intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật việt nam về thương mại

Xem 1-20 trên 1041 kết quả Pháp luật việt nam về thương mại
 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Pháp luật về giao dịch bảo đảm bằng động sản tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Lý luận chung về giao dịch bảo đảm bằng động sản và pháp luật về giao dịch bảo đảm bằng động sản tại các ngân hàng thương mại; Thực trạng pháp luật về giao dịch bảo đảm bằng động sản tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam; Định hướng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật giao dịch bảo đảm bằng động sản tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

  pdf170p vibentley 08-09-2022 17 2   Download

 • Bài viết Quy định mới về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong Luật Đầu tư năm 2020 phân tích bình luận một số tác động của quy định tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời đưa ra một số gợi mở hoàn thiện pháp luật.

  pdf6p vibentley 08-09-2022 14 1   Download

 • Bài viết Quy định về xuất xứ hàng hoá tại Việt Nam - một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam về xuất xứ hàng hoá và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý công tác này ở Việt Nam.

  pdf6p vibentley 08-09-2022 10 1   Download

 • Cuốn sách Hoàn thiện pháp luật về ngân hàng thương mại ở Việt Nam được tổ chức gồm 3 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có 2 chương, cung cấp cho bạn đọc một số vấn đề lý luận cơ bản về ngân hàng thương mại và pháp luật về ngân hàng thương mại; thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động của ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

  pdf190p runordie7 05-09-2022 14 1   Download

 • Tiếp nối nội dung 2 chương đầu, chương 3 của cuốn sách "Hoàn thiện pháp luật về ngân hàng thương mại ở Việt Nam" trình bày những giải pháp hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

  pdf128p runordie7 05-09-2022 7 1   Download

 • Khóa luận "Pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại ngoài trời và thực tiễn áp dụng tại thành phố Hải Phòng" nhằm tìm hiểu cơ sở lý luận và khung pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời; đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về Quảng cáo thương mại ngoài trời và thực tiễn áp dụng tại thành phố Hải Phòng; đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại ngoài trời. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p vuhuyennhi 06-09-2022 11 2   Download

 • Bài viết Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đi sâu phân tích, luận giải về sự cần thiết, tất yếu bổ sung quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại trong Bộ luật Hình sự năm 2015.

  pdf9p viarrinera 26-08-2022 9 1   Download

 • Bài viết Thực trạng pháp luật về hòa giải thương mại tại Việt Nam và một số giải pháp hoàn thiện trình bày thực trạng pháp luật về hòa giải thương mại hiện nay và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật.

  pdf11p viarrinera 26-08-2022 3 1   Download

 • Bài viết Nhận thức khoa học về điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành phân tích quan điểm khoa học về nội dung của từng điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại nêu tại Điều 75 BLHS năm 2015, đặc biệt là các điều kiện: Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại; hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại và hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại.

  pdf9p vimelindagates 18-07-2022 12 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật học "Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử ở Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử; Thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử; Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật tại Việt Nam.

  pdf198p vichristinelagarde 04-07-2022 28 9   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Về hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài theo pháp luật Việt Nam" là tìm hiểu những quy định của Luật Thương mại hiện hành về HĐMBHHQT. Việc tìm hiểu này được đặt trong tương quan so sánh với những quy định của pháp luật một số nước có quan hệ mua bán hàng hóa lớn với Việt Nam và các quy định quốc tế nhằm rút ra những vấn đề bất cập. Từ những vấn đề bất cập này mà đề xuất một vài giải pháp sửa đổi, bổ sung chế định này cho phù hợp hơn.

  pdf99p bakerboys05 23-06-2022 43 8   Download

 • Việc nghiên cứu luật thương mại quốc tế trong kinh tế thị trường là cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Bài viết "Luật Thương mại quốc tế trong nền kinh tế thị trường" tập trung nghiên cứu về nguồn luật và sự phát triển của luật thương mại quốc tế trong nền kinh tế thị trường; nghiên cứu sự hài hòa hóa pháp luật và tác động của nó đến hoạt động thương mại quốc tế. Nội dung bài viết sẽ phục vụ cho công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng pháp luật Việt Nam tiệm cận với các quy định của WTO và của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs).

  pdf6p runordie2 06-06-2022 12 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết "Giám định về nhãn hiệu tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp hoàn thiện", tác giả sẽ tập trung tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, nội dung hoạt động giám định nhãn hiệu trên cơ sở tìm hiểu thực tiễn tại Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về giám định nhãn hiệu tại Việt Nam.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 4 0   Download

 • Hiệp định EVFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, được coi là một trong những hiệp định thương mại toàn diện và tham vọng nhất mà EU từng ký kết với một quốc gia đang phát triển. Trong hiệp định EVFTA, những cam kết về lao động đã đặt ra yêu cầu đối với chính phủ Việt Nam trong việc xem xét và điều chỉnh các chính sách, pháp luật lao động và quan hệ lao động. Điều này nhằm thúc đẩy Việt Nam thực hiện các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động hiệu quả, chặt chẽ hơn.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 10 2   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam - Bài 3: Các yếu tố cấu thành tội phạm. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khách thể của tội phạm; chủ thể của tội phạm; các yếu tố thuộc mặt khách quan của tội phạm; các yếu tố thuộc mặt chủ quan của tội phạm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p hidetoshidekisugi 15-06-2022 27 8   Download

 • Bài giảng "Luật kinh doanh bảo hiểm" được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng đáp ứng việc thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf91p hidetoshidekisugi 15-06-2022 42 2   Download

 • Bài viết này trình bày tổng quan về các biện pháp phòng vệ thương mại cũng như chống lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại, dựa vào đó, đánh giá thực trạng của các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và kiến nghị giải pháp hoàn thiện.

  pdf12p vimarissamayer 02-06-2022 10 1   Download

 • Môi giới thương mại là một trong các hoạt động của trung gian thương mại. Môi giới thương mại là một hoạt động thương mại được pháp luật Việt Nam công nhận và hiện chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại năm 2005 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019). Khi áp dụng vào thực tiễn pháp luật về môi giới thương mại đã phát sinh những khó khăn, bất cập, chưa tập trung và thống nhất giữa các văn bản pháp luật gây khó khăn cho người sử dụng pháp luật, lẫn người thực thi pháp luật, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của chính hoạt động này và sự phát triển của nền kinh tế.

  pdf13p vipatriciawoertz 02-06-2022 16 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn "Pháp luật Việt Nam về khuyến mại – thực trạng áp dụng và những vấn đề đặt ra" là phân tích các quy định của pháp luật và thực trạng áp dụng các quy định của PLKM ở Việt Nam, từ đó, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng thực thi PLKM ở Việt Nam.

  pdf106p bobietbo 01-06-2022 35 4   Download

 • Luận văn có mục đích là luận giải làm rõ cơ sở lý luận của cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, đồng thời nghiên cứu thực tế triển khai nhằm đánh giá và chỉ ra những bất cập cũng như những vướng mắc, hạn chế trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật của một vài quốc gia trên thế giới. Từ đó, luận văn đưa ra các đề xuất về giải pháp và kiến nghị cụ thể. Đóng góp của luận văn nằm ở việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ khi tham gia vào thương mại quốc tế.

  pdf94p bobietbo 01-06-2022 24 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật việt nam về thương mại
p_strCode=phapluatvietnamvethuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2