Performancepoint server

Xem 1-5 trên 5 kết quả Performancepoint server
 • Microsoft Business Intelligence tools are among the most widely used applications for gathering, providing access to, and analyzing data to enable the enterprise to make sound business decisions. The tools include SharePoint Server, the Office Suite, PerformancePoint Server, and SQL Server, among others. With so much jargon and so many technologies involved, Microsoft Business Intelligence For Dummies provides a much-needed step-by-step explanation of what's involved and how to use this powerful package to improve your business....

  pdf435p stingdau_123 21-01-2013 49 25   Download

 • A team of well-known Microsoft MVPs joins forces in this fully updated resource, providing you with in-depth coverage of development tools in the latest iteration of the immensely popular SharePoint. From building solutions to building custom workflow and content management applications, this book shares field-tested best practices on all aspect of SharePoint 2013 development.

  pdf820p lock_123 08-04-2013 175 35   Download

 • Các cuộc thảo luận sau đây áp dụng cho các công ty có nội dung lưu trữ bên trong bảng điều khiển PerformancePoint Server 2007 mà họ muốn nhập khẩu vào PerformancePoint Dịch vụ năm 2010. Nội dung nhập khẩu phải được thực hiện bởi một quản trị viên SharePoint 2010 trang trại

  pdf5p yukogaru5 27-09-2010 53 7   Download

 • Everything.Cannot.Be.Learned Chapter.13 Hãy nhớ khi bạn bắt đầu sử dụng SharePoint cho lần đầu tiên? Những gì thu ưa thích của bạn? Các phần mềm thành phần? Môi trường kết nối (ví dụ, Active Directory hay Exchange)? Các báo cáo và kinh doanh thông minh nền tảng như PerformancePoint Server?

  pdf0p yukogaru12 30-11-2010 47 7   Download

 • PerformancePoint Services (PPS) là một trong những xây dựng trong các dịch vụ trong SharePoint Server 2010. PPS là một quản lý hiệu suất ứng dụng mà các cá nhân sử dụng để theo dõi và phân tích dữ liệu kinh doanh để giúp cải thiện hiệu quả và hiệu quả. Microsoft Business Intelligence (BI) là giải pháp dựa trên bằng cách sử dụng SharePoint PPS vào năm 2010, SQL Server, và các Platform Office

  pdf17p yukogaru5 27-09-2010 49 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản