Phản ứng peri

Xem 1-6 trên 6 kết quả Phản ứng peri
 • Chắc bạn đã làm quen với phản ứng thế, phản ứng tách và phản ứng cộng hợp. Trong các phản ứng thế một nhóm electron giàu điện tử thay thế nhóm khác. Trong các phản ứng tách các nguyên tử bị di chuyển từ một mạch cácbon còn trong khi đó các phản ứng cộng hợp các nguyên tử được cộng thêm vào một liên kết bội

  pdf10p blue_dreams567 08-07-2009 278 60   Download

 • Chắc các bạn đã làm quen với các phản ứng như thế, phản ứng tách và phản ứng cộng gộp

  pdf10p dinhtrang1189 14-12-2011 55 3   Download

 • Chắc bạn đã làm quen với các phản ứng thế, phản ứng tách và phản ứng cộng hợp. Trong các phản ứng thế một nhóm electron giàu điện tử thay thế nhóm khác. Trong các phản ứng tách các nguyên tử bị di chuyển từ một mạch cacbon còn trong khi đó phản ứng cộng hợp các phân tử được kết đôi liên hợp

  pdf10p huyenmy2204 08-12-2009 225 66   Download

 • n) I. Giới thiệu Hầu hết các phản ứng hữu cơ xảy ra theo cơ chế phân cực theo kiểu một tác nhân nucleophin cho 2e với một tác nhân electrophin để hình thành liên kết mới. Phần khác lại phản ứng theo kiểu gốc tự do, mỗi chất phản ứng cho 1e để hình thành liên kết mới. Và hiện nay hầu hết các phản ứng theo hai kiểu này đã được hiểu biết một cách tường tận. Một loại thứ 3 nữa của phản ứng hữu cơ là phản ứng pericyclic (ta sẽ gọi là phản ứng peri hóa)...

  pdf4p nkt_bibo41 02-02-2012 71 10   Download

 • Chắc bạn đã làm quen với các phản ứng thế, phản ứng tách và phản ứng cộng hợp. Trong các phản ứng thế một nhóm electron giàu điện tử thay thế nhóm khác. Trong các phản ứng tách các nguyên tử bị dịch chuyển từ một mạch cacbon còn trong khi các phản ứng cộng hợp các nguyên tử được thêm vào một liên kết bội.

  pdf11p tuyetmuadong2013 08-04-2013 49 11   Download

 • Phản ứng Suzuki: I. Lược sử: Năm 1979, Phản ứng ghép mạch sử dụng hợp chất cơ bo sử dụng chất xúc tác là muối paladi (II) halogenua diễn ra tốt khi có mặt dung dịch nước của bazơ mạnh. Đây là một phản ứng có tầm ứng dụng rộng rãi trong việc tạo thành liên kết C-C bên cạnh các phản ứng tương tự của các hợp chất cơ nguyên tố như cơ magie; kẽm, thiếc hay silic

  pdf10p xingau3 07-08-2011 57 15   Download

Đồng bộ tài khoản