Pearls

Xem 1-20 trên 81 kết quả Pearls
 • Lúc nhỏ thì cá có mầu vẩy trắng nhưng tối về sau thì vẩy dần đổi thành mầu vàng và có rất nhiều hạt cườm trên thân, vì vậy loài này còn có tên là cá rồng hạt cườm (Pearl Arowana)

  doc2p pretty2 23-07-2010 139 15   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Văn học: Đặc sắc tiểu thuyết của Pearl Buck gồm có 3 chương trình bày về tiểu thuyết Pearl Buck và các tiền đề sáng tạo, thế giới hiện thực trong bộ tiểu thuyết Nhà tranh vách đất, nghệ thuật xây dựng tiểu thuyết của Pearl Buck.

  pdf107p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 12 4   Download

 • (BQ) Part 1 book "Pearls and pitfalls in abdominal imaging (Pseudotumors, variants and other difficult diagnoses" presents the following contents: Diaphragm and adjacent structures, liver, biliary system, spleen, kidneys, pancreas, adrenal glands.

  pdf159p thangnamvoiva4 01-07-2016 9 1   Download

 • Mục tiêu tổng quát của đề tài là vận dụng mô hình CAMELS và PEARLS vào việc đánh giá HĐKD của một ngân hàng với đối tượng cụ thể là HĐKD của MB dưới nhiều góc độ khác nhau trong GĐ 2009–2013. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf93p thangnamvoiva29 02-11-2016 2 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Thực trạng và đề xuất một số giải pháp về việc nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Best Western Pearl River - Hải Phòng trình bày về nghiệp vụ phục vụ ăn uống và cơ sở lý luận về việc nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống trong khách sạn, nhà hàng, thực trạng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Best Western Pearl River - Hải Phòng.

  pdf137p cheap_12 10-07-2014 330 179   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu hoạt động kinh doanh loại hình du lịch MICE tại Pearl River trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của loại hình du lịch MICE, tìm hiểu hoạt động kinh doanh loại hình du lịch MICE tại Pearl River, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch MICE tại Pearl River.

  pdf96p cheap_12 10-07-2014 92 35   Download

 • Dưới ngoài bút linh động của Pearl Buck, các câu chuyện trong "Chuyện kinh thánh" vừa chuyên chở được thông điệp tâm linh, vừa giữ được tính cách chính thống trong phạm vi quy điển, đồng thời tạo được nhịp cầu giao cảm giữa độc giả ngày nay với tâm linh nhân vật và các sự kiện lịch sử hàng ngàn năm trước,... Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf291p thangnamvoiva1 11-06-2016 67 25   Download

 • Trong "Chuyện kinh thánh" Pearl Buck đã phần nào chuyển được nội dung cuốn Kinh Thánh dày cộp thành những câu chuyện hấp dẫn và đặt trong lòng bàn tay những người bình thường trong và ngoài Kito giáo. Mời các bạn tham khảo các câu chuyện này qua phần 2 cuốn sách.

  pdf314p thangnamvoiva1 11-06-2016 37 22   Download

 • Tài liệu tham khảo về trận Trân Châu Cảng

  ppt12p poemnk 21-06-2010 226 15   Download

 • Published by Wiley Publishing, Inc. 111 River Street Hoboken, NJ 07030-5774 www.wiley.com Copyright © 2007 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana Published by Wiley Publishing, Inc.

  pdf235p dieutan 17-05-2010 66 12   Download

 • Congratulations! The commitment to pursue certification reflects professionalism and a desire to demonstrate that you have obtained the knowledge required to be a skilled and competent medical-surgical nurse. This book is a good step toward that process. Medical-Surgical Certificiation Examination: Pearls of Wisdom has been designed to help you improve your performance on the Certified Medical-Surgical Nurse examination as well as help you identify some weak areas in your nursing knowledge.

  pdf170p mnemosyne75 02-02-2013 31 8   Download

 • (BQ) Part 2 book "Oxford handbook of neurology" presents the following contents: Neurology in medicine, neurosurgery, clinical neurophysiology, neuroradiology, neurological disability scales, clinical pearls, neurological eponyms.

  pdf234p thangnamvoiva2 25-06-2016 17 5   Download

 • It was a warm, close day in May, in Central China. The summer heat had just set in, and the inhabitants of Kucheng (Ancient City) were somewhat weary and languid, when a woman brought the news to her neighbour--"A daughter has been born to the Tu family." The news soon spread from door to door. All languor was shaken off, for curiosity got the better of lassitude, and the women, now fully alert, hobbled on their small feet to the little house where farmer Tu lived with his young wife and parents. The house was a small, unpretentious building, with mud walls and a tiled...

  pdf57p believe11 20-02-2013 24 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học được đăng trên tạp chí toán học quốc tế đề tài: Visual Diagnosis: Pearling: a case study

  pdf3p sting03 04-02-2012 21 2   Download

 • Calcium metabolism in oysters is a very complicated and highly controlled physiological and biochemical process. However, the regulation of calcium metabolism in oyster is poorly understood. Our previous study showed that calmodulin (CaM) seemed to play a regulatory role in the process of oyster calcium metabolism. In this study, a full-length cDNA encoding a novel calmodulin-like protein (CaLP) with a long C-terminal sequence was identi-fied from pearl oysterPinctada fucata, expressed in Escherichia coliand characterizedin vitro. ...

  pdf12p fptmusic 12-04-2013 14 2   Download

 • A cock was once strutting up and down the farmyard among the hens when suddenly he espied something shinning amid the straw. ‘Ho! ho!’ quoth he, ‘that’s for me,’ and soon rooted it out from beneath the straw. What did it turn out to be but a Pearl that by some chance had been lost in the yard? ‘You may be a treasure,’ quoth Master Cock, ‘to men that prize you, but for me I would rather have a single barley-corn than a peck of pearls.’ Precious things are for those that can prize them. ...

  pdf89p subtraction1122 28-04-2013 33 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Ultrasound guidance in regional anaesthesia -Principles and practical implementation" presents the following contents: Basic principles of ultrasonography, the scientific background of ultrasound guidance in regional anaesthesia, Have we reached the gold standard in regional anaesthesia, needle guidance techniques, pearls and pitfalls,...

  pdf125p thangnamvoiva3 01-07-2016 10 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Pearls and pitfalls in abdominal imaging (Pseudotumors, variants and other difficult diagnoses" presents the following contents: Retroperitoneum, gastrointestinal tract, peritoneal cavity, ovaries, uterus and vagina, bladder, pelvic soft tissues, groin, broin.

  pdf219p thangnamvoiva4 01-07-2016 20 1   Download

 • Điều đầu tiên, Pearl xin thưa với tất cả các bạn độc giả ( hay những bạn nào có quyển sách này ) đó là Pearl không phải là một chuyên gia về CSS mà chỉ là một " tay ngang trong nghề " mà thôi . Còn về quyển sách này thì phải nói từ hồi đầu tháng 6 năm rồi Pearl vào ...

  pdf65p ntt5689 12-05-2010 1807 1215   Download

 • First, Pearl would like to say to all of you readers (or what you have this book) that Pearl is not a CSS expert but a "horizontal hand job" only (ie Pearl also online learning materials in English but also through school not trained at all). What about this book have to say from the beginning of June last year (And then that's it, but anyone familiar Pearl Pearl or "wall" so that (smile)), Pearl on his blog New images some CSS tutorial from HTML.net that the opening theme has named the "players" CSS of Opera: Hien, Ms. Contact, Pham...

  pdf65p leethong 25-09-2010 191 129   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản