Phái sinh tiền tệ

Xem 1-20 trên 593 kết quả Phái sinh tiền tệ
 • Đề tài Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam phân tích tỷ giá, rủi ro tỷ giá và các nhân tố tác động đến rủi ro tỷ giá, nghiên cứu các công cụ phái sinh tiền tệ và cơ chế phòng ngừa rủi ro tỷ giá của từng loại nghiệp vụ. Phân tích thực trạng rủi ro tỷ giá và tình hình ứng dụng từng loại nghiệp vụ phái sinh trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

  pdf115p next_12 17-04-2014 196 115   Download

 • Bài giảng Giới thiệu một số sản phẩm phái sinh tiền tệ nêu Option là một hợp đồng cho phép người mua có quyền, nhưng không bắt buộc, được mua hoặc bán một số lượng hàng hoá cụ thể với một mức giá thực hiện strike price đã được ấn định trước cho một thời hạn xác định trong tương lai, sau khi đã trả một khoản phí premium ngay từ lúc ký hợp đồng cho người bán.

  pdf71p top_12 21-04-2014 33 18   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'tài chính công ty đa quốc gia - chủ đề 2.2-phái sinh tiên tệ', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p vincentlee91 13-01-2013 94 19   Download

 • Nội dung của bài giảng Tài chính tiền tệ Chương 7 Hợp đồng phái sinh tiền tệ nhằm giải thích việc sử dụng hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn. Đối với tiền tệ nhằm mục tiêu bảo hiểm rủi ro hoặc nhằm mục tiêu cơ dựa vào các kỳ vọng về biến động.

  pdf35p red_12 19-05-2014 29 6   Download

 • Ngày nay, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại trở nên phong phú và đa dạng hơn bao giờ hết. Bên cạnh các nghiệp vụ ngân hàng mang tính truyền thống thì các ngân hàng đã không ngừng phát triển các nghiệp vụ tài chính mới, hiện đại, trong đó phải kể đến các giao dịch kinh doanh ngoại tệ.

  doc9p michael29999 05-09-2009 2203 788   Download

 • Ngày nay, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM) trở nên phong phú và đa dạng hơn bao giờ hết. Bên cạnh các nghiệp vụ ngân hàng mang tính truyền thống thì các ngân hàng đã không ngừng phát triển các nghiệp vụ tài chính mới, hiện đại, trong đó, phải kể đến các giao dịch kinh doanh ngoại tệ.

  doc27p ruaonbaby_tb 17-05-2011 573 301   Download

 • Chương 1 của bài giảng Tài chính quốc tế trình bày những nội dung tổng quan về tài chính quốc tế và quản trị tài chính đa quốc gia. Chương này giúp người học hiểu được khái niệm, đặc điểm và mục tiêu của tài chính quốc tế; hiểu được quản trị tài chính công ty đa quốc gia; biết được các thị trường tài chính quốc tế và thị trường phái sinh tiền tệ.

  pdf35p namthangtinhlang_02 04-11-2015 21 2   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 1: Tổng quan về TCQT và quản trị tài chính đa quốc gia cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về TCQT và quản trị tài chính đa quốc gia; các thị trường TCQT và thị trường phái sinh tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf16p thangnamvoiva19 13-09-2016 13 1   Download

 • Để thống nhất việc hoạch toán kế toán nghiệp vụ phái sinh tiền tệ theo các quy định về hệ thống tài khoản kế toán của các tổ chức tín dụng và chuẩn mực kế toán Việt Nam, ngày 29/8/2006 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn số 7404/NHNN-KTTC hướng dẫn các tổ chức tín dụng hạch toán kế toán đối với nghiệp vụ này.

  doc1p viettuan 06-03-2009 1313 299   Download

 • Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ Phái sinh tiền tệ Forward, Swap, Option... hữu ích cho những ai đang làm kế toán nguồn vốn và kinh doanh ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng.

  doc34p haivan 16-03-2009 793 169   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Các nghiệp vụ phái sinh trên thị trường ngoại hối Việt Nam. Thực trạng và giải pháp nhằm phân tích và đánh giá thực trạng áp dụng các nghiệp vụ phát sinh trên thị trường ngoại hối Việt Nam hiện nay nhằm tìm ra những mặt tích cực và hạn chế. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp đề xuất để hoạt động của các nghiệp vụ phát sinh trên thị trường ngoại hối ở Việt Nam ngày càng phát triển.

  pdf119p violet_12 23-05-2014 180 78   Download

 • Lịch sử hình thành, vai trò của công cụ phái sinh tiền tệ. Quá trình phát triển, thực trạng thị trường phái sinh ngoại hối. Phương hướng phát triển hoạt động phái sinh trên thị trường ngoại hối Việt Nam.

  pdf99p nine_12 22-02-2014 65 31   Download

 • Tiểu luận: Nghiên cứu các công cụ tiền tệ phái sinh và thực tế áp dụng tại Việt Nam như thế nào? nhằm trình bày khái quát về công cụ phái sinh, các nghiệp vụ của công cụ tiền tệ phái sinh, tóm tắt những điểm chính của nghiệp vụ giao ngay, thực trạng sử dụng áp dụng các công cụ phái sinh tiền tệ ở Việt Nam hiện nay.

  pdf43p big_12 09-06-2014 59 28   Download

 • Thuyêt trình: Nghiên cứu các công cụ tiền tệ phái sinh và thực tế áp dụng tại Việt Nam như thế nào? nhằm tóm tắt những điểm chính của nghiệp vụ giao ngay, giao dịch ngoại hối kỳ hạn, giao dịch ngoại hối giao sau, sơ lược nguyên nhân của thực trạng áp dụng/sử dụng các công cụ phái sinh tại Việt Nam, các giải pháp phát triển thị trường phái sinh tiền tệ ở Việt Nam.

  pdf26p little_12 23-06-2014 53 17   Download

 • Trong nền kinh tế mở như hiện nay, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại trở nên phong phú và đa dạng hơn bao giờ hết. Bên cạnh các nghiệp vụ ngân hàng mang tính truyền thống như: tiết kiệm, cho vay thế chấp, cho vay cầm cố, bảo lãnh L/C, chiết khấu giấy tờ có giá, thanh toán bằng séc, chuyển khoản… thì các ngân hàng đã không ngừng phát triển các nghiệp vụ tài chính mới, hiện đại, trong đó phải kể đến các giao dịch kinh doanh ngoại tệ.

  doc27p buicuc2903 30-04-2011 362 161   Download

 • Tiểu luận: Độ nhạy ngoại tệ bất cân xứng & sử dụng các công cụ phái sinh nhằm trình bày về bằng chứng về độ nhạy bất cân xứng về thu nhập cổ phiếu của các công ty Pháp đối với rủi ro tỷ giá. Hiệu quả của việc sử dụng công cụ phái sinh ngoại tệ (FC derivative) nhằm giảm rủi ro tỷ giá.

  ppt31p green_12 12-05-2014 42 4   Download

 • Gồm: thị trường tín dụng trung, dài hạn (vốn được chuyển giao qua các trung gian tài chính) và thị trường chứng khoán (diễn ra hoạt động trao đổi mua bán các chứng khoán có thời hạn trên 1 năm thể hiện dưới hình thức trái phiếu, cổ phiếu và các công cụ chứng khoán phái sinh. Gồm có 3 hình thức tổ chức: sở giao dịch chứng khoán, thị trường tự do và thị trường OTC)

  doc10p stonelone90 10-03-2010 3952 883   Download

 • Thể giao dịch như một cổ phiếu hay hàng hóa hoặc không thể giao dịch, các hạng mục như nhiệt độ (trong trường hợp của các phái sinh thời tiết), tỷ lệ thất nghiệp, hay một chỉ số kinh tế bất kỳ phái sinh cơ bản là một hợp đồng có tiền chi trả phụ thuộc vào hành vi của một thang điểm chuẩn.

  ppt48p lvhoang 15-03-2010 1108 628   Download

 • “Đã có khái niệm dòng tiền lại còn xuất hiện khái niệm dòng tiền tài chính, đôi khi còn dòng tiền tự do. Vậy những khái niệm này được hiểu như thế nào? Bạn chỉ hiểu được khi bạn biêt thế nào là Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và những khái niệm phái sinh”. Phạm LongCó thể khẳng định rằng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập trên cơ sở hai báo cáo tài chính quan trọng khác là Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

  pdf11p chipbia 16-07-2012 500 168   Download

 • Trong thế giới tài chính thực hành ngày nay "phái sinh chứng khoán" hay cũng còn gọi là "chứng khoán phái sinh" được hiểu là các hợp đồng tài chính mà giá trị của hợp đồng được sinh ra từ các công cụ tài chính của thị trường có thể giao dịch tiền mặt (cash market). Các loại tài sản tài chính cơ bản (công cụ tiền mặt) Các công cụ đó có thể cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa cơ bản (commodities).

  pdf5p gau_baloo 25-08-2010 255 115   Download

Đồng bộ tài khoản