Phân bổ dg

Xem 1-4 trên 4 kết quả Phân bổ dg
 • Những thay đổi gần đây trong cơ cấu chính của các công ty điện lực đã tạo cơ hội cho nhiều sự đổi mới khoa học kỹ thuật, bao gồm sự tham gia của các máy phát phân bố – DG (Distributed Generation) vào hệ thống đã đạt được những lợi ích khác nhau. Cả điện lực và khách hàng đều có lợi từ DG.

  pdf8p phalinh19 20-08-2011 34 4   Download

 • Khái niệm: Quy trình định giá là một kế hoạch hành động có trật tự và logic, được bố cục phù hợp với các quy tắc cơ bản, nó giúp cho thẩm định viên về giá đưa ra một kết luận vững chắc hoặc sự ước tính giá trị của tài sản có cơ sở và có thể tin cậy được. .

  pdf30p 123968574 26-06-2012 190 85   Download

 • hải đảo. Vì vậy, một số phương tiện của chuyến đi chuyển giao trực tiếp là cần thiết để đảm bảo rằng máy phát điện ngắt kết nối từ hệ thống khi một số bộ phận ngắt tiện ích hoạt động. Một kết nối bình thường của DG là sử dụng quyền lực và kiểm soát hệ số công suất. Điều này giảm thiểu nguy cơ islanding.

  pdf53p lovecafe2 06-10-2011 42 10   Download

 • Quy trình định giá là một kế hoạch hành động có trật tự và logic, được bố cục phù hợp với các quy tắc cơ bản, nó giúp cho thẩm định viên về giá đưa ra một kết luận vững chắc hoặc sự ước tính giá trị của tài sản có cơ sở và có thể tin cậy được.

  pdf47p muaythai10 17-11-2011 121 49   Download

Đồng bộ tài khoản