intTypePromotion=1
ADSENSE

Pha Griffith

Xem 1-2 trên 2 kết quả Pha Griffith
  • Pha Griffith và hiệu ứng từ nhiệt trong vật liệu nano La0.78Ca0.22MnO3 đã được nghiên cứu một cách chi tiết. Biến thiên entropy từ và biến thiên nhiệt dung riêng đã được tính toán bằng mô hình hiện tượng luận, dựa trên số liệu M(T) của mẫu.

    pdf8p viwashington2711 02-12-2019 7 0   Download

  • Dù sự tồn tại của gen trên nhiễm sắc thể - hợp thành từ protein và ADN - đã được xác nhận, tuy nhiên người ta vẫn chưa biết đến cái gì trong hai chất đó đóng vai trò di truyền. Năm 1928, Frederick Griffith tìm ra hiện tượng biến nạp: những vi khuẩn đã chết có thể chuyển vật liệu di truyền của chúng để làm biến đổi những vi khuẩn còn sống khác

    pdf62p cabongkhoto 17-06-2011 76 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pha Griffith
p_strCode=phagriffith

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2