Ofdm symbol

Xem 1-20 trên 20 kết quả Ofdm symbol
 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học được đăng trên tạp chí toán học quốc tế đề tài: Probability distribution analysis of M-QAMmodulated OFDM symbol and reconstruction of distorted data

  pdf9p sting03 04-02-2012 25 4   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về hóa học được đăng trên tạp chí sinh học đề tài :Probability distribution analysis of M-QAM-modulated OFDM symbol and reconstruction of distorted data

  pdf20p dauphong8 14-01-2012 22 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Probability distribution analysis of M-QAM-modulated OFDM symbol and reconstruction of distorted data

  pdf20p dauphong6 05-01-2012 30 2   Download

 • Ở trong chương này, chúng ta sẽ đi tìm về các nội dung chính của vấn đề đồng bộ trong hệ thống OFDM. Cụ thể là tìm hiểu về các lỗi gây nên sự mất đồng bộ, vấn đề nhận biết khung; ước lượng và sửa chữa khoảng dịch tần số; điều chỉnh sai số lấy mẫu.

  doc23p nhq_khtn 12-03-2011 190 95   Download

 • số trực giao) được ứng dụng trong các hệ thống hệ thống truyền thông số như: DVB-T, WiFi, WiMAX, hệ thống MIMO[1]. OFDM có thể gửi luồng dữ liệu ở tốc độ cao bằng cách dùng các sóng mang trực giao. Ngoài ra, kỹ thuật OFDM có thể tránh nhiễu liên ký hiệu (ISI: Inter-symbol interference) và nhiễu liên kênh (ICI: Inter-carrier interference)[2]. Vì vậy, OFDM đã được xem là một công nghệ thiết yếu trong truyền dẫn tốc độ cao.

  pdf13p can_loc 24-07-2012 143 47   Download

 • Multi-carrier modulation, in particular Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), has been successfully applied to a wide variety of digital communications applications over the past several years. Although OFDM has been chosen as the physical layer standard for a diversity of important systems, the theory, algorithms, and implementation techniques remain subjects of current interest. This is clear from the high volume of papers appearing in technical journals and conferences.

  pdf221p taurus23 02-08-2012 50 18   Download

 • Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) is becoming the chosen modulation technique for wireless communications. OFDM can provide large data rates with sufficient robustness to radio channel impairments. Many research centers in the world have specialized teams working in the optimization of OFDM for countless applications. Here, at the Georgia Institute of Technology, one of such teams is in Dr. M. A. Ingram’s Smart Antenna Research Laboratory (SARL), a part of the Georgia Center for Advanced Telecommunications Technology (GCATT).

  pdf21p nguyendt10 24-07-2012 53 6   Download

 • Large bandwidth penalty since the subcarriers can’t have perfectly rectangular pulse shapes and still be time-limited. Very high quality (expensive) low pass filters will be required to maintain the orthogonality of the subcarriers at the receiver.

  ppt27p nhq_khtn 07-11-2013 28 2   Download

 • Giới thiệu chương. Ở trong chương này, chúng ta sẽ đi tìm về các nội dung chính của vấn đề đồng bộ trong hệ thống OFDM. Cụ thể là tìm hiểu về các lỗi gây nên sự mất đồng bộ, vấn đề nhận biết khung; ước lượng và sửa chữa khoảng dịch tần số; điều chỉnh sai số lấy mẫu.

  pdf22p khinhkha 22-07-2010 127 74   Download

 • Bảng các từ viết tắt điểm canh nhau trong vòm sao chỉ khác nhau một bit đơn. Mã này giúp giảm thiểu tỷ lệ lỗi bit toàn bộ vì nó giảm cơ hội nhiều lỗi bit xảy ra từ một lỗi symbol đơn. Mã Gray có thể được sử dụng cho tất cả các sơ đồ điều chế PSK ( QPSK, 8PSK, 16-PSK) và QAM(16-QAM,64-QAM,256-QAM...). Bảng Mã Gray Bảng các từ viết tắt Hình 1.18: Giản đồ IQ của 16-PSK khi dùng mã Gray. Mỗi vị trí IQ liên tiếp chỉ thay đổi một bit đơn.

  pdf9p caott6 22-05-2011 207 61   Download

 • THUẬT NGỮ AWGN Additive White Gaussian Noise Tạp âm Gauss trắng cộng BER Bit Error Rate Tỷ số bit lỗi BPSK Binary Phase Shift Keying Modulation Điều chế khóa dịch pha hai trạng thái CDMA Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã DPS Delay Power Spectrum Phổ công suất trễ FFT Fast Fourier Transform Biến đổi Fourier nhanh FSR FFT time to Symbol period Ratio in an OFDM symbol Tỷ số giữa thời gian FFT và chu kỳ ký hiệu OFDM ICI Inter Carrier Interference Nhiễu giữa các sóng mang IFFT Inverse Fast Fourier Transfo...

  pdf20p grayswan 28-06-2011 105 34   Download

 • Bảng các từ viết tắt b)Kênh fading chon lọc tần số Hình 3.5: Pilot trong gói OFDM 3.3.2 Đồng bộ ký tự dựa vào CP Xét hai tín hiệu thu cách nhau N bước: d(m) = r (m) – r (m + N), Với N là sóng mang phụ. N bằng số điểm lấy mẫu tương ứng với phần có ích của symbol OFDM, chúng phải là bản sao của nhau nên d(m) thấp. Nếu r(m) và r(m-N) tương ứng với các mẫu phát nằm trong thời khoảng của cùng một symbol OFDM, d(m) là hiệu của hai biến ngẫu...

  pdf9p caott6 22-05-2011 101 31   Download

 • Bảng các từ viết tắt làm cho OFDM chịu đựng được tốt các can nhiễu giữa can nhiễu ISI gây ra bởi truyền lan nhiều đường. Hình 2.7: OFDM có khoảng bảo vệ và không có khoảng bảo vệ. Có thể giảm ảnh hưởng ISI tới OFDM bằng cách thêm vào khoảng bảo vệ ở trước của mỗi symbol. Khoảng bảo vệ này là bản sao tuần hoàn theo chu kỳ, làm mở rộng chiều dài của dạng sóng symbol.

  pdf9p caott6 22-05-2011 79 30   Download

 • Bảng các từ viết tắt dịch tần số phải trong khoảng 1% của khoảng cách sóng mang. Điều này sẽ không khả thi khi hệ thống OFDM sử dụng các bộ dao động tinh thể thạch anh chất lượng thấp mà không áp dụng bất kỳ kỹ thuật bù khoảng dịch tần số nào. Ước lượng khoảng dịch tần số sử dụng hai symbol dẫn đường OFDM, với symbol thứ hai bằng symbol thứ nhất dịch sang trái Tg (Tg là độ dài tiền tố lặp CP).

  pdf9p caott6 22-05-2011 96 23   Download

 • Preamble and pilot symbol design for channel estimation in OFDM systems with null subcarriers

  pdf17p sting04 08-02-2012 21 5   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Performance Analysis of Multiple-Symbol Differential Detection for OFDM over Both Time- and Frequency-Selective Rayleigh Fading Channels

  pdf10p sting12 11-03-2012 23 5   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Joint Symbol Timing and CFO Estimation for OFDM/OQAM Systems in Multipath Channels

  pdf11p dauphong15 18-02-2012 32 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Low-Complexity Blind Symbol Timing Offset Estimation in OFDM Systems

  pdf9p dauphong20 11-03-2012 21 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Channel length assisted symbol synchronization for OFDM systems in multipath fading channels

  pdf11p dauphong12 07-02-2012 22 2   Download

 • MC-CDMA and MC-DS-CDMA In this chapter, the different concepts of the combination of multi-carrier transmission with spread spectrum, namely MC-CDMA and MC-DS-CDMA are analyzed. Several single-user and multiuser detection strategies and their performance in terms of BER and spectral efficiency in a mobile communications system are examined. 2.1 MC-CDMA 2.1.1 Signal Structure The basic MC-CDMA signal is generated by a serial concatenation of classical DSCDMA and OFDM. Each chip of the direct sequence spread data symbol is mapped onto a different sub-carrier.

  pdf44p huggoo 20-08-2010 73 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản