intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát động phong trào

Xem 1-20 trên 402 kết quả Phát động phong trào
 • Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về việc phát triển phong trào TDTT, đề tài lựa chọn và đề xuất những giải pháp phát triển phong trào thể dục thể thao biển quần chúng ở miền Bắc, góp phần đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng ở các tỉnh, thành trên cả nước. Đồng thời làm căn cứ cho việc thực hiện hoạch định chính sách của cơ quan quản lý TDTT ở Việt Nam.

  pdf208p change05 08-06-2016 74 24   Download

 • Thông tư liên bộ số 637-TT/LB về việc phát động phong trào vệ sinh thể dục yêu nước do Bộ Y tế và Tổng cục thể dục thể thao ban hành

  pdf5p lawttyt12 30-11-2009 52 3   Download

 • Nghị quyết số 07-NQ/TU nghị quyết về việc tổ chức kỷ niệm những ngày lịch sử lớn năm 2000, phát động phong trào Đồng Khởi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đẩy lùi nghèo nàn và lạc hậu. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc1p huuphuocteach 05-10-2015 37 1   Download

 • Quyết định số: 45/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2015; căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 25 0   Download

 • Trong phong trào yêu nước ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ I đến trước khi thành lập Đảng, các tầng lớp tiểu tư sản thành thị và thanh niên trí thức đã có vai trò nổi bật. Các tầng lớp xã hội này, đặc biệt là thanh niên trí thức đã đi đầu trong cuộc phát động phong trào dân tộc dân chủ, thành lập các tổ chức cách mạng và góp phần quan trọng trong quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.

  pdf11p tieuthi3006 16-03-2018 55 0   Download

 • Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy đề tài đã lựa chọn và xây dựng được 09 giải pháp phát triển phong trào tập luyện môn thể dục Aerobic cho học sinh cấp THCS tại thành phố Vinh, đồng thời ứng dụng 07 giải pháp trong thực tiễn bước đầu đã cho hiệu quả tích cực.

  pdf4p danhvi95 05-12-2018 30 0   Download

 • Đảng và Nhà nƣớc đã xác định: "Giáo dục là quốc sách hàng đầu", là con đƣờng cơ bản để công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nƣớc. Vai trò của giáo dục, trong đó có giáo dục đại học là nhân tố quan trọng góp phần quyết định tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục góp phần vào công tác đào tạo nguồn nhân lực cho đất nƣớc. Để đào tạo ra đƣợc những con ngƣời có kiến thức, có các phẩm chất, năng động, thích ứng với sự phát triển của xã hội cần có sự đóng góp của...

  pdf160p carol123 29-07-2012 71 22   Download

 • Phong trào Phật giáo năm 1963 (7/5-1/11/1963) là một sự kiện nổi bật trong phong trào đô thị Miền Nam Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ (1954-1975), được xem như là một đòn tiến công chính trị sắc bén nhất, tác động trực tiếp đến sự sụp đổ của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Từ khi bắt đầu đến ngày kết thúc, phong trào đã nhận được sự hậu thuẫn của nhân dân tiến bộ trên khắp thế giới, nhân dân hai miền Nam - Bắc nước ta; đặc biệt là sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam. Đây là nội dung chính mà bài viết này góp phần làm sáng tỏ.

  pdf8p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 59 9   Download

 • Bài giảng Lịch sử lớp 12 - Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1925 đến năm 1930 với mục tiêu nhằm giúp cho học sinh nhận thức được sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam dưới tác động của các tổ chức cách mạng có khuynh hướng dân tộc dân chủ; hiểu được sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập;...

  pdf5p namamanh 17-05-2016 88 8   Download

 • Bài viết Các tổ chức Phật giáo trong phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam trước năm 1945 trình bày: Khái quát quá trình vận động Chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX; Sự hình thành các tổ chức Phật giáo trong phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam trước năm 1945,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p hokhaikyky 17-04-2018 25 5   Download

 • Trong phong trào Cần Vương vào nửa cuối thế kỷ XIX, Quảng Nam là nơi sớm ứng nghĩa với tổ chức Nghĩa hội do Trần Văn Dư, về sau là Nguyễn Duy Hiệu lãnh đạo. Nghĩa hội Quảng Nam đã thu hút rộng rãi sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và văn thân, có phạm vi hoạt động rộng khắp trong tỉnh, có tổ chức quy củ, thể hiện sự quật khởi trong thời gian đầu và giữ vai trò hạt nhân của Nghĩa hội các tỉnh nam Trung Kỳ.

  pdf8p vithanos2711 08-08-2019 9 0   Download

 • Đối với học sinh bậc Tiểu học thì thi đua nhằm khích lệ, động viên tinh thần. Làm tăng thêm phần hứng thú, say mê trong học tập, rèn luyện. Có thi đua mới xuất hiện nhiều học sinh giỏi, đội viên tốt, nhiều tấm gương " người tốt việc tốt". Đồng thời phát hiện được học sinh yếu để người giáo viên có biện pháp bồi dưỡng, phụ đạo, làm cho chất lượng giáo dục được đồng đều. Mời thầy cô tham khảo sáng kiến kinh nghiệm xây dựng phong trào thi đua học tập thông qua công tác đội.

  pdf13p quocthangdang 18-04-2014 449 95   Download

 • Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn cơ sở trong công tác thi đua và phong trào quần chúng là rất quan trọng. Tuy nhiên, muốn đạt được hiệu quả thì cần rất nhiều yếu tố để vận dụng vào những trường hợp cụ thể. Vì vậy, Sáng kiến kinh nghiệm: Hiệu Trưởng phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức thi đua và phong trào quần chúng nhằm tìm ra biện pháp phối hợp phù hợp nhất, để phát hiện và phân tích cụ thể hơn những thực trạng đã, đang và sẽ xảy ra trong Trường Tiểu học Quang Trung.

  doc21p tututhoi 09-04-2015 206 52   Download

 • Nhằm giúp cho học sinh nắm được rõ hơn về kiến thức của bài học Phong trào dân tộc dân chủ ở VN từ 1925 đến 1930. Mời thầy cô và các em tham khảo BST sau. Những giáo án giúp cho học sinh nhận thức được sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam dước tác động của các tổ chức cách mạng có khuynh hướng dân tộc dân chủ. Hiểu được sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập. Bên cạnh đó giáo viên cũng bồi dưỡng cho học sinh tinh thần dân tộc theo tư tưởng cách mạng vô sản.

  doc12p ngoclam222 25-02-2014 548 50   Download

 • Những bài giảng trong bộ sưu tập “Phong trào dân tộc dân chủ ở VN từ năm 1925 đến năm 1930” được biên soạn một cách sinh động tổng hợp từ nhiều GV khác nhau. Giúp cho học sinh biết được những sự kiện tiêu biểu thể hiện sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam dưới tác động của các tổ chức cách mạng có khuynh hướng dân tộc dân chủ. Hiểu được sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là kết quả của sự lựa, chọn sàng lọc lịch sử và bồi dưỡng HS tinh thần dân tộc theo hướng cách mạng vô sản, lòng kính yêu lãnh tụ cách mạng.

  ppt35p thanhthanh090909 10-04-2014 217 48   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

  ppt23p ngoclam222 09-03-2014 164 32   Download

 • Qua Tài liệu “Phong trào chống phá bình định nông thôn ở Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (giai đoạn 1969 – 1972)” người viết muốn thông qua việc dựng lại thực tế diễn biến cuộc kháng chiến giai đoạn này từ góc độ trận tuyến bình định – chống phá bình định ở một chiến trường quan trọng là Nam bộ để phân tích lý giải một số vấn đề về nội dung, vai trò, đặc điểm, cùng ảnh hưởng của trận tuyến ấy đối với sự phát triển của cuộc kháng chiến ở Nam bộ nói riêng, chiến trường miền Nam và cả ba nước Đông Dương nói chung, trong giai đoạn 1969 – 1972. Tài liệu gồm 2 chương.

  pdf58p talata_3 22-01-2015 65 19   Download

 • Phần 2 Tài liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước gồm các nội dung:Thi đua sản xuất và tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu; thi đua phát huy sáng kiến, phổ biến và áp dụng rộng rãi sáng kiến, kinh nghiệm tiên tiến; thi đua cải thiện đời sống, gây hạnh phúc cho dân; thi đua xây dựng con người mới; thi đua phải có sự lãnh đạo đúng.

  pdf61p uocvongxua04 22-07-2015 69 15   Download

 • Đề tài “Phong trào đấu tranh của công nhân cao su Thủ Dầu Một trong 30 năm chiến tranh giải phóng từ năm 1945 đến năm 1975” nhằm minh chứng vai trò và ảnh hưởng của đội ngũ công nhân cao su trong cuộc kháng chiến 30 năm. Lịch sử hình thành và phát triển các đồn điền cao su ở Thủ Dầu Một xưa chính là lịch sử đấu tranh, lao động sản xuất của đội ngũ công nhân cao su sinh sống trên mảnh đất này.

  pdf237p uocvongxua05 13-08-2015 56 13   Download

 • Kết quả nghiên cứu Đánh giá của người dân về những thay đổi sau 15 năm phát động và thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới cho thấy thực trạng và những tác động tích cực trong đời sống văn hóa của toàn dân sau 15 năm phát động và thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới.

  pdf14p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 59 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát động phong trào
p_strCode=phatdongphongtrao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản