Oil spills

Xem 1-20 trên 40 kết quả Oil spills
 • This monograph (a preferable term here to ‘book’, I believe) was conceived after I had done a good deal of broadcasting, within the UK and internationally, on the Gulf Coast oil spill. Time is always limited in a broadcast, and facts and valid perspectives need to be got across succinctly to the exclusion of shallow comments which hardly leave a viewer or listener any better informed. I like to go to a broadcast having made a few jottings from news sources which as well as being possible material for the broadcast have attuned my mind to the topic shortly before I go on air....

  pdf0p sofia11 17-05-2012 68 22   Download

 • Major oil spills attract the attention of the public and the media. In recent years, this attention has created a global awareness of the risks of oil spills and the damage they do to the environment. However, oil is a necessity in our industrial society, and a major sustainer of our lifestyle. Most of the energy used in Canada and the United States is for transportation that runs on oil and petroleum products. According to trends in energy usage, this is not likely to decrease much in the future.

  pdf236p beobobeo 01-08-2012 62 11   Download

 • This monograph (a preferable term here to ‘book’, I believe) was conceived after I had done a good deal of broadcasting, within the UK and internationally, on the Gulf Coast oil spill. Time is always limited in a broadcast, and facts and valid perspectives need to be got across succinctly to the exclusion of shallow comments which hardly leave a viewer or listener any better informed. I like to go to a broadcast having made a few jottings from news sources which as well as being possible material for the broadcast have attuned my mind to the topic shortly before...

  pdf38p sn_buon 29-11-2012 166 4   Download

 • Tham khảo sách '2010 oil spill mmsboemre and nepa', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p nt18102 23-05-2013 11 1   Download

 • Exploring for oil and gas Traps is one of the main aim of the “Crude Oil Exploration in the World” which represents an important part of the Treatise of Petroleum Geology and Geochemistry in the world. We have chosen eleven distinguished papers from the entire submitted researches around the world in the field of oil and gas exploration and environmental application from the world. These researches represent a guide to the petroleum geologists and geochemists all over the world.

  pdf230p orchid_1 25-09-2012 50 14   Download

 • The aforementioned water scarcity problems, water quality problems, and climate-related impacts will be a major challenge to businesses in the years ahead. It is increasingly clear that the era of cheap and easy access to water is ending, posing a potentially greater threat to businesses than the loss of any other natural resource, including fossil fuel resources. This is because there are various alternatives for oil, but for many industrial processes, and for human survival itself, there is no substitute for water.

  pdf39p saimatkhauroi 01-02-2013 21 2   Download

 • Dầu Tràn lan trên đất Trong khi phần lớn các sự cố tràn dầu ở Canada xảy ra trên đất (xem số liệu thống kê trong Chương 1), tràn đất ít kịch tính hơn so với sự cố tràn trên mặt nước và nhận được ít sự chú ý từ các phương tiện truyền thông và công chúng. Chương này đề cập với các hành vi của dầu tràn trên đất liền và mô tả phương pháp phổ biến ngăn chặn và dọn dẹp sự cố tràn. Có hai loại sự cố tràn đất được thảo luận - những người xảy...

  pdf16p tuongmatdo 10-12-2011 75 34   Download

 • Ứng phó sự cố tràn dầu Sự cố tràn dầu sẽ tiếp tục xảy ra miễn là xã hội phụ thuộc vào dầu mỏ và các sản phẩm của mình. Điều này là do khả năng lỗi của con người và sự thất bại thiết bị vốn có trong sản xuất, vận chuyển, tàng trữ dầu khí. Trong khi điều quan trọng là tập trung vào cách để ngăn chặn sự cố tràn dầu, các phương pháp để kiểm soát và làm sạch chúng cũng phải được phát triển.

  pdf12p tuongmatdo 10-12-2011 79 30   Download

 • Dầu Tràn lan: Tại sao họ Xảy ra và như thế nào thường? Sự cố tràn dầu lớn thu hút sự chú ý của công chúng và các phương tiện truyền thông. Trong những năm gần đây, sự chú ý này đã tạo ra một nhận thức toàn cầu của các rủi ro của sự cố tràn dầu và thiệt hại họ làm cho môi trường. Tuy nhiên, dầu là một điều cần thiết trong xã hội công nghiệp của chúng tôi, và Nuôi lớn của phong cách sống của chúng tôi.

  pdf27p tuongmatdo 10-12-2011 72 28   Download

 • Hành vi của dầu trong môi trường Khi dầu tràn, cho dù trên mặt nước, đất, một số các quá trình chuyển đổi xảy ra THT được gọi là "hành vi" của dầu. Hai loại của các quá trình chuyển đổi sẽ được thảo luận trong chương này. Đầu tiên là thời tiết, một loạt các quá trình mà trong đó các đặc tính vật lý và hóa học của dầu thay đổi sau khi vụ tràn dầu. Thứ hai là một nhóm của các quá trình liên quan đến sự chuyển động của dầu trong môi trường.

  pdf22p tuongmatdo 10-12-2011 60 23   Download

 • Ngăn chặn trên nước Ngăn chặn một vụ tràn dầu đề cập đến quá trình nhốt dầu, hoặc là để ngăn ngừa lây lan đến một khu vực cụ thể, để chuyển hướng đến khu vực khác nó có thể được phục hồi hoặc xử lý nơi, hoặc tập trung dầu, do đó nó có thể được phục hồi, đốt cháy, hoặc nếu không được điều trị. Ngăn chặn bùng nổ là phần cơ bản và được sử dụng thường xuyên nhất của thiết bị có chứa một vụ tràn dầu trên mặt nước.

  pdf16p tuongmatdo 10-12-2011 58 21   Download

 • Các loại dầu và tài sản của họ Dầu mỏ là một thuật ngữ chung mô tả một loạt các chất tự nhiên có nguồn gốc thực vật, động vật, khoáng sản, cũng như một loạt các hợp chất tổng hợp. Các loại dầu được tạo thành từ hàng trăm các hợp chất và hàng ngàn những cái nhỏ. Khi thành phần của họ khác nhau, mỗi loại sản phẩm dầu hoặc xăng dầu có một số đặc điểm độc đáo hoặc tài sản.

  pdf8p tuongmatdo 10-12-2011 67 20   Download

 • Ảnh hưởng của sự cố tràn dầu về Môi trường Sự cố tràn dầu đã ảnh hưởng xấu đến môi trường. Chim dầu là một trong thường xuyên và đánh giá cao công bố công khai kết quả của sự cố tràn dầu, nhưng có nhiều hiệu ứng khác ít rõ ràng như sự mất mát của thực vật phù du và các hình thức vi khác của cuộc sống. Những tác động này rất đa dạng và ảnh hưởng bởi một số yếu tố.

  pdf39p tuongmatdo 10-12-2011 62 20   Download

 • Khái niệm cơ bản của In-Situ Đốt • Đối với dầu để đốt cháy trên mặt nước, nó phải được ít nhất 2 đến 3 mm dày. Hầu hết các loại dầu phải có để duy trì độ dày này. • Đánh lửa là tương đối dễ dàng. Hơn thời tiết và các loại dầu nặng đòi hỏi một thời gian đánh lửa còn. • Hầu hết các loại dầu sẽ đốt cháy, mặc dù nhũ tương có thể yêu cầu điều trị trước khi họ sẽ đốt cháy và các nước trong dầu ảnh hưởng đến tỷ lệ bỏng. •...

  pdf14p tuongmatdo 10-12-2011 58 19   Download

 • Shoreline Cleanup và phục hồi Dầu tràn trên mặt nước hiếm khi hoàn toàn có và phục hồi và một số của nó đã đến được bờ biển. Đó là khó khăn hơn và tốn thời gian để làm sạch các khu vực bờ biển hơn là để thực hiện ngăn chặn và phục hồi hoạt động trên biển. Về thể chất loại bỏ dầu từ một số loại bờ biển cũng có thể dẫn đến thiệt hại sinh thái và thể chất hơn nếu loại bỏ dầu còn lại để quá trình tự nhiên.

  pdf24p tuongmatdo 10-12-2011 53 19   Download

 • Phát hiện, phân tích, và Viễn thám của sự cố tràn dầu Dụng cụ đặc biệt đôi khi cần thiết để phát hiện một vụ tràn dầu, đặc biệt là nếu khéo léo rất mỏng hoặc không rõ ràng. Ví dụ, nếu tràn xảy ra vào ban đêm, trong băng, hoặc trong cỏ dại, bóng mượt dầu phải được phát hiện và theo dõi bằng cách sử dụng các thiết bị trên tàu bay, vệ tinh, tàu vũ trụ. Công nghệ này được gọi là các cảm biến từ xa. Ngoài ra còn có công nghệ bề mặt có sẵn để...

  pdf12p tuongmatdo 10-12-2011 45 18   Download

 • Dầu phục hồi trên nước Recovery là bước tiếp theo sau khi ngăn chặn hoạt động dọn dẹp tràn dầu. Nó thường là bước tiến quan trọng trong việc loại bỏ dầu từ môi trường. Như đã thảo luận trong chương trước, một mục tiêu quan trọng ngăn chặn là tập trung dầu vào lớp dày để tạo điều kiện phục hồi. Trong thực tế, giai đoạn ngăn chặn và phục hồi hoạt động dọn dẹp tràn dầu thường được thực hiện cùng một lúc.

  pdf19p tuongmatdo 10-12-2011 59 18   Download

 • Điều trị dầu với các hóa chất đặc biệt chuẩn bị là một lựa chọn khác để đối phó với sự cố tràn dầu. Một loại hóa chất tràn đại lý xử lý hiện có sẵn để hỗ trợ làm sạch, loại bỏ dầu. Cần lưu ý, tuy nhiên, chấp thuận đó phải được thu được từ các cơ quan có thẩm quyền thích hợp trước khi những tác nhân hóa học có thể được sử dụng.

  pdf15p tuongmatdo 10-12-2011 64 18   Download

 • Ly thân và xử lý Sau khi thu hồi dầu từ bề mặt nước hoặc từ đất, nó phải được lưu trữ tạm thời, các nước và các mảnh vụn tách ra từ nó, và dầu tái chế, xử lý. Bơm được sử dụng để di chuyển dầu từ một trong những quá trình khác. Chương này bao gồm lưu trữ tạm thời, tách, và xử lý, cũng như các loại máy bơm sử dụng dầu. Lưu trữ, tách và xử lý tất cả các bộ phận quan trọng của một hoạt động dọn dẹp. Trong dọn lớn, thu hồi đã...

  pdf12p tuongmatdo 10-12-2011 46 16   Download

 • The environmental challenges we face today include all of the same ones that we faced more than 30 years ago at the first Earth Day celebration in 1970. In spite of the unflagging efforts of environmental professionals (and others), environmental problems remain. Many large metropolitan areas continue to be plagued by smog, beaches are periodically polluted by oil spills, and many running waters (rivers and streams) still suffer the effects of poorly treated sewage and industrial discharges....

  pdf270p 951628473 07-05-2012 47 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản