intTypePromotion=1
ADSENSE

Pha của động cơ bước

Xem 1-20 trên 324 kết quả Pha của động cơ bước
 • Bài viết Nghiên cứu ứng dụng công nghệ FPGA để thiết kế bộ điều khiển cho vi động cơ từ trở chuyển mạch hai pha đề xuất thiết kế bộ điều khiển cho vi động cơ có đường kính 1mm hai pha dựa vào công nghệ FPGA. Thiết kế bộ điều khiển cho vi động cơ như vậy gặp khó khăn do kích thước quá nhỏ và tần số yêu cầu của tín hiệu điều khiển cho động cơ phải cao.

  pdf5p vilexus 30-09-2022 9 1   Download

 • Bài viết Đánh giá vai trò của phụ gia polyme trong việc gia cố đất bằng xi măng để nâng cao sức chịu tải nền đường sắt giới thiệu những kết quả nghiên cứu bước đầu về việc sử dụng phụ gia polyme trong gia cố nền đường sắt bằng xi măng trên đoạn tuyến Hà Nội – Đồng Đăng, đây là đoạn tuyến xuất hiện nhiều vị trí nền đường bị phá hoại do đất có độ trương nở lớn, sức chịu tải kém.

  pdf12p viaudi 29-08-2022 4 1   Download

 • Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trong năm 2018 nền kinh tế Việt Nam đã có bước chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả ấn tượng, tạo động lực để tiếp tục vươn lên trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

  pdf10p vimarillynhewson 17-05-2022 25 2   Download

 • Bài viết "Nghị quyết số 10-NQ/TW - Bước đột phá của đảng ta về phát triển kinh tế tư nhân" làm rõ những quan điểm đột phá trong Nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng trong định hướng triển khai và hiện thực hóa Nghị quyết để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 40 3   Download

 • Vận dụng quan điểm của V.I.Lênin “coi nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ”, nên ngay từ khi đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam coi “Kinh tế tư nhân” là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và của nền kinh tế nhiều thành phần. Đến Đại hội XII, Đảng ta có bước đột phá trong tư duy, coi “Kinh tế tư nhân” là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước.

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 25 2   Download

 • Bài báo trên cơ sở làm rõ một số vấn đề về kinh tế tư nhân, sự đổi mới tư duy của Đảng qua các Đại hội, hội nghị Trung ương, đặc biệt là những quan điểm mới mang tính đột phá của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay. Đây là những quan điểm mới, táo bạo tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân ngày càng phát triển trong thời kỳ mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 24 1   Download

 • Hoạt động ngoài trời là hoạt động bắt buộc được quy định trong chế độ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ mầm non nói chung và trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nói riêng. Hoạt động ngoài trời có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển của trẻ 5-6 tuổi, khi tham gia hoạt động này trẻ được quan sát, được chơi các trò chơi vận động, chơi tự do khám phá thiên nhiên giúp tinh thần của trẻ thoải mái, trẻ sẽ nhanh nhẹn, linh hoạt hơn.

  pdf6p vithales 19-04-2022 18 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu sự tác động của góc cực rotor đến nhấp nhô mômen của SRM 3 pha; Đề xuất mối quan hệ ràng buộc giữa góc đóng, góc mở dòng điện với góc cực stator, rotor của SRM 3 pha để tránh việc tạo điểm mômen âm trên đường đặc tính mômen dẫn đến làm giảm mômen trung bình.

  pdf167p caphesuadathemchanh 29-03-2022 26 4   Download

 • (NB) Giáo trình Điện cơ bản với mục tiêu giúp người học có thể lựa chọn và sử dụng các loại dụng cụ cần thiết cho công việc cơ bản điện và trình bày được công dụng của chúng; Vẽ được sơ đồ lắp ráp mạch điện và thực hiện theo đúng các bước của qui trình lắp ráp; Sử dụng thành thạo và đúng chức năng các thiết bị, dụng cụ tương ứng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.

  pdf54p hoatudang09 15-03-2022 31 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu là những vấn đề khái quát nhất về thủ tục thanh lý tài sản phá sản - một trong ba thủ tục của quá trình phá sản doanh nghiệp. Những khái niệm về tình trạng phá sản theo quan niệm của một số nước trên thế giới cũng như pháp luật Việt Nam; nghiên cứu các bước cần có khi tiến hành thủ tục thanh lý tài sản phá sản và mối quan hệ của thủ tục thanh lý tài sản phá sản với các thủ tục khác trong thủ tục phá sản nói chung.

  pdf72p badbuddy07 11-03-2022 25 2   Download

 • Nghiên cứu đề tài “ Một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Sáng Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc” nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện lên một bước mới, tạo bước đột phá trong Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2015-2020, nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ có ước mơ, có hoài bão cao đẹp, có phương hướng sống đúng đắn và phấn đấu không mệt mỏi để trở thành con người lao động mới chân chính, phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

  doc23p caphesuadathemhanh 22-02-2022 21 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu một số yếu tố công nghệ tạo ván từ dăm gỗ xà cừ phế liệu và chất kết dính thạch dừa có bổ sung tinh bột mỳ để sản xuất đồ mộc, trong điều kiện sản xuất tại Việt nam. Đồng thời đóng góp những cơ sở khoa học cho việc sử dụng chất kết dính từ sinh vật lên men và chất độn hữu cơ.

  pdf75p guitaracoustic07 01-01-2022 16 0   Download

 • (NB) Giáo trình Thực hành Đo lường điện tử là môn học bắt buộc, sau khi học xong “đo lường điện tử” phải biết sử dụng thành thạo các dụng cụ đo và thiết bị đo điện tử quan trọng nhất trong thực nghiệm vật lý. Có được kỹ năng phân tích và thiết kế các mạch đo đơn giản, từ đó có cơ sở để phân tích và thiết kế các mạch đo và các hệ thống đo lường phức tạp. Người học có thể ứng dụng để kiểm tra, đo đạt các thông số, thiết bị trong mạch điện, các tín hiệu của dạng sóng - xung trong mạch và các động cơ điện AC 1 pha, AC 3 pha, động cơ điện một chiều...

  pdf98p caphesuadathembotngot 26-12-2021 30 2   Download

 • Nghiên cứu cơ bản về kết nối với thiên nhiên ở thanh niên, sinh viên, vì thế, cần được khuyến khích ở Việt Nam, cung cấp nền tảng lý luận và thực tiễn cho những nghiên cứu tác động trong tương lai. Nghiên cứu bước đầu có tính khám phá này của chúng tôi cho thấy sinh viên Đại học Huế trong nhóm mẫu này có mức độ kết nối với thiên nhiên trên mức trung bình, chứng tỏ khá nhiều sinh viên đã có quan điểm đúng đắn, thái độ tích cực về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, về việc bảo tồn thiên nhiên cũng như đã có trải nghiệm có ý nghĩa với thiên nhiên quanh mình.

  pdf11p viwilliamleiding 04-12-2021 25 2   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày bối cảnh chung của đời sống văn học và diện mạo mới của tiểu thuyết Việt Nam sau 1986; từ Bến không chồng, một khởi động quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của Dương Hướng, Dưới chín tầng trời, bước bứt phá ngoạn mục của Dương Hướng trên con đường đổi mới tiểu thuyết.

  pdf101p closefriend08 27-11-2021 28 1   Download

 • Bài viết bàn về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đột phá vào trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, Internet kết nối vạn vật, sẽ là sự thay thế hoàn toàn trí tuệ, hệ thống thần kinh của con người; thậm chí có những năng lực vượt xa trí tuệ của con người. Những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba tạo nên những hệ thống sản xuất tự động hóa, với máy móc thay thế con người, đưa nền kinh tế bước vào ngưỡng cửa của nền kinh tế tri thức...

  pdf13p huyetthienthan 23-11-2021 32 3   Download

 • Luận án khảo sát ảnh hưởng của xác suất phân bố, thăng giáng trong tương tác lên đường cong từ hóa và đường cong từ trở trong mô hình Ising cho mạng vuông và mạng Shastry – Sutherland để mô tả các hiện tượng tương đồng trong giản đồ trạng thái giữa mô hình lý thuyết với các kết quả thực nghiệm cũng như góp phần giải thích được nguồn gốc của các bước nhảy từ trong lớp các vật liệu từ đa tinh thể perovskite Mangan và các tetraboxit đất hiếm RB4.

  pdf126p inception36 25-11-2021 20 1   Download

 • Sách giáo khoa Âm nhạc lớp 6 (Bộ sách Cánh diều) gồm có 8 chủ đề, mỗi học kì gồm 4 chủ đề. Xuyên suốt trong sách là các nội dung: hát, nghe nhạc, đọc nhạc, nhạc cụ, lý thuyết âm nhạc và thường thức âm nhạc. Bên cạnh đó, sách còn xây dựng mạch hoạt động trải nghiệm và khám phá giúp các em vận dụng sáng tạo các kiến thức và kĩ năng âm nhạc. Qua mỗi bài học, các em sẽ từng bước phát triển phẩm chất, năng lực âm nhạc và các năng lực chung theo quy định của chương trình môn học.

  pdf70p hanthienngao 22-11-2021 37 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm đưa ra các giải pháp trong dạy học khơi dậy sự tò mò, sáng tạo, chủ động của học sinh. Từ đó giúp các em từng bước tự điều chỉnh chính mình trong việc tự tìm tòi khám phá tri thức chứ không ai có thể làm thay được, khơi dậy lòng yêu thích học Tiếng Việt trong học sinh, giúp các em mạnh dạn trong học tập và khả năng sáng tạo và học tốt môn CGD 1.

  doc26p tomjerry004 05-11-2021 16 2   Download

 • Giáo dục nói chung và giáo dục đại học công nghệ thông tin nói riêng là một trong những lĩnh vực chịu sự tác động của CMCN 4.0 nhanh hơn cả bởi chính giáo dục cũng sẽ tạo ra những phiên bản mới của các cuộc CMCN tiếp theo. Công nghiệp 4.0 hứa hẹn những bước đột phá mới trong hoạt động đào tạo, thay đổi mục tiêu đào tạo, mô hình đào tạo truyền thống bằng cách chuyển tải và đào tạo kiến thức hoàn toàn mới.

  pdf6p vibigates 04-11-2021 19 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Pha của động cơ bước
p_strCode=phacuadongcobuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2