Pháp lệnh quản lý thuế

Xem 1-20 trên 80 kết quả Pháp lệnh quản lý thuế
 • Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

  doc52p luatsulecao 04-04-2011 47 7   Download

 • Pháp lệnh 14/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

  doc4p trucmoc 16-08-2009 108 6   Download

 • Ngày 10 tháng 9 năm 1945, Sở Thuế quan và Thuế gián thu (tên gọi đầu tiên của Hải quan Việt Nam ngày nay) được thành lập bởi Sắc lệnh số 27/SL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt Chủ tịch nước ký, với nhiệm vụ "đảm bảo công việc của Sở Tổng thanh tra độc quyền muối và thuốc phiện và các sở thương chính Bắc, Trung và Nam Bộ" [5]. Cho đến nay, đã 60 năm trôi qua, Hải quan Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách...

  pdf98p vascaravietnam 21-08-2012 273 72   Download

 • Pháp lệnh số 34-L/CTN về thuế nhà đất do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất

  pdf2p lawbds8 22-11-2009 144 26   Download

 • Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 02 tháng 9 năm 1945 đã dẫn đến sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngày 10 tháng 9 năm 1945, thay mặt Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã ký Sắc lệnh số 27/SL thành lập Sở Thuế quan và Thuế gián thu, tên gọi đầu tiên của Hải quan Việt Nam ngày nay, với nhiệm vụ "đảm bảo công việc của Sở Tổng Thanh tra độc quyền muối và thuốc phiện và các Sở Thương chính Bắc, Trung và Nam...

  pdf92p vinamilkvietnam 21-08-2012 55 16   Download

 • Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 02 tháng 9 năm 1945 đã dẫn đến sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngày 10 tháng 9 năm 1945, thay mặt Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã ký Sắc lệnh số 27/SL thành lập Sở Thuế quan và Thuế gián thu, tên gọi đầu tiên của Hải quan Việt Nam ngày nay, với nhiệm vụ "đảm bảo công việc của Sở Tổng Thanh tra độc quyền muối và thuốc phiện và các Sở Thương chính Bắc, Trung và Nam...

  pdf94p vascaravietnam 21-08-2012 48 16   Download

 • Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 02 tháng 9 năm 1945 đã dẫn đến sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngày 10 tháng 9 năm 1945, thay mặt Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã ký Sắc lệnh số 27/SL thành lập Sở Thuế quan và Thuế gián thu, tên gọi đầu tiên của Hải quan Việt Nam ngày nay, với nhiệm vụ "đảm bảo công việc của Sở Tổng Thanh tra độc quyền muối và thuốc phiện và các Sở Thương chính Bắc, Trung và Nam...

  pdf104p vinamilkvietnam 21-08-2012 45 13   Download

 • Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 14/1999/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

  doc2p anhphuong 17-08-2009 94 11   Download

 • Thông tư 120/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/ 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  doc14p minetuyen 15-08-2009 84 10   Download

 • Pháp lệnh số 69-LCT/HĐNN8 về Thuế Nhà, Đất do Hội đồng Nhà nước ban hành

  pdf8p lawbds8 22-11-2009 64 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ VÀ XE GẮN MÁY CÁC LOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Quản lý thuế năm 2006; Căn cứ Pháp lệnh Phí và...

  pdf171p vienthieu 31-12-2010 67 9   Download

 • Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 54-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

  doc2p anhphuong 17-08-2009 95 7   Download

 • Pháp lệnh số 31-L/CTN về thuế sử dụng đất nông nghiệp do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành, để bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích

  pdf2p lawbds8 22-11-2009 57 7   Download

 • Pháp lệnh số 37-L/CTN về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

  pdf0p lawbds8 22-11-2009 77 7   Download

 • Pháp lệnh số 54-LCT/HĐNN8 về Thuế Nhà, Đất do Hội đồng Nhà nước ban hành

  pdf8p lawbds8 22-11-2009 43 5   Download

 • Pháp lệnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

  pdf4p lawbds7 06-11-2009 58 4   Download

 • Pháp lệnh số 37-L/CTN về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

  pdf5p lawbds8 22-11-2009 54 3   Download

 • Công văn 2060/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

  doc2p trucmoc 16-08-2009 60 2   Download

 • Công văn 531/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc thực hiện pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

  pdf3p missthuy85 15-08-2009 28 1   Download

 • Công văn 2464/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

  doc1p trucmoc 16-08-2009 19 1   Download

Đồng bộ tài khoản