Oil refinery

Xem 1-17 trên 17 kết quả Oil refinery
 • In the early 1970s, it was clear that the world economy was facing recession and that the four-fold increase in crude-oil prices by OPEC, a monetary crisis, and inflation were the main reasons for such a trend. The four-fold increase in crude-oil prices in 1974, which was intensified in 1979, is why 1974 and 1979 are called the years of “the first” and “the second crude-oil shock”, respectively. Increases in crude-oil prices had an effect on all importing countries, more precisely on their economic development.

  pdf163p beobobeo 01-08-2012 61 13   Download

 • Ozren Ocic Oil Refineries in the 21st Century Oil Refineries. O. Ocic Copyright ª 2005 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim ISBN: 3-527-31194-7 Further Titles of Interest K. Sundmacher, A. Kienle (Eds.) Reactive Distillation Status and Future Directions 2003 ISBN 3-527-30579-3 Wiley-VCH (Ed.) Ullmann’s Processes and Process Engineering 3 Volumes 2004 ISBN 3-527-31096-7 Wiley-VCH (Ed.) Ullmann’s Chemical Engineering and Plant Design 2 Volumes 2004 ISBN 3-527-31111-4 T. G. Dobre, J. G.

  pdf15p xingau9 05-09-2011 36 12   Download

 • Refinery Process Air Emissions The most significant air emission sources in oil refineries are catalytic or thermal cracking units, catalytic reformer units, sulfur recovery plants, storage vessels, fluid coking units wastewater streams, cooling towers, equipment leaks, blowdown systems, vacuum distillation units, steam boilers, process furnaces, process heaters, compressor engines, barge or ship loading and gasoline loading racks specifically located at petroleum refineries.

  pdf10p chatraqn 13-12-2012 24 1   Download

 • Founded in 1968, was part of Foster Wheeler until 1989. Now subsidiary of DuPont. Located in Parsippany, New Jersey Employing about 65 people Worldwide Supplier of Technologies for Controls of Particulate, SOX and NOX emissions. Specializing in reduction of Oil Refinery Emissions. More systems installed and operating than ALL other competitors “COMBINED” Offering a wide range of solutions to better serve our customers Certified ISO 9001-2000

  pdf47p chatraqn 13-12-2012 22 4   Download

 • Storage tanks have been widely used in many industrial particularly in the oil refinery and petrochemical industry which are to store a multitude of different product with crude oil as one if it. There are different types of tank such as fixed roof tank, open roof tank, floating roof tank etc. Floating roof tank is which the roof floats directly on top of the product, with no vapour space and eliminating the possibility of flammable atmosphere.

  pdf189p dung_can 15-01-2013 42 20   Download

 • Ankyl hóa butan, iso với olefin, các đồng phân hydrocarbon trong phạm vi sôi của xăng dầu đạt được trong sự hiện diện của acid sulfuric là một chất xúc tác. Phản ứng xảy ra trong giai đoạn lỏng khi olefin tiếp xúc với axit và dư thừa lớn của isobutane, phần lớn trong số đó có một tác động cải thiện chất lượng alkylate. Trong quá trình này, một thành phần chỉ số octan cao - nguyên alkylate - được sản xuất, sau đó được sử dụng trong pha trộn xăng động cơ...

  pdf20p xingau9 05-09-2011 49 14   Download

 • Cựu tính toán đơn giản, dựa trên dự toán chi phí trực tiếp và cố định, đã được thêm vào với số lượng đầy đủ, hiện nay đã được thay đổi bằng cách chứng thực tính chi phí tính toán dựa trên số liệu kế toán, cũng như xác định chi phí cố định trong các điều khoản của một chỉ số có liên quan, và không đầy đủ đến thời gian đó.

  pdf15p xingau9 05-09-2011 38 10   Download

 • Thúc đẩy lợi nhuận có được lý do cho sự phát triển đáng kể trong tính toán chi phí. Nó trở nên rõ ràng rằng các phương pháp tính toán đặc biệt đã được xác định cho các công ty khác nhau, ngành công nghiệp khác nhau. Nguyên tắc nhân gây bệnh cũng phải được theo sau, cũng như kết nối giữa những chi phí cho mỗi địa điểm chi phí, và những chi phí cho mỗi người mang chi phí, cụ thể là tất cả những gì liên quan đến mức độ chi phí phát sinh bởi một...

