Oracle crm

Xem 1-19 trên 19 kết quả Oracle crm
 • Oracle CRM On Demand Administration Essentials A one-stop implementation reference guide to Oracle CRM On Demand, the world's best-selling brand of CRM technology Padmanabha Rao Venkatesan Sundaram professional expertise distilled Paddy was an educator and an information technologist in the non-profit sector before joining CRMIT in 2007. In CRMIT, he brings his familiarity with research, development policy, and education to the technology table.

  pdf304p phungnguyet_123 20-02-2013 24 9   Download

 • Oracle CRM On Demand Dashboards- P1: There are many people I would like to thank as I sit here after having just penned the final chapter of this book. I am sure I will miss many specific people if I tried to list them all, but I am compelled to mention some specific supporters.

  pdf20p alone246 06-09-2010 62 14   Download

 • Oracle CRM On Demand Dashboards- P3: There are many people I would like to thank as I sit here after having just penned the final chapter of this book. I am sure I will miss many specific people if I tried to list them all, but I am compelled to mention some specific supporters.

  pdf20p alone246 06-09-2010 62 13   Download

 • Oracle CRM On Demand Dashboards- P6: There are many people I would like to thank as I sit here after having just penned the final chapter of this book. I am sure I will miss many specific people if I tried to list them all, but I am compelled to mention some specific supporters.

  pdf20p alone246 06-09-2010 67 11   Download

 • Oracle CRM On Demand Dashboards- P8: There are many people I would like to thank as I sit here after having just penned the final chapter of this book. I am sure I will miss many specific people if I tried to list them all, but I am compelled to mention some specific supporters.

  pdf20p alone246 06-09-2010 58 11   Download

 • Oracle CRM On Demand Dashboards- P2: There are many people I would like to thank as I sit here after having just penned the final chapter of this book. I am sure I will miss many specific people if I tried to list them all, but I am compelled to mention some specific supporters.

  pdf20p alone246 06-09-2010 43 10   Download

 • Oracle CRM On Demand Dashboards- P11: There are many people I would like to thank as I sit here after having just penned the final chapter of this book. I am sure I will miss many specific people if I tried to list them all, but I am compelled to mention some specific supporters.

  pdf8p alone246 06-09-2010 52 10   Download

 • Oracle CRM On Demand Dashboards- P12: There are many people I would like to thank as I sit here after having just penned the final chapter of this book. I am sure I will miss many specific people if I tried to list them all, but I am compelled to mention some specific supporters.

  pdf7p alone246 06-09-2010 51 10   Download

 • Oracle CRM On Demand Dashboards- P5: There are many people I would like to thank as I sit here after having just penned the final chapter of this book. I am sure I will miss many specific people if I tried to list them all, but I am compelled to mention some specific supporters.

  pdf20p alone246 06-09-2010 77 9   Download

 • Oracle CRM On Demand Dashboards- P4: There are many people I would like to thank as I sit here after having just penned the final chapter of this book. I am sure I will miss many specific people if I tried to list them all, but I am compelled to mention some specific supporters.

  pdf20p alone246 06-09-2010 57 8   Download

 • Oracle CRM On Demand Dashboards- P7: There are many people I would like to thank as I sit here after having just penned the final chapter of this book. I am sure I will miss many specific people if I tried to list them all, but I am compelled to mention some specific supporters.

  pdf20p alone246 06-09-2010 58 8   Download

 • Oracle CRM On Demand Dashboards- P9: There are many people I would like to thank as I sit here after having just penned the final chapter of this book. I am sure I will miss many specific people if I tried to list them all, but I am compelled to mention some specific supporters.

  pdf20p alone246 06-09-2010 60 8   Download

 • Oracle CRM On Demand Dashboards- P10: There are many people I would like to thank as I sit here after having just penned the final chapter of this book. I am sure I will miss many specific people if I tried to list them all, but I am compelled to mention some specific supporters.

  pdf20p alone246 06-09-2010 56 8   Download

 • The only Oracle Press guide to planning, designing, configuring, and implementing custom dashboards within Oracle CRM On Demand Written by a renowned expert on the topic, Oracle CRM On Demand Dashboards provides you with a detailed and methodical explanation of the Dashboard functionality available within Oracle CRM On Demand. This book describes what makes a dashboard effective, shares strategies for dashboard design, explains the entire process for developing dashboards, and discusses the most effective ways to implement dashboards for end users.

  pdf215p suthebeo 17-07-2012 40 9   Download

 • Forrester evaluated leading enterprise CRM suite solutions against 516 criteria and found that with the latest releases of their solutions, Oracle’s Siebel and SAP maintain their status as Leaders with comprehensive functionality and much improved usability.

  pdf22p bichhuyen 19-06-2009 138 56   Download

 • Giám đốc phụ trách quản lý khách hàng của Oracle châu Á - Thái Bình Dương, Lisa Watson, đã nêu lên kinh nghiệm mà nhiều công ty hàng đầu thế giới đúc kết được về việc đảm bảo các khoản đầu tư CRM (Customer Relationship and Management) sẽ hỗ trợ tốt cho mục tiêu kinh doanh. CRM là chiến lược, phương cách và công nghệ trong lĩnh vực quản lý quan hệ khách hàng.

  pdf3p qscaxzwde 19-09-2012 47 17   Download

 • CRM Việt Nam) - Với phiên bản mới nhất của Siebel’s CRM On – Demand (Release 9), Oracle đã trở thành một trong những nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trong thị trường CRM.

  pdf4p sunshine_4 28-06-2013 27 5   Download

 • Hôm nay "công ty đang phải vật lộn với một vấn đề đơn giản, nhưng cơ bản. Họ cần phải hiểu khách hàng của họ! Trong lịch sử tổ chức tiếp cận thị trường của họ từ một điểm "thị trường" sản phẩm của xem, trong khi duy trì một cái nhìn toàn diện của từng dòng sản phẩm cụ thể, phân mảnh thông tin khách hàng qua các hầm chứa thông tin nhiều.

  pdf10p myngoc4 15-09-2011 30 5   Download

 • Trong ngày hôm nay "của nền kinh tế toàn cầu, mối quan hệ với khách hàng là chìa khóa. Không hiểu khách hàng của bạn, dự báo nhu cầu của mình hoặc phân biệt chính mình thông qua giá trị mà ông thấy trong dịch vụ của bạn, sau đó họ sẽ di chuyển trên.

  pdf10p myngoc4 15-09-2011 18 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản