intTypePromotion=1
ADSENSE

Phật giáo khảo lược

Xem 1-20 trên 245 kết quả Phật giáo khảo lược
 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Thượng Chi văn tập, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung của tập 3, tập 4 và tập 5 bao gôm: Mỹ thuật Việt Nam, vấn đề tiến hóa của dân tộc, lăng tẩm Huế cùng văn hóa cũ, lỡ độ đường, gia tộc luận, phật giáo khảo lược, văn minh luận,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf641p tsmttc_008 01-09-2015 70 23   Download

 • (BQ) Phần 1 của Tài liệu Lược sử Phật giáo trình bày các nội dung: Bối cảnh lịch sử Phật giáo, phân đoạn các thời kỳ Phật giáo, thời kỳ 500 năm trước công nguyên, những đặc điểm của thời kỳ đầu, giáo lý cơ bản, Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf154p tsmttc_003 23-05-2015 103 51   Download

 • (BQ) Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của Tài liệu Lược sử Phật giáo trình bày các nội dung: Thời kỳ thứ hai của Phật giáo, sự mở rộng sang Đại Á Trung Hoa, lịch sử Phật giáo thời kỳ thứ ba, Phật giáo tại các nước, một ngàn năm cuối, . Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf196p tsmttc_003 23-05-2015 106 45   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, luận văn "Ảnh hưởng của triết học phật giáo đối với đời sống tinh thần của một bộ phận cư dân ở tỉnh Bạc Liêu" giới thiệu đến các bạn những nội dung khái lược về sự hình thành và nội dung cơ bản của triết học phật giáo, thực trạng ảnh hưởng của triết học phật giáo đối với đời sống tinh thần của một bộ phận dân cư ở tỉnh Bạc Liêu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung luận văn để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf68p ngochunghcm 29-10-2015 123 31   Download

 • Từ việc làm rõ quan hệ giữa khái niệm “không” và thuyết tính không trong triết học Phật giáo, tác giả bài viết Thuyết tính không trong Triết học Phật giáo với việc tu dưỡng đạo đức con người Việt Nam lược khảo sự phát triển tư tưởng về tính không và đi sâu phân tích nội dung thuyết tính không như một chủ thuyết độc đáo của Phật giáo Đại thừa. Từ đó, tác giả nêu lên ý nghĩa của thuyết tính Không đối với việc tu dưỡng đạo đức con người Việt Nam hiện nay.

  doc10p huybinh_89 22-06-2016 84 14   Download

 • Vấn đề về sự sống và cái chết, nhất là cuộc sống ở kiếp sau vẫn luôn luôn là vấn đề mà bất cứ con người nào trên trái đất khi đối mặt cận kề với cái chết đều quan tâm. Cái chết và sự trăn trở suy nghĩ về nó không chỉ là vấn đề của riêng ai mà là vấn đề của nhân loại. Trong bài viết này sẽ tìm hiểu sơ lược về nhận thức luận về cái chết của một vài tộc người trên thế giới, của Phật giáo và Công giáo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 56 11   Download

 • Bài viết Về ngôi Chùa Phật giáo ở Nhật Bản trình bày khái lược về sự phát triển của ngôi chùa Phật giáo tại Nhật Bản trên các nội dung như: tên gọi, đặc điểm kiến trúc chung, vai trò của chùa qua các thời kỳ lịch sử, từ đó liên hệ đến sự phát triển chung của Phật giáo Nhật Bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p hokhaikyky 17-04-2018 46 2   Download

 • Bài viết tập trung khảo sát, thống kê và luận giải vai trò của Nho giáo và Phật giáo trong nhãn quan và sách lược của triều Nguyễn qua hệ thống văn bia hoàng tộc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf12p jangni9 15-05-2018 29 2   Download

 • tài liệu trình bày sơ lược về thân thế của 18 vị La Hán; ý nghĩa về chức danh La Hán trong Phật giáo; hình tượng 18 vị La Hán. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc9p damynghehuyhung 28-03-2020 23 1   Download

 • Khảo sát Phật giáo Bắc Giang qua các dấu tích vật chất, các truyền thuyết dân gian ở các địa phương và căn cứ trên các bộ chính sử, Phật sử như Việt sử lược, Đại Nam nhất thống chí, Thiền uyển tập anh. Bài viết này trình bày một số giá trị lịch sử, giá trị Phật giáo và giá trị văn hóa cơ bản của mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang.

  pdf9p vicross2711 27-06-2019 23 0   Download

 • Phần 2 Tài liệu Khảo lược về kinh nghiệm phát hiện, đào tạo và sử dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam trình bày các nội dung: Quan niệm dân gian Việt Nam về nhân tài, quan niệm mới về nhân tài và đào tạo nhân tài ở Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, sự xuất hiện của đội ngũ trí thức Tây học ở Việt Nam và vai trò của họ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc (1925-1945), Hồ Chí Minh về việc đào tạo thế hệ nhân tài dựng Đảng - cứu quốc.

  pdf84p uocvongxua10 15-09-2015 72 25   Download

 • Phần 1 Tài liệu Khảo lược về kinh nghiệm phát hiện, đào tạo và sử dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam do Phạm Hồng Tung (chủ biên) biên soạn trình bày các nội dung: Nhân tài đất Việt thời Dựng nước, sự hình thành tầng lớp tinh hoa bản địa trong thời kỳ Bắc thuộc, việc sử dụng và đào tạo nhân tài trong buổi đầu xây dựng nhà nước quân chủ độc lập từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV,... Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf95p uocvongxua10 15-09-2015 66 22   Download

 • Giáo trình Xã hội học về giới: Phần 1 trình bày một số nội dung chính sau: Xã hội học là một khoa học, khái niệm và đối tượng nghiên cứu, lý thuyết phát triển và vai trò của phụ nữ trong phát triển, sơ lược phong trào nữ quyền và lý thuyết nữ quyền, bất bình đẳng, bình đẳng giới và công bằng giới, bản sắc giới - vai trò giới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf219p vixyliton2711 16-04-2019 74 16   Download

 • Đề tài nghiên cứu các định các khái niệm cơ bản của việc phát triển chiến lược giáo dục; nghiên cứu các tư liệu nước ngoài về lí luận và một số kinh nghiệp phá triển chiế lược giáo dục; tìm hiểu thưc trạng xây dựng và triển khai chiến lược giáo dục ở Việt Nam; Xây dựng cơ sở lí luận của việc phát triển chiến lươc giáo dục tổng thể cấ quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf208p tsmttc_009 12-08-2015 65 13   Download

 • Bài viết hướng tới tìm hiểu, giới thiệu khái lược cơ sở hình thành và nội dung chính của thuyết mạt thế trong kinh điển đạo Phật. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf15p quenchua7 07-08-2020 3 1   Download

 • Quản trị chiến lược (tiếng Anh: strategic management) là khoa học và nghệ thuật về chiến lược nhằm xây dựng phương hướng và mục tiêu kinh doanh, triển khai, thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trên cơ sở nguồn lực hiện có nhằm giúp cho mỗi tổ chức có thể đạt được các mục tiêu dài hạn của nó.Chiến lược là phương hướng và phạm vi hành động của một tổ chức về dài hạn để nhằm mục tiêu đạt được lợi thế kinh doanh thông qua việc xác định nguồn lực hiện có. Để tìm hiểu rõ hơn về khái niệm này, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây.

  pdf113p huemanvdoc 25-11-2009 3802 1765   Download

 • Phần 1 Tài liệu Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục ở Việt Nam giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kinh tế tri thức, đặc điểm và quá trình phát triển; tri thức cho phát triển, tiếp nhận tri thức và hấp thụ nó cho nền kinh tế toàn cầu mới; chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thông tin của các nước công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf105p doinhugiobay_05 01-12-2015 128 44   Download

 • bụt sử lược biên (thiệt truyện) là một cuốn sách gồm 4 tập thuật lại những sự tích về cuộc đời của Đức phật và tư tưởng của ngài, do một người pháp, ông pierre rey, biên soạn, và do nhà xuất bản schneider ấn hành vào năm 1913, tại sài gòn. quyển 1 này thuật lại sự tích và lời huyền diệu của bụt gaudama (cù-đàm-bụt) ở xứ kapilavastu. mời tham khảo.

  pdf44p gvtgvt 19-06-2017 47 7   Download

 • Phát triển hệ thống giao thông vận tải bền vững nhằm hỗ trợ và thúc đẩy chiến lược quốc gia về tăng trưởng và xóa đói, giảm nghèo. Nội dung chính trong chiến lược của VITRANSS 2 bao gồm: Phát triển chiến lược đầu tư từng bước với chương trình đầu tư trọng tâm, cải cách thể chế để giải quyết tốt hơn và xây dựng mục tiêu phát triển cùng với các kết quả cụ thể,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf38p hpnguyen2 05-03-2018 99 5   Download

 • Văn học và triết học - Luận giải: Phần 2 cung cấp cho bạn đọc một số nội dung liên quan về: Văn học nước Pháp, thơ Baudelaire, một nhà văn tả thực - Guy De Maupassant, cái nghĩa chết (bình luận tiểu thuyết), triết học là gì? Descartes - tổ triết học nước pháp, tư tưởng Keyserling, Phật giáo lược khảo, Khổng giáo luận, văn minh luận, Đông Á - Tây Âu hai văn minh có thể dung hòa được không? đẹp là gì? Bàn phiếm về văn hóa Đông Tây... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf312p thiendiadaodien_7 04-03-2019 26 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phật giáo khảo lược
p_strCode=phatgiaokhaoluoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2