  pdf15p xingau9 05-09-2011 36 10   Download

 • Bước tiếp theo trong tiến bộ tính toán là việc xác định các tiêu chuẩn cho các chi phí cho mỗi sản phẩm trên một cơ sở khoa học. Trong hoạt động công nghiệp nhiều như vậy Đối với mục đích chặn lại quá trình này, chương trình năng lượng dòng chảy thể hiện trong Đề án 4, và sơ đồ của Senky cho sự cân bằng năng lượng trong Sơ đồ 3. Các giá trị được đưa ra cho việc tiêu thụ năng lượng trong phạm vi hàng năm chế biến được 973 085 tấn cặn chân không và...

  pdf15p xingau9 05-09-2011 32 10   Download

 • Đơn vị hút chân không chưng cất chân không dư lượng visbreaking Đơn vị Bitum xúc tác Cải cách Cracking xúc tác với các đơn vị tập trung khí nhiên liệu Jet-hydrodesulfurization khí tiết kiệm dầu Hydrodesulfurization Tổng-ankyl hóa

  pdf19p xingau9 05-09-2011 46 10   Download

 • Sự khác biệt giữa tổng điện năng tiêu thụ và lưới xuất hiện trong trường hợp của MP và LP hơi do hơi nước thế hệ nội bộ trong nhà máy. Nội bộ MP hơi thế hệ của 135 000 t hoặc 404 TJ đáp ứng các yêu cầu quy trình. Một phần của hơi nước, tức là 115 000 tấn hoặc 344 TJ, được sử dụng cho các ổ đĩa máy bơm thông qua các tua-bin hơi nước và một phần khác của 20 000 t

  pdf15p xingau9 05-09-2011 31 9   Download

 • Nó có thể được nhìn thấy rằng sự khác biệt xuất hiện trong trường hợp này nhỏ hơn so với những người xuất hiện trong ví dụ trước của việc xác định số lượng tương đương căn cứ tính toán khác nhau (mật độ, nhiệt giá trị và số lượng của sản phẩm).

  pdf19p xingau9 05-09-2011 41 9   Download

 • Dầu nhiên liệu trung nguồn hơi nước áp lực của nhà cung cấp năng lượng nhiệt điện năng lượng nguồn nhiệt: nội bộ năng lượng tiêu thụ năng lượng thực Target Công cụ Xác định hiệu quả năng lượng và chế biến của đơn vị Thổi trình bày của tài chính tiêu thụ năng lượng và tiết kiệm tiền trên một đơn vị điển hình bitum thổi (US $) cụ thể tổng năng lượng tiêu thụ năng lượng nhà ...

  pdf15p xingau9 05-09-2011 37 8   Download

 • Trong một quá trình điển hình nứt xúc tác hóa lỏng, dầu chân không khí nặng từ quá trình chưng cất chân không nung nóng trước trong bộ trao đổi nhiệt bằng phương tiện của sản phẩm phản ứng nhiệt, trước khi vào lò sưởi quá trình. Hơi nước cao áp (HPS) được sản xuất trong lò hơi bằng cách sử dụng các dòng nhiệt khí thải từ tái sinh

  pdf15p xingau9 05-09-2011 33 7   Download

 • Mangalore coast is a stretch of about 22 Kms at the western part of the Western Ghats of the Indian peninsula. This area is receiving huge quantity of pollution load from the major industries and factories located nearby. This pollution load is discharged into the sea either directly or through the major west flowing rivers of the region, Nethravathi and Gurupura. The pollution load includes runoff of the sediment, waste from oil refineries, nutrients and pesticides, iron ore residues from the nearby iron are company and chemicals from the chemical factory from the point source.

  pdf26p tainhacmienphi 19-02-2013 22 3   Download

 • CRUDE OIL DISTILLATION (FRACTIONATION) 1. Description The first step in the refining process is the separation of crude oil into various fractions or straight-run cuts by distillation in atmospheric and vacuum towers. The main fractions or "cuts" obtained can be classified in order of decreasing volatility into gases, light distillates, middle distillates, gas oils, and residuum. 2. Atmospheric Distillation Tower At the refinery, the desalted crude feedstock is preheated using recovered process heat. ...

  pdf8p vitconsieuquay 19-08-2011 223 144   Download

 • Chapter 3 INHALATION HAZARDS IN REFINERIES INTRODUCTION Operations of the petroleum industry can logically be divided into production, refining, and marketing. Production includes locating and drilling oil wells, pumping and pretreating the crude oil, recovering gas condensate, and shipping these raw products to the refinery or, in the case of gas, to commercial sales outlets. Refining, which extends to the conversion of crude to a finished salable product, includes oil refining and the manufacture of various chemicals derived from petroleum.

  pdf50p chimungdauhoi 18-12-2011 45 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản