Phân tích đối tượng kế toán

Xem 1-20 trên 551 kết quả Phân tích đối tượng kế toán
 • Tham khảo tài liệu 'kế toán hành chính sự nghiệp_c1', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p nguyenthao1669 25-10-2011 656 293   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán hành chính sự nghiệp_c5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p nguyenthao1669 25-10-2011 356 219   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán hành chính sự nghiệp_c6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p nguyenthao1669 25-10-2011 362 211   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán hành chính sự nghiệp_c7', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p nguyenthao1669 25-10-2011 316 199   Download

 • Về mặt hạch toán: Giúp phản ánh và xác định những chỉ tiêu tổng hợp làm cơ sở cho việc phân tích phục vụ công tác quản lý. Về mặt quản lý nội bộ: Giúp phản ánh và xác định các chỉ tiêu nội bộ làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận Về mặt kiểm soát bằng đồng tiền: Kiểm soát toàn bộ tình hình tài chính của doanh nghiệp.

  ppt13p dove_12 10-06-2013 28 5   Download

 • Bài giảng học phần Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Đối tượng kế toán với mục tiêu giúp người học hiểu được đối tượng kế toán; hiểu được cân bằng kế toán; phân tích ảnh hưởng các NVKT đến cân bằng kế toán. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf0p hera_02 23-04-2016 26 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán hành chính sự nghiệp_c2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p nguyenthao1669 25-10-2011 558 280   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán hành chính sự nghiệp_c3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p nguyenthao1669 25-10-2011 458 233   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán hành chính sự nghiệp_c4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p nguyenthao1669 25-10-2011 414 225   Download

 • Ý nghĩa Báo cáo Kế toán là sản phẩm của quá trình thu thập, đo lường, xử lý thông tin tại bộ phận Kế toán của doanh nghi nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho những ai quan tâm đến Doanh nghiệp (DN).Do tính đa dạng của đối tượng sử dụng thông tin Kế toán và nhu cầu về thông...

  pdf75p inside33 08-12-2012 446 217   Download

 • Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp...

  ppt33p xunu29 22-03-2010 328 216   Download

 • Hệ thống thông tin tin học hoá là một trong những ứng dụng đầy đủ và toàn diện nhất các thành tựu của công nghệ thông tin vào một tổ chức. Tại sao phải phân tích và thiết kế hệ thống thông tin? Có một cái nhìn đầy đủ, đúng đắn và chính xác về hệ thống thông tin được xây dựng trong tương lai. Tăng vòng đời (life cycle) hệ thống Dễ sửa chữa, bổ sung và phát triển hệ thống trong quá trình sử dụng hoặc khi hệ thống yêu cầu. ...

  pdf126p nth2988 16-08-2012 141 53   Download

 • Bài giảng Phân tích triển vọng dự toán báo cáo tài chính trình bày về dự báo bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho những năm tương lai, những báo cáo dự toán cho mục đích thâu tóm, dự phóng báo cáo tài chính.

  ppt17p big_12 06-06-2014 119 53   Download

 • Xã hội ngày càng phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng được mở rộng làm cho nhu cầu thông tin ngày càng nâng cao đối với những đối tượng tham gia trong ngành kinh tế. Đặc biệt công việc phân tích tài chính-kế toán với chức năng thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức..

  pdf73p coxetuanloc 07-01-2013 121 50   Download

 • Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp Thông tin kinh tế, tài chính hình thức. Kế toán là công việc tính toán và ghi chép bằng con số mọi hiện tượng kinh tế - tài chính phát sinh trong đơn vị để cung cấp một cách toàn diện và nhanh chóng các thông tin tài chính và kết quả HĐKD, tình hình sử dụng vốn của đơn v ị thông qua 3 thước đo : Tiền, hiện vật, thời gian lao động....

  ppt39p giang_trannguyen 13-04-2011 122 27   Download

 • Trong cùng một đối tượng hạch toán kế toán thì tài khoản tổng hợp có chức năng cung cấp thông tin tổng hợp về đối tượng, còn các tài khoản phân tích thì có chức năng cung cấp thông tin có tính giải thích, phân tích chi tiết hơn về đối tượng. Do vậy số dư của tài khoản tổng hợp sẽ bằng tổng số dư của các tài khoản phân tích tương ứng

  pdf14p phuoctam43 22-07-2011 23 4   Download

 • Mỗi tài khoản tổng hợp và các tài khoản phân tích của nó đều cùng phản ánh một đối tượng hạch toán kế toán nhưng ở mức độ khác nhau. * Các tài khoản phân tích phản ánh cùng nội dung với tài khoản tổng hợp về cùng một đối tượng kế toán nên chúng có cùng kết cấu với nhau. * Trong cùng một đối tượng hạch toán kế toán thì tài khoản tổng hợp có chức năng cung cấp thông tin tổng hợp về đối tượng, còn các tài khoản phân tích thì có chức năng cung cấp...

  pdf14p phuoctam52 16-08-2011 29 4   Download

 • Hiện nay, Đất nước chúng ta đã và đang tiến hành xây dựng đất nước theo công cuộc công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước.Đây là quá trình khó khăn , đầy thử thách mặc dù những năm vừa qua đã đạt được một số thành tựu khả quan.

  doc31p laihoangson1991 14-10-2011 244 106   Download

 • Phân tích tính tương đối của các khái niệm nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hoá...

  doc2p hangnibt 09-07-2011 226 79   Download

 • Bài Giảng điện tử Phân tích và thiết kế giải thuật. Tiến sĩ Dương Tuấn Anh. Chương 4: Phân tích độ phức tạp của các giải thuật đồ thị. Có nhiều bài toán được định nghĩa theo đối tượng và kết nối giữa các đối tượng ấy.

  pdf0p kieuphong21055 14-09-2010 122 67   Download

Đồng bộ tài khoản