intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao

Xem 1-20 trên 26 kết quả Phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao
 • Giáo dục phẩm chất, nhân cách, tư tưởng, đạo đức, lối sống,... là nhiệm vụ quan trọng đối với quá trình giáo dục toàn diện học sinh, phát huy những chuẩn mực, phẩm chất đạo đức thế hệ trẻ Việt Nam, góp phần tích cực vào mục đích xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước thời kì hội nhập quốc tế.

  pdf6p danhvi95 05-12-2018 26 1   Download

 • Bài tiểu luận đề tài Thực trạng của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay và vấn đề xây dựng, phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay ở Ngân hàng được nghiên cứu với các nội dung: Lực lượng sản xuất và vai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội, thực trạng phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay, vấn đề xây dựng, phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay ở Ngân hàng.

  doc36p mrfullhouse 04-10-2016 628 118   Download

 • Luận án làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản và thực trạng vai trò của giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay.

  pdf195p ngaymoibinhye 12-07-2014 193 70   Download

 • Trên cơ sở lý luận về vai trò của đội ngũ trí thức giáo dục đại học Việt Nam và thực trạng của đội ngũ trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, luận án đề xuất một số quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu góp phần phát huy vai trò của đội ngũ trí thức giáo dục đại học trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 53 8   Download

 • Bài viết chỉ ra quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về những giải pháp nhằm phát huy nhân tố con người ở nước ta hiện nay, đó là: phát triển mạnh mẽ giáo dục và đào tạo, xây dựng tiềm lực trí tuệ - cốt lõi của nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo lập môi trường để hoàn thiện và phát triển con người, tạo động lực để phát huy nhân tố con người.

  pdf8p viboruto2711 21-05-2019 47 2   Download

 • Các văn kiện của Đảng và Nhà nước ta đều khẳng định: Con người luôn ở vị trí trung tâm trong toàn bộ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Tri thức con người là một nguồn lực không bao giờ cạn và luôn được tái sinh với chất lượng ngày càng cao hơn bất cứ một nguồn lực nào khác. Lịch sử phát triển nhân loại đã kiểm nghiệm và đi đến kết luận: Nguồn...

  pdf105p inspiron1212 04-12-2012 329 105   Download

 • Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng của quá trình đầu tư phát triển của xã hội. Đây còn là nguồn lực đặc biệt bởi nó vừa là nhân tố tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội nhưng cũng lại chính là đối tượng tiêu dùng những sản phẩm đó. Hơn nữa, tài nguyên con người là nhân tố cần có cách quản lý và khai thác khác hẳn so với những tài nguyên khác. Vì vậy, vấn đề đầu tư phát triển nguồn nhân lực cũng mang nhiều đặc điểm khác biệt so với hoạt động đầu tư phát triển nói chung.

  doc6p khailocduong 21-02-2017 50 5   Download

 • Trong môi trường kinh tế mà sự hợp tác và cạnh tranh diễn ra ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng, các đòi hỏi ngày càng đa dạng và khắt khe, chất lượng nguồn nhân lực được đánh giá như một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Chính vì những lý do đó, việc phát huy tối đa khả năng của nguồn nhân lực song hành với việc quan tâm bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nâng cao tính chuyên nghiệp của người lao động cần được các doanh nghiệp nhìn nhận và quan...

  pdf77p songngu1311 03-12-2012 513 206   Download

 • Trong nền kinh tế tri thức, khi giá trị sản phẩm hơn 80% là hàm lượng chất xám, tài sản nguồn nhân lực càng được đặt vào một vị trí quan trọng.Thúc đẩy người lao động làm việc hiệu quả là vấn đề hết sức quan trọng trong các tổ chức. Người lao động làm việc nhiệt tình, năng suất và hiệu quả công việc cao thì các mục tiêu của tổ chức sẽ dễ dàng đạt được hơn, từ đó tạo thuận lợi không ngừng phát triển. Phát huy nguồn nhân lực bằng động lực thúc đẩy, bài viết...

  pdf7p phalinh16 17-08-2011 88 35   Download

 • Con người, vốn và công nghệ là ba yếu tố sản xuất để con người tạo ra của cải vật chất, thiếu một trong ba yếu tố này hay có sự tăng không đều giữa 3 yếu tố này đều tạo nên sự phát triển không cân đối cho nền kinh tế. Nếu chúng ta chỉ chú trọng thu hút càng nhiều vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh mà quên mất đầu tư cho nâng cấp nguồn nhân lực thì quá trình đầu tư đó không thể phát huy được hết lợi ích của nguồn vốn, dẫn tới...

  pdf34p hoamihothay 02-10-2012 33 3   Download

 • Trong cơ chế thị trường cạnh tranh hiện nay, Nhân lực đóng vai trò quan trọng trong phát triển và tồn tại bền vững của các doanh nghiệp, muốn phát triển nhanh và bền vững, chúng ta phải tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và có chính sách phát huy tối đa nguồn nhân lực đó. Việc quản lý và sử dụng đúng nguồn nhân lực sau khi đãđược đào tạo phù hợp với năng lực của mỗi người cho các công việc cụ thể là nhân tố quyết định dẫn đến thành công của doanh nghiệp....

  doc118p vnzoomvn 17-06-2011 416 258   Download

 • Toàn cầu hóa là xu thế của thời đại, và điều này không chỉ diễn ra ở lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ mà còn đang tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực giáo dục của mọi quốc giatrên thế giới. Tại Việt Nam, hệ thống giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng, với chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình hội nhập và phát triển đất nước, cũng không nằm ngoài xu thế đó. Đến lượt mình, các trường đại học Việt Nam cần phát huy...

  pdf137p hinhanh83 03-08-2013 278 95   Download

 • Bài viết "Văn hóa nghề - yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" trình bày về các nội dung: khái niệm và nội dung của văn hóa nghề, thực trạng văn hóa nghề trong lực lượng lao động hiện nay của Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp phát huy văn hóa nghề trong lực lượng lao động Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p tathimu66 23-01-2017 38 5   Download

 • Sự phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc thiểu số nước ta đang đặt ra yêu cầu tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ, phát triển nguồn nhân lực. Vì vậy, việc xác định rõ về số lượng, chất lượng và những vấn đề thách thức đến phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số đang đặt ra sẽ góp phần đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số hiện nay.

  pdf5p visamurai2711 23-07-2019 17 2   Download

 • Trước những yêu cầu về phát triển văn hóa xã hội và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX đã giao cho ngành giáo dục nhiệm vụ: “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học…Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên đề cao năng lực tự học tự hoàn thiện”. ...

  pdf104p vascaravietnam 15-08-2012 704 269   Download

 • Giáo dục Đại học đang đứng trước thách thức rất lớn về phương pháp quản lý, chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực chưa phát huy mạnh mẽ được sự sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, các nhà quản lý và sinh viên. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Giáo dục Đại học: Thành tựu và những giải pháp nâng cao chất lượng" đã được thực hiện.

  pdf3p vinhbinh2013 07-06-2016 72 7   Download

 • Trong thời gian vừa qua, Ngân hàng Lưu XḠđã bộc lộ những tồn tại, hạn chế về qui mô, lãi suất, về áp dụng các hình thức huy động vốn. Do vậy trong thời gian tới để nâng cao chất lượng huy động vốn, Ngân hàng Lưu Xá phải tập trung vào các giải pháp sau: Mở rộng mạng lưới kinh doanh;Phát triển các sản phẩm mới;Xây dựng chính sách lãi suất hợp lý, linh hoạt; Tăng cường hoạt động Marketing; Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Nâng cao hiệu quả của hoạt động cho vay.

  pdf8p vision1234 21-06-2018 51 12   Download

 • Trước những yêu cầu về phát triển văn hóa xã hội và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX đã giao cho ngành giáo dục nhiệm vụ: “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học…Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên đề cao năng lực tự học tự hoàn thiện”. ...

  pdf87p vascaravietnam 16-08-2012 861 196   Download

 • Công tác quản lý giáo dục còn kém hiệu quả. Tư duy giáo dục chậm đổi mới. Nguồn lực và nhân lực còn thiếu. Việc đầu tư cho giáo dục chưa tương xứng với mong muốn về yêu cầu chất lượng. Xuất phát từ những thực trạng cơ sở vật chất chưa đáp ứng tốt cho các hoạt động giáo dục của nhà trường. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “ Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục bằng giải pháp huy động các nguồn lực tham gia công tác giáo dục”.

  pdf12p thivuhuong 20-05-2014 1000 153   Download

 • Muốn nền quốc phòng toàn dân vững mạnh mọi người dân nhất là học sinh phải có kiến thức về môn học GDQP. Đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực có đủ phẩm chất và năng lực để sẵn sàng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN. Để làm được điều này đòi hỏi sự nỗ lực của người dạy và người học. Đặc biệt là người dạy đóng vai trò chủ đạo và định hướng học sinh lĩnh hội được kiến thức, kỹ năng, từ đó khơi dậy và phát huy truyền thông yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam.

  pdf8p hoangchieuduong 12-05-2014 346 80   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao
p_strCode=phathuynguonnhanlucchatluongcao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2