Participles

Xem 1-20 trên 88 kết quả Participles
 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh 11: relative clause redued by participles and to infinitive', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p nhannhan2902 19-01-2011 663 187   Download

 • 1 Articles 2 Auxiliary verbs 3 Present and past tenses 4 Future forms 5 Conditionals 6 Infinitive 7 Gerund, infinitive and participles 8 Passive 9 Indirect speech 10 Purpose

  doc1p thevinh 07-07-2009 226 63   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lesson 7: infinitives - gerunds - participles', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p portsmouth246 09-07-2011 74 30   Download

 • "She saw it" hay "She has seen it" Khi nào dùng simple past tense Chúng ta dùng thì quá khứ thường để chỉ hành động đã xảy và kết thúc trong quá khứ. Chúng ta không cần phải nói rõ xảy ra khi nào. Điều quan trọng là nó đã xảy ra và bây giờ không còn xảy ra nữa. 'She saw it' Khi nào dùng past participle Quá khứ phân từ được dùng trong những thì sau: Hiện tại hoàn thành - Present Perfect

  pdf5p tocxuxu 03-10-2011 187 14   Download

 • The aspectual makeup of Perfect participles and the. interpretations of the Perfect ... tual makeup of the participial VP – both in terms of the Aktionsart of the ...

  pdf33p tuanhung 12-06-2009 147 13   Download

 • Tài liệu Phân từ 1 (The participles) gửi đến các bạn kiến thức: Hiện tại phân từ Present Participle, quá khứ phân từ Present Participle, chức năng của phân từ, rút gọn câu,... Để hiểu rõ hơn về nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu

  pdf8p anh525354 12-09-2016 189 10   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Phân từ 2 (The participles). Tài liệu gửi tới các bạn các kiến thức: Phân biệt danh động từ và Participle (V-Ing), exercises, bài tập luyện thêm. Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn tư liệu giúp ích cho các bạn trong quá trình học ngữ pháp Tiếng Anh.

  pdf6p anh525354 12-09-2016 29 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dangling participles', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p liverpool188 18-08-2011 46 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar tests-elementary level's archivepast participle sentences', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p thanhvien222 13-07-2011 24 2   Download

 • – ACT ENGLISH TEST PRACTICE – PRESENT PAST PAST PARTICIPLE DISTINCT FORMS T HREE begin ring sing spring swim do go am is see drink shrink sink stink swear tear wear blow draw fly grow know throw drive began rang sang sprang swam did went was was saw drank shrank sank stank swore tore wore blew drew flew grew knew threw drove begun rung sung sprung swum done gone been been seen drunk shrunk sunk stunk sworn torn worn blown drawn flown grown known thrown driven 63 – ACT ENGLISH TEST PRACTICE – PRESENT PAST PAST PARTICIPLE DISTINCT FORMS T HREE strive choose rise break s...

  pdf34p tengteng17 03-01-2012 59 1   Download

 • Có 3 dạng đề rút gọn: *V-ing: present participle. Chỉ rút gọn khi MĐQH ở thể chủ động: + Cách rút gọn: _ Bỏ từ quan hệ. _ Bỏ động từ “tobe” nếu có. _ Đưa động từ chính ở MĐQH về dạng V-ing.

  doc3p bunrieu 05-07-2010 1325 361   Download

 • The inspiration for The Ultimate Phrasal Verb Book came about when a student asked me for a textbook to help her learn the meanings of common phrasal verbs. I had nothing to offer. The only textbook focusing on common verbs that I could give her contains not one phrasal verb — it teaches arise but not get up, awake but not wake up, seek but not look for. differentiation is made between recognized adjectives derived from past participles and past participles with adjectival meaning.

  doc437p huongduong504 31-05-2011 368 220   Download

 • Tài liệu tham khảo rất hay và bổ ích về List of homonyms - Bảng những từ đồng âm dành cho những bạn yêu thích học môn tiếng Anh. Tài liệu liệt kê đầy đủ tất cả các từ đồng âm trong tiếng anh giúp bạn bổ sung thêm vốn từ vựng tiếng của mình. Mời các bạn cùng tham khảo học tập.

  pdf20p xukadethuong 11-07-2010 586 211   Download

 • Prepositions are also followed by objects. object complement a word which is used to describe the object of a clause and which occurs with verbs such as 'make' and 'find'; EG It made me tired... I found her asleep. ordinal number a number that is used to indicate where something comes in an order or sequence; EG first, fifth, tenth, hundredth.

  doc508p thequang 07-07-2009 496 208   Download

 • Students of english realize very early on in their learning career that prepositions present a problem. They collocate with nouns, adjectives, past participles, and verbs, without rules or logic.

  pdf245p kathy201 02-07-2010 649 175   Download

 • Verb in English are either regular or irregular in the past tense and past participle forms. The regular verbs below are marked 1,2,3 or 4 according to four different spellings patterns . Verb in English are either regular or irregular in the past tense and past participle forms. The regular verbs below are marked 1,2,3 or 4 according to four different spellings patterns

  pdf59p nthang91 05-12-2011 209 132   Download

 • "Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Tiếng Anh" này trình bày các nội dung cần ôn tập sau: các thì cơ bản trong tiếng Anh, câu so sánh, câu bị động, câu thuật lại, câu điều kiện, gerund/ participles hay infinitives, so... that/ such... that/ too... to/ enough to, mệnh đề/ cụm từ chỉ lý do, mệnh đề quan hệ, mạo từ, giới từ chỉ nơi chốn, thời gian, động từ/ tính từ đi với giới từ, ngữ âm, một số câu chức năng giao tiếp cơ bản.

  pdf55p maulanh777 04-08-2014 275 117   Download

 • Perfect Tenses (Thì hoàn thành) I. Cách thành lập: Các thì hoàn thành (perfect) có chung một cách thành lập: (have) + past participle Past Participle là quá khứ phân từ. Các động từ trong tiếng Anh có hai dạng quá khứ là quá khứ thường (Past) và quá khứ phân từ (Past Participle). Đối với các động có quy tắc quá khứ phân từ cũng được thành lập bằng cách thêm đuôi -ed như quá khứ thường, riêng các động từ bất quy tắc được viết khác.

  pdf5p vantrungtran 01-02-2010 228 113   Download

 • Students of english realize very early on in their learning career that prepositions present a problem. They collocate with nouns, adjectives, past participles, and verbs, without rules or logic. Students simply have to learn that interested is followed by in, and good is followed by at, and go home has no preposition.

  pdf113p kathy201 01-07-2010 165 104   Download

 • Students of english realize very early on in their learning career that prepositions present a problem. They collocate with nouns, adjectives, past participles, and verbs, without rules or logic.

  pdf0p kathy201 02-07-2010 182 89   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản