intTypePromotion=1
ADSENSE

Oscilloscopes

Xem 1-20 trên 41 kết quả Oscilloscopes
 • Tham khảo sách 'oscilloscopes newnes fifth edition', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf275p chipmoon 19-07-2012 68 21   Download

 • Một oscilloscope cũng gồm một đèn điện tử (cathode ray tube), mặc dù kích thước và hình dạng khác nhau nhưng nguyên lí hoạt động thì giống nhau .Bên trong ống là chân không. Chùm điện tử được phát ra từ cathode được làm nóng ở phía sau ống chân không được gia tốc và làm cho hội tụ bởi một hay nhiều anodes đập vào phía trước ống làm một điểm trên màn hình phủ photpho của ống phát sáng

  doc2p nguyenson468 02-10-2011 142 20   Download

 • Oscilloscopes are essential tools for checking circuit operation and diagnosing faults, and an enormous range of models are available. But which is the right one for a particular application? Which features are essential and which not so important? Ian Hickman has the answers. This handy guide to oscilloscopes is essential reading for anyone who has to use a 'scope for their work or hobby: electronics designers, technicians, anyone in industry involved in test and measurement, electronics enthusiasts...

  pdf275p kennybibo 14-07-2012 102 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oscilloscopes episode 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p b2d18103 21-10-2011 44 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oscilloscopes episode 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p b2d18103 21-10-2011 50 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oscilloscopes episode 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p b2d18103 21-10-2011 46 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oscilloscopes episode 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p b2d18103 21-10-2011 55 6   Download

 • Tham khảo sách 'oscilloscopes 2012', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf275p louisxlll4 26-12-2012 33 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oscilloscopes episode 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p b2d18103 21-10-2011 37 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oscilloscopes episode 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p b2d18103 21-10-2011 45 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oscilloscopes episode 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p b2d18103 21-10-2011 43 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oscilloscopes episode 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p b2d18103 21-10-2011 47 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oscilloscopes episode 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p b2d18103 21-10-2011 48 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oscilloscopes episode 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p b2d18103 21-10-2011 48 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oscilloscopes episode 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p b2d18103 21-10-2011 47 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oscilloscopes episode 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p b2d18103 21-10-2011 54 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oscilloscopes episode 13', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p b2d18103 21-10-2011 50 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oscilloscopes episode 14', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p b2d18103 21-10-2011 54 4   Download

 • Tham khảo sách 'oscilloscopes 2011', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf275p ngoctu2396 28-11-2012 34 0   Download

 • Bài viết đề cập đến việc nghiên cứu ứng dụng điều khiển ARM CORTEX M3 với nhiều tính năng ưu việt trong việc thu thập và xử lý các tín hiệu. Đây là một giải pháp kỹ thuật mới giúp cho việc chế tạo thiết bị đo và hiển thị dạng sóng tín hiệu thuận lợi hơn.

  pdf4p vidoraemi2711 18-06-2019 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Oscilloscopes
p_strCode=oscilloscopes

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản