intTypePromotion=1
ADSENSE

Ống nano cacbon đa thành biến tính

Xem 1-7 trên 7 kết quả Ống nano cacbon đa thành biến tính
 • Vật liệu tổ hợp poly(3-hexylthiophen) và ống nano cacbon đa thành biến tính đã được tổng hợp thành công trong môi trường THF với hiện diện của xúc tác tetrabutyl amoni flourua. Tính chất đặc trưng của vật liệu tổ hợp này được đánh giá một cách chi tiết bằng các phương pháp thử lắng, phổ Raman, phân tích nhiệt trọng lượng (TGA), kính hiển vi điện tử quét (SEM) và kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM).

  pdf9p hulk1234 01-06-2018 32 0   Download

 • Cảm biến khí amôniắc (NH3) trên cơ sở ống nanô cácbon đa thành (MWCNT) đã được nghiên cứu và chế tạo. MWCNT dạng màng được mọc trực tiếp trên điện cực Pt bằng phương pháp lắng đọng hóa học pha hơi (CVD) để chế tạo linh kiện cảm biến. Kết quả cho thấy màng CNT đáp ứng khí NH3 có chọn lọc tại nhiệt độ phòng.

  pdf8p thorthor1234 24-05-2018 27 3   Download

 • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về biến tính ống nano cacbon (CNT) với 8-hydroxyquinolin (8-HQ) để ứng dụng trong việc tách đồng (II) ra khỏi nước. Các phương pháp phân tích như phổ hồng ngoại IR, phân tích nhiệt TGA, kính hiển vi điện tử quét SEM đã chứng minh sự thành công của quá trình biến tính.

  pdf9p thithizone 16-07-2019 14 0   Download

 • Luận án đánh giá được khả năng gia cường của CNT trong nền cao su và cao su blend, chế tạo ra được vật liệu cao su nanocompozit có tính chất cơ học cao, bền dung môi và có độ dẫn điện phù hợp. Luận án đã sử dụng phương pháp trộn hợp ướt để phân tán khoảng 4%CNT hoặc với 3%CNT biến tính trong hệ CSTN/NBR; CNT- PVC tương hợp tốt với NBR do vậy tương tác tốt với pha nền CSTN/NBR hơn so với CNTPEG (chỉ hình thành được liên kết vật lý); chính vì vậy, mẫu CSTN/NBR/CTN- PVC có tính chất cơ học và khả năng bền nhiệt cao hơn mẫu CSTN/NBR/CNT- PEG cũng như CSTN/NBR/CNT.

  pdf154p change04 08-06-2016 60 8   Download

 • Luận án đánh giá được khả năng gia cường của CNT trong nền cao su và cao su blend, chế tạo ra được vật liệu cao su nanocompozit có tính chất cơ học cao, bền dung môi và có độ dẫn điện phù hợp. Luận án đã sử dụng phương pháp trộn hợp ướt để phân tán khoảng 4%CNT hoặc với 3%CNT biến tính trong hệ CSTN/NBR; CNT- PVC tương hợp tốt với NBR do vậy tương tác tốt với pha nền CSTN/NBR hơn so với CNTPEG (chỉ hình thành được liên kết vật lý); chính vì vậy, mẫu CSTN/NBR/CTN- PVC có tính chất cơ học và khả năng bền nhiệt cao hơn mẫu CSTN/NBR/CNT- PEG cũng như CSTN/NBR/CNT.

  pdf27p change04 08-06-2016 31 2   Download

 • Các chuyên gia thuộc ĐH Illinois (Mỹ) đã dùng ống nanocacbon để chế tạo thành công chip cảm biến sinh học. Khi được đưa vào tế bào sống, nó giúp dò những chất ô nhiễm độc hại. Theo GS Michael Strano thuộc ĐH Illinois, đây là chip cảm biến đầu tiên, làm bằng ống nano cacbon, có thể dò chất ô nhiễm ở dưới mức tế bào.

  pdf3p pencil_2 22-09-2011 93 21   Download

 • Bài viết trình bày quá trình tổng hợp và biến tính đồng thời cacbon nano ống từ nguồn nguyên liệu cacbon là khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và tác nhân biến tính là dung dịch NH4 OH đã được nghiên cứu thành công; bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi (CVD) với chất xúc tác có pha hoạt tính là sắt trên chất mang gamma oxit nhôm (Fe/γ-Al2 O3 ).

  pdf4p kequaidan7 03-09-2020 20 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ống nano cacbon đa thành biến tính
p_strCode=ongnanocacbondathanhbientinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2