intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát ngôn hồi đáp trực tiếp

Xem 1-3 trên 3 kết quả Phát ngôn hồi đáp trực tiếp
  • Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Đặc điểm lượt lời hồi đáp thuộc hành động hỏi trực tiếp trong tiếng Việt giao tiếp nêu lên những vấn đề lý thuyết liên quan đến đề tài, phân loại và miêu tả các phát ngôn hồi đáp thuộc hành động hỏi trực tiếp trong tiếng Việt giao tiếp và một số nội dung khác.

    pdf130p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 83 24   Download

  • Trong bài viết này, tác giả tiến hành khảo sát các kiểu thành phần rào đón xuất hiện và tần suất sử dụng của chúng trong phát ngôn hồi đáp hỏi trực tiếp trong tiếng Anh, sau đó tiến hành đối chiếu song song thành phần rào đón trong phát ngôn hồi đáp hỏi trực tiếp trong tiếng Anh với tiếng Việt trên bình diện chức năng để có thể thấy được những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ.

    pdf8p tangtuy01 01-03-2016 56 4   Download

  • Bài viết phân tích đặc điểm và các xu hướng phát triển của nền kinh tế tri thức trong xã hội hiện đại. Vai trò của tri thức trong phát triển và phát triển giáo dục trong nền kinh tế tri thức và kỷ nguyên thông tin đặc biệt là về vấn đề nội dung giáo dục và phát triển chương trình đào tạo đại học. Tổng quan những tư tưởng, quan điểm, cấu trúc và các cách tiếp cận trong phát triển chương trình đào tạo đại học nhằm đáp ứng những yêu cầu của xã hội...

    pdf13p dem_thanh 21-12-2012 114 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát ngôn hồi đáp trực tiếp
p_strCode=phatngonhoidaptructiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2