Phát triển kinh tế ở tiền giang

Xem 1-20 trên 132 kết quả Phát triển kinh tế ở tiền giang
 • Bài giảng Cải tiến việc tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển kinh tế xã hội có nội dung trình bày về các vấn đề sau: Mục đích tham vấn cộng đồng báo cáo ĐTM, quy trình và phương pháp tham vấn cộng đồng báo cáo ĐTM, tình trạng tham vấn cộng đồng báo cáo ĐTM đã có ở nước ta, tham vấn cộng đồng báo cáo ĐTM theo Luật bảo vệ môi trường 2005 ở nước ta, tham vấn cộng đồng báo cáo ĐTM theo dự thảo Luật bảo vệ môi trườ...

  pdf24p cobetocxul9 26-08-2015 38 10   Download

 • Dưới đây là chuyên đề CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về CNH HĐH là nhiệm vụ trọng tâm trong TKQĐ, CNH HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức, những điều kiện và tiền đề của CNH HĐH.

  pdf56p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 35 10   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: những vấn đề đặt ra và các giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở an giang trong mùa nước nổi', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf114p dell1122 06-09-2012 55 8   Download

 • Đề tài luận án chỉ ra những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quản lý hành chính Nhà nước cấp tỉnh đặt trong mối quan hệ với phát triển kinh tế địa phương dựa trên sự đánh giá từ các đối tượng phục vụ của hành chính nhà nước, sử dụng công cụ là PAPI và PCI, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp tăng cường quản lý hành chính Nhà nước cấp tỉnh. Mời các bạn tham khảo.

  pdf0p sutihana 06-12-2016 16 4   Download

 • - Tiền Giang là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời nằm trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam; Phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp tỉnh Đồng Tháp, phía Nam giáp tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Tiền Giang có vị trí địa lý khá thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - chính trị.

  pdf0p ngocdung 19-06-2009 141 39   Download

 • Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất trù phú ở tận cùng phía Nam tố quốc, là phần cuối cùng của lưu vực sông Mêkong, với diện tích tự nhiên 3,96 triệu hecta, bao gồm 13 tỉnh, đó là Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

  pdf108p matbuon_266 18-07-2012 120 71   Download

 • Sau khi học xong bài Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa học viên hiểu được cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta và hiểu được quan điểm, đường lối và chính sách của Đảng trong việc phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN để từ đó có sự vận dụng nó vào hoạt động thực tiễn của đất nước.

  pdf41p thick_12 12-07-2014 160 44   Download

 • Bài giảng Tăng trưởng, phát triển và phát triển bền vững, trong bài giảng này trình bày kiến thức về: Tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, phát triển bền vững, lý thuyết kinh tế học về phát triển bền vững, nghiên cứu thực tiễn về phát triển bền vững, phát triển bền vững ở Việt Nam.

  pdf59p tienaganhgiaotieps234 12-05-2014 73 29   Download

 • Bộ sưu tập bao gồm các bài giảng được thiết kế chi tiết dành cho thầy cô giáo và học sinh tham khảo bài Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á. Bài học cung cấp kiến thức giúp học sinh hiểu rõ tình hình phát triển các ngành kinh tế ở các nước và vùng lãnh thổ châu Á. Biết được xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của các nước châu Á hiện nay là ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ và nâng cao đời sống.

  ppt25p chieutim_33 25-03-2014 93 24   Download

 • Thực tiễn phát triển của các nước trên thế giới những năm qua đã chứng tỏ rằng việc thành lập các KCN, KCX là một trong những giải pháp quan trọng đối với việc đẩy mạnh CNH, HĐH và phát triển KT - XH của đất nước. Vận dụng kinh nghiệm thế giới vào thực tế Việt Nam, từ năm 1991 Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương thí điểm và triển khai việc xây dựng các KCN và KCX. Đến nay đã qua 15 năm, quá trình này đã có những bước tiến dài, cả nước đã...

  pdf101p inspiron1212 04-12-2012 51 22   Download

 • Nằm ở phần cuối của lãnh thổ Việt Nam thuộc khu vực hạ lưu sông Cửu Long, với một địa bàn 13 tỉnh gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, có diện tích tự nhiên là 3.956.900 ha, dân số trên 16 triệu người, chiếm 12% diện tích và 21% dân số cả nước, hàng năm đóng góp trên 80% sản lượng gạo và 60% sản lượng thủy sản để xuất khẩu. Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ...

  pdf122p dell1122 05-09-2012 53 17   Download

 • Chăn nuôi ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế hộ ở nước ta. Trong vòng 10 năm trở lại đây, ngành chăn nuôi nước ta đã không ngừng phát triển với tốc độ cao, đạt 8-10%/năm. Trong những năm tới, ngành chăn nuôi vẫn tiếp tục được ưu tiên phát triển nhằm đạt tỷ trọng 30% trong GDP nông nghiệp vào năm 2010 (Nguyễn Đăng Vang, 2006).

  pdf7p banhbeovodung 26-06-2013 48 4   Download

 • Nhằm giúp bạn đọc có thêm các tài liệu chất lượng để tham khảo, chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập Kinh tế châu Âu bao gồm các bài giảng được biên soạn chi tiết. Thông qua bài giảng, học sinh được cung cấp kiến thức để nắm vững châu Âu có nền công nghiệp hàng hóa phát triển cao. Công nghiệp hiện đại có lịch sử phát triển từ rất sớm. Dịch vụ năng động, đa dạng, tỉ trọng cao trong nền kinh tế.

  ppt38p chieutim_33 07-03-2014 280 51   Download

 • Nhằm giúp cho HS hiểu được bài Khôi phục và phát triển KT - XH ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975), mời thầy cô tham khảo BST sau.

  ppt32p thanhthanh090909 10-04-2014 144 47   Download

 • Từ năm 1986 đến nay nước ta đang thực hiện chính sách đổi mới để hội nhập quốc tế. Để