Use of UML for ODP system specifications, use of UML for ODP system specifications, UML object constraint language.

  pdf42p bautroibinhyen13 10-01-2017 7 1   Download

 • Trước khi xây dựng chuỗi kết nối, hãy chắc chắn rằng bạn đã cấu hình và thử nghiệm tnsnames.ora đúng cách và có thể kết nối đến Oracle cơ sở dữ liệu. Nếu bạn đã có thể kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle, bạn không cần phải sửa đổi thêm. Nhưng bạn nên biết để mà chủ nhà bạn sẽ kết nối. Điều này là cần thiết, như là một khách hàng Oracle có thể

  pdf31p lovecafe4 09-10-2011 29 11   Download

 • Filling a DataTable Using OracleDataReader - Cho đến nay, chúng tôi đã được làm đầy các bảng dữ liệu bằng cách sử dụng OracleDataAdapter. ADO.NET 2.0 cho chúng ta sự linh hoạt để điền vào một bảng dữ liệu sử dụng OracleDataReader là tốt. Các mã sau đây cung cấp cho bạn các chi tiết của tất cả các nhân viên có sẵn trong bảng EMP bằng cách điền vào một bảng dữ liệu bằng cách sử dụng một OracleDataReader:...

  pdf30p lovecafe4 09-10-2011 30 7   Download

 • Passing Arrays to and Receiving Arrays from Oracle Database - Có một số phương pháp để gửi thông tin cho cơ sở dữ liệu Oracle.Chúng tôi có thể gửi thông tin bằng cách sử dụng các thông số, XML, mảng kết hợp, Cursors Tài liệu tham khảo, vv Nếu bạn muốn gửi một giá trị duy nhất để cơ sở dữ liệu Oracle, nó là rất dễ dàng bằng cách sử dụng.

  pdf33p lovecafe4 09-10-2011 37 7   Download

 • Báo cáo Phát triển Web Sử dụng ASP.NET Chúng tôi có một số phương pháp để thiết kế và xây dựng báo cáo sử dụng ASP.NET. trong hầu hết các kịch bản, dữ liệu điều khiển web (như GridView, Repeater, DataList, vv) hơn đủ. Tuy nhiên, có tồn tại các phương pháp khác mạnh mẽ, được dành riêng chỉ dành cho báo cáo. Một trong số này là báo cáo địa phương hoặc nhúng NET.

  pdf39p lovecafe4 09-10-2011 31 7   Download

 • NET ứng dụng với cơ sở dữ liệu Oracle. Chúng tôi sẽ được giao dịch với khái niệm của ODP.NET và các yêu cầu của nó, làm việc với SQL, PL / SQL, và XML DB sử dụng ODP.NET, xem xét phát triển ứng dụng với ODP.NET: Các ứng dụng web, Dịch vụ Web, và ứng dụng di động. Chúng tôi cũng sẽ học cách thao tác cơ sở dữ liệu Oracle từ bên trong Visual Studio bằng cách sử dụng Oracle phát triển

  pdf21p lovecafe4 09-10-2011 44 6   Download

 • Uploading Images to Oracle Database Using BLOB - Nó rất đơn giản để tải lên thông tin BLOB vào cơ sở dữ liệu Oracle. Tất cả chúng ta cần phải làm được đọc toàn bộ tập tin (trong các hình thức byte) và sử dụng OracleParameter cùng với OracleCommand để tải nó lên.

  pdf35p lovecafe4 09-10-2011 33 6   Download

 • Tiêu thụ các dịch vụ web ASP.NET Bây giờ, chúng tôi sẽ phát triển một ứng dụng web ASP.NET mà tiêu thụ các dịch vụ web phát triển trước đây. Sau đây là các bước: 1. Mở Visual Studio 2005 môi trường. 2. Tạo một trang web mới bằng cách vào File

  pdf29p lovecafe4 09-10-2011 27 6   Download

 • Nhập văn bản hoặc địa chỉ trang web hoặc dịch tài liệu. Hủy Bản dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt Điều đó sẽ đưa các thủ tục lưu trữ trong chế độ gỡ lỗi như sau: Bây giờ, đặt một số điểm break trong mã NET của bạn như sau: Tương tự, kích đúp vào thủ tục lưu trữ (trong Oracle Explorer) và phá vỡ nơi điểm như trong hình sau đây:

  pdf30p lovecafe4 09-10-2011 27 6   Download

 • Within the Department of Homeland Security (DHS), the Office for Domestic Preparedness (ODP) is charged with coordinating first-responder terrorism-preparedness efforts and working with state and local first responders to improve terrorism preparedness. To meet its charge, DHS needs to collect information on first responders and

  pdf0p xuan2013 25-01-2013 15 1   Download

 • Thư viện công cộng nhỏ nằm ở khu chợ Argyle trong phố Việt Nam ở Chicago không phải là chỗ hẹn hò hay chỗ tìm người làm quen. Tôi thường đến đó mỗi tối tìm sự thinh lặng để học hành và đọc sách từ ngày tôi đặt chân tới đây khi Minh, vị hôn phu sắp cưới của tôi, rời Việt Nam theo diện Chương Trình Ra Đi Có Trật Tự (Orderly Departure Program) gọi tắt là ODP của Hoa Kỳ giúp những gia đình sĩ quan bị đi cải tạo tái định cư. Tôi chờ đợi cả hai...

  pdf7p miumiunz 21-05-2013 29 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản