intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích theo chuẩn của Ferris

Xem 1-1 trên 1 kết quả Phân tích theo chuẩn của Ferris
  • Bài viết phân tích tác động của phản hồi tương tác của giảng viên đối với chất lượng bài viết tiếng Anh của sinh viên Việt Nam học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ 2. Chúng tôi thu thập trên 30 bài viết về 15 chủ đề của 03 sinh viên đại học người Việt trong 24 tuần. Tác động của phản hồi tương tác được phân tích theo chuẩn của Ferris, chất lượng bài viết được phân tích định tính theo chuẩn Viết Phân tích của Hoa Kỳ, so sánh kết quả sử dụng phương pháp ANOVA (định lượng).

    pdf19p vikakashi2711 28-05-2019 28 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích theo chuẩn của Ferris
p_strCode=phantichtheochuancuaferris

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2