Ophthalmic drug

Xem 1-13 trên 13 kết quả Ophthalmic drug
 • There continues to be an explosion of research on issues of pharmacologic relevance to primary eye care delivery. New ophthalmic formulations are being developed, new diagnostic methods introduced,and new medications and delivery systems are available that were unheard of a decade ago. It is important that these new concepts be introduced to students and practitioners alike.

  pdf777p mnemosyne75 02-02-2013 29 6   Download

 • The field of drug therapy is a rapidly changing and somewhat bewildering area to study. In developing and writing this textbook, we consulted the most up-to-date sources for information on new drug therapies. No textbook can be complete, especially when it covers an area as vast as the field of ocular pharmacology and therapeutics. Nonetheless, we have made a conscientious effort to cover the most important and commonly used medications in a format that is easy to read.

  pdf139p ozon_ozon 04-05-2012 46 8   Download

 • I am way past grammar school, believe me, but the words “Go look it up” still strike terror in my heart. Not because I do not like to look up new terms—far from it. The problem is that I cannot look up just one! I get side- tracked right away by intriguing entries that I just might want to use someday. In the interest of expediency, it is much easier to have someone tell me the meaning. Medicine has its own unique breed of terms, founded from Greek, Latin, and who knows where else. The cur- rent Stedman’s Medical Dictionary is a two-volume set… a place where I could...

  pdf421p huetay_1 27-02-2013 18 3   Download

 • Viêm võng mạc sắc tố và các bệnh liên minh. : D. M. Albert, F. A. Jakobiec, eds. Nguyên tắc và thực hành của Khoa Mắt, Vol. 2. Saunders, Philadelphia, trang 1214-1237. 43. S. L. Bernstein và P. Wong (1998). Khu vực biểu hiện gen liên quan đến bệnh võng mạc của con người và khỉ.

  pdf66p taoxanh9 17-11-2011 25 2   Download

 • Các nhà xuất bản cung cấp giảm giá về cuốn sách này khi đặt hàng với số lượng lớn. Để biết thêm thông tin, viết thư để tiêu thụ đặc biệt / Tiếp thị chuyên nghiệp tại địa chỉ trụ sở chính ở trên. C g Bản quyền năm 2003 của Marcel Dekker, Inc. Không cuốn sách này cũng không phải bất kỳ

  pdf62p taoxanh7 18-11-2011 29 2   Download

 • các thuật toán: những tác động về liều lượng. J Clin Pharm 2001; 26:213-223. Brook I, Ledney GD. Quinolone điều trị trong themanagement nhiễm trùng sau khi chiếu xạ. Crit Rev Microbiol năm 1992; 18:235-246. Brooks RG. Nghiên cứu tiền cứu của Candida endophthalmitis ở bệnh nhân nhập viện với candidemia

  pdf51p taoxanh7 18-11-2011 26 2   Download

 • Xơ nang (CF) sản phẩm gen được thể hiện trong võng mạc và biểu mô sắc tố võng mạc. Đầu tư. Ophthalmol. Vis. Khoa học viễn tưởng, 33:1009 (abstr). Miyamoto, K., Khosrof, S., Bursell, S. E., et al. (1999). Phòng chống leukostatis và rò rỉ mạch máu trong võng mạc tiểu đường gây ra streptozotocin thông qua kết dính intercellular

  pdf57p taoxanh9 17-11-2011 22 1   Download

 • Trong một mô hình RGC thoái hóa, khoảng 80% RGCs có thể được cảm ứng phải trải qua quá trình apoptosis và thoái hóa sau transection intraorbital của dây thần kinh thị giác. Một liều duy nhất yếu tố adenovirus não có nguồn gốc từ mã hóa neurotrophic (AdBDNF) coinjected với những kẻ ăn xác thối gốc tự do

  pdf64p taoxanh9 17-11-2011 21 1   Download

 • Tập trung hình 11 fluorescein tại trang web bông thủy tinh tiếp giáp với võng mạc sau một liều tiêm mL 15 hoặc 100 lân cận võng mạc trên trục đối xứng của thủy tinh thể. Khối lượng fluorescein tiêm trong mỗi trường hợp là giống nhau, dẫn đến nồng độ đỉnh cao hơn liền kề với võng mạc sau 15 trường hợp tiêm mL và, do đó, một cao hơn ban đầu mất fluorescein trên võng mạc.

  pdf58p taoxanh7 18-11-2011 24 1   Download

 • Đầu tư. Ophthalmol. Vis. Khoa học viễn tưởng. 19:1348-1354. 40. WM Jay, RK Shockley, AM Aziz, MZ Aziz, và Rissing JP. (1984). Mắt dược động học của ceftriaxone tiêm subconjunctival ở thỏ. Arch. Ophthalmol. 102:430-432. 41. Furgiuele F. P., J. P. Smith, và J. G. Baron. (1978). Tobramycin mức trong mắt của con người. Am. J. Ophthalmol. 85:121-123. 42. D. M. Maurice, và S. Mishima. (1984). Mắt dược động học

  pdf61p taoxanh7 18-11-2011 19 1   Download

 • Căn cứ vào thứ tự xếp hạng của nồng độ cao điểm và giờ cao điểm trong các mô mắt, các tác giả đề xuất rằng gentamicin xây dựng trong thuốc nhỏ mắt có chứa polycarbophil đến khoang phía trước chủ yếu thông qua con đường noncorneal. B. kết mạc

  pdf63p taoxanh7 18-11-2011 25 1   Download

 • Cả hai lớp phủ polymer của các liposome có chứa tropicamide không làm tăng đáng kể khả dụng sinh học của thuốc bọt liên quan đến các túi không tráng (63). Tuy nhiên, trái ngược với công việc trước đây (53), kích thước và đo lường tiềm năng zeta của liposome tropicamide không tráng và liposome phủ trong cả hai giải pháp polymer đã chứng minh mối liên quan

  pdf63p taoxanh7 18-11-2011 15 1   Download

 • Trong cơ thể hấp thụ của các peptide / protein từ khoang miệng có thể bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của dịch tiết niêm mạc và các phản ứng miễn dịch giữa các yếu tố khác. Kích thước phân tử không có thể là yếu tố hạn chế trong việc cung cấp miệng của các peptide

  pdf64p taoxanh7 18-11-2011 33 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản