intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân hủy trực tiếp

Xem 1-20 trên 165 kết quả Phân hủy trực tiếp
 • Đề tài tiến hành nghiên cứu khả năng sử dụng các hệ xúc tác trên cơ sở Ni, Ce mang trên hệ chất mang BaO/y-Al2O3 để phân hủy trực tiếp NOx. Các xúc tác được tổng hợp theo phương pháp kết tủa lắng đọng Ni, Ce và Ba từ các muối nitrat tương ứng. Các mẫu xúc tác đều được phân tích đặc trưng tính chất hóa lý bằng các phương pháp XRD, hấp phụ N2 và SEM-EDX.

  pdf7p vinobinu2711 03-03-2020 30 0   Download

 • Hệ xúc tác Ni trên diatomite được điều chế bằng phương pháp tẩm khô Ni(NO3)2 lên diatomite và khử bằng dòng khí H2 trong lò nung ống. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo!

  pdf7p queencongchua3 17-09-2019 15 1   Download

 • Hệ xúc tác Mn, Ba mang trên -Al2O3 được điều chế bằng phương pháp kết tủa và dùng để nghiên cứu hoạt tính phân hủy trực tiếp NOx của vật liệu này. Các điều kiện: hàm lượng Mn, nhiệt độ nung mẫu, thời gian nung mẫu được khảo sát để tìm kiếm điều kiện chế tạo hệ xúc tác có hoạt tính DeNOx tốt nhất. Cấu trúc và hình thái của các mẫu xúc tác đã được nghiên cứu bằng phương pháp hấp phụ N2, XRD và SEM. Hàm lượng Mn, sự phân bố của Ba trên bề mặt và diện tích bề mặt BET đóng vai trò quan trọng đối với hoạt tính xử lý NOx theo con đường phân hủy nhiệt trực tiếp của các hệ xúc tác nghiên cứu.

  pdf6p nguathienthan1 27-11-2019 41 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu những lý luận cơ bản về hoạt động marketing trực tiếp và những ứng dụng thực tế đối với công ty du lịch Transviet Travel với thị trường khách Việt Nam đi du lịch Thái lan đưa ra những kiến nghị nhằm thu hút thị trường khách Việt Nam đi du lịch Thái lan của công ty Transviet Travel hoá lịch sử, huy động tối đa nguồn lực trong nước và tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ quốc tế, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từng bước đưa nước ta trở thành...

  doc63p huythuong2801 11-02-2012 482 169   Download

 • Trong các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải độngcơ gây ra thì phương pháp xử lý NOx thông qua con đường phân hủy nhiệt trực tiếp vẫn luôn thu hút nhiều sự quan tâm vì không cần dùng thêm một chất khử và kim loại quý nào cả. Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu việc dùng phương pháp kết tủa kết hợp với hiệu ứng phân hủy nhiệt để nâng cao hiệu suất chuyển hóa NOx của hệ xúc tác trên cơ sở của Ce, Ni và Ba mang trên y-Al2O3.

  pdf6p tangtuy01 01-03-2016 98 12   Download

 • nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 là các bài phát biểu: trưng cầu ý dân và quy định về trưng cầu ý dân ở một số nước trên thế giới; phát huy vai trò của hương ước trong tổ chức và thực hiện dân chủ cơ sở, kết hợp dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện trong xây dựng nền dân chủ xhcn ở nước ta,... mời các bạn tham khảo.

  pdf164p thangnamvoiva21 27-09-2016 69 11   Download

 • Bài viết giới thiệu thực trạng thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001-2008, phân tích hiệu quả kinh tế - Xã hội về sử dụng nguồn vốn FDI trong giai đoạn 2001-2008 tại TP. Hồ Chí Minh, một số hạn chế và tồn tại của FDI trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ 2001-2008,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p vovanvovan2013 13-05-2016 79 6   Download

 • Sau gần 30 năm đổi mới, thực hiện chính sách mở cửa, thu hút đầu tư, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng phát huy vai trò quan trọng và có những đóng góp đáng kể trong sự phát triển kinh tế – xã hội cảu Việt Nam. Tuy nhiên, những tác động thực sự của FDI đến nền kinh tế nước ta như thế nào vẫn chưa có câu trả lời đầy đủ, thỏa đáng và vẫn là chủ đề còn nhiều tranh luận. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua phần 1 cuốn sách"Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam".

  pdf94p abcxyz123_09 06-05-2020 32 3   Download

 • Bài viết này tập trung làm rõ tầm quan trọng của dân chủ trong xã hội qua đó khẳng định trưng cầu ý dân là một trong những hình thức tiến bộ, góp phần phát huy dân chủ trực tiếp trong thực tiễn xã hội.

  pdf9p vivatican2711 10-02-2020 9 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là nhằm phân tích và làm rõ hơn cơ sở lý thuyết và thực tiễn về các yếu tố tác động đến thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế của một quốc gia. Trên cơ sở đó, thực hiện phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến thu hút dòng vốn FDI vào vùng kinh tế Đông Nam Bộ. Hướng tới đề xuất các giải pháp nhằm phát huy các yếu tố tích cực để tiếp tục thúc đẩy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế Đông Nam Bộ đến năm 2025.

  pdf190p dolphintaletale 23-04-2021 37 7   Download

 • Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước cùng với đường lối mở cửa và hội nhập vào cộng đồng thế giới, việc huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia sản xuất đã được Đảng và Nhà nước ta khuyến khích động viên, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất hàng Dệt - May . Bởi vậy đã góp phần tích cực đẩy nhanh tốc độ phát triển của...

  pdf89p trungtri 23-07-2009 723 320   Download

 • Xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế thế giới là kết quả của quá trình phân công lao động xã hội mở rộng trên phạm vi toàn thế giới đã lôi kéo tất cả các nước và vùng lãnh thổ từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Trong xu thế đó, chính sách đóng cửa biệt lập với thế giới là không thể tồn tại. nó chỉ là kim hãm quá trình phát triển của xã hội. Một quốc gia khó có thể tách biệt khỏi thế giới vì những thành tựu của khoa...

  pdf43p tiencuong 17-07-2009 470 105   Download

 • Chủ trương hợp tác với nước ngoài nhằm tranh thủ vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và thị trường thế giới phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đã được xác định và cụ thể hoá trong các văn kiện.Nghị quyết của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Luật đầu tư nước ngoài tại việt Nam ban hành năm 1987 đã mở đầu trong việc thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài theo phương châm đa dạng hoá, đa phương hoá các kinh tế đối ngoại;góp phần thực hiện chủ trương phát huy nội lực, nâng cao...

  pdf42p chipchip1122 21-03-2013 119 30   Download

 • Sự nghiệp đổi mới ở Việt nam thời gian qua đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng. Chúng ta không những đã vượt qua được sự khủng hoảng triền miên trong thập niên 80 mà còn đạt được những thành tựu to lớn trong phát triể kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm liền (1993  1997 ) đạt mức 8  9.5%, lạm phát bị đẩy lùi, đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Có được thành tựu kinh...

  pdf30p cugiai1311 01-11-2012 109 29   Download

 • III. Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản cạnh tranh tự do hoàn toàn thống trị là việc xuất khẩu hàng hóa sang các nước kém phát triển hơn. Nhưng đến cuối thế kỷ 20, với sự hình thành các tổ chức độc quyền, thì trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện thêm hình thức xuất khẩu mới-xuất khẩu tư bản. Bằng việc xuất khẩu tư bản, nhà tư bản tổ chức việc sản xuất ở nước ngoài, hàng hóa sản xuất ra của các xí nghiệp nước ngoài sẽ thay thế một phần cho việc xuất khẩu...

  pdf65p meomayhamchoi 29-06-2011 104 12   Download

 • Sự ăn mòn kim loại .I – KHÁI NIỆM Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường M → Mn+ + ne II – HAI DẠNG ĂN MÒN KIM LOẠI Căn cứ vào môi trường và cơ chế của sự ăn mòn kim loại, người ta phân thành hai dạng chính: ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa 1. Ăn mòn hóa học - Ăn mòn hóa học là quá trình oxi hóa – khử, trong đó kim loại phản ứng trực tiếp với các chất...

  pdf7p tuanloc_muido 08-12-2012 94 6   Download

 • Chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về phân bổ chi phí. Sau khi học xong chương này người học có thể: Trình bày những vấn đề cơ bản của việc phân bổ chi phí tới đối tượng tính giá thành; giải thích sự khác nhau giữa phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung theo truyền thống và theo ABC; phân biệt và tính toán được các phương pháp phân bổ trực tiếp, phương pháp bậc thang và cung cấp lẫn nhau trong việc phân bổ chi phí của bộ phận phục vụ;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 67 6   Download

 • Nguyễn Huy Thiệp đã sắp đặt những cuộc thoại trong tác phẩm theo cách của mình. Những lời dẫn thoại ngắn gọn (câu đơn) và phần còn lại đằng sau những ngôn từ ngắn gọn ấy là sự trải nghiệm (hay là sự tự cảm nhận) trong câu chuyện của người đọc. Chính điều này đã làm nên một Nguyễn Huy Thiệp thật khác biệt, lôi cuốn người đọc.

  pdf5p sansan4 30-05-2018 38 4   Download

 • Sự nghiệp đổi mới ở nước ta trong thời gian qua đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng. Việt Nam không những đã vượt qua được sự khủng hoảng triền miên trong thập kỷ 80 mà còn đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng bình quân năm 6,94% (sau 15 năm đổi mới 1986-2000). Công nghiệp giữ nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 13,5%, lạm pháp đẩy lùi, đời sống đại bộ phận nhân dân được cải...

  pdf26p nhattruong 14-07-2009 3651 1376   Download

 • Bằng viện huy động các khoản tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế, hoạt động của các tổ chức tín dụng đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút lượng vốn lớn để cho các doanh nghiệp vay, thực hiện tái đầu tư thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Đây chính là hoạt động truyền thống, chủ yếu của Ngân hàng. Chính vì vậy, kết quả huy động vốn của tổ chức tín dụng cao hay thấp có ảnh hưởng không chỉ đối với sự tồn tại và phát triển của bản thân tổ chức tín dụng mà nó còn tác động trực tiếp đến...

  doc60p dinhthao00 14-06-2011 747 388   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân hủy trực tiếp
p_strCode=phanhuytructiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2