intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật về phá sản các tổ chức tín dụng

Xem 1-7 trên 7 kết quả Pháp luật về phá sản các tổ chức tín dụng
 • Mục đích của Luận văn là làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về phá sản áp dụng đối với tổ chức tín dụng; hệ thống hóa và phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về phá sản đối với các tổ chức tín dụng; từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về phá sản các tổ chức tín dụng ở Việt Nam.

  pdf25p thanhngan29092009 26-09-2018 31 2   Download

 • Luận án với mục tiêu nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của tính đặc thù về thủ tục phá sản áp dụng đối với Tổ chức tín dụng; hệ thống hóa và phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục phá sản đối với các Tổ chức tín dụng; từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thủ tục phá sản các Tổ chức tín dụng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc30p khanhnie 31-12-2016 57 2   Download

 • Mục đích của luận án là làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của tính đặc thù về thủ tục phá sản áp dụng đối với TCTD; hệ thống hóa và phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục phá sản đối với các TCTD; từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thủ tục phá sản các TCTD ở Việt Nam.

  pdf204p change01 06-05-2016 117 38   Download

 • Phá sản các tổ chức tín dụng ( các ngân hàng và chế định tài chính trung gian phi ngân hàng - TCTD) là một trong những vấn đề phức tạp nhất hiện nay không chỉ dưới phương diện hoạch định, thực hiện chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia mà còn dưới phương diện nghiên cứu và áp dụng pháp luật.

  pdf36p phalinh20 25-08-2011 82 23   Download

 • Bài giảng Luật Ngân hàng: Chương 3 - Địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng có nội dung trình bày về khái niệm, đặc điểm và các loại hình của tổ chức tín dụng; thành lập, hoạt động cơ cấu tổ chức quản trị điều hành; hoạt động của các tổ chức tín dụng; quy chế kiểm soát đặc biệt, phá sản, giải thể, thanh lý tổ chức tín dụng.

  ppt39p connhangheo91 30-06-2014 89 15   Download

 • Bài viết tập trung phân tích pháp luật của Liên Bang Nga về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng so sánh với pháp luật Việt Nam về vấn đề này từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong cho vay ngân hàng trên cơ sở đó hạn chế nợ xấu và tình trạng phá sản ngân hàng.

  pdf11p truongtien_09 10-04-2018 35 3   Download

 • Bài giảng Luật Ngân hàng & Chứng khoán: Chương 3 - Địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng có nội dung trình bày về khái niệm, đặc điểm và các loại hình tổ chức tín dụng, quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động, kiểm soát đặc biệt, phá sản, giải thể, thanh lý tổ chức tín dụng; cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành tổ chức tín dụng.

  ppt78p hoa_cuc91 27-06-2014 76 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật về phá sản các tổ chức tín dụng
p_strCode=phapluatvephasancactochuctindung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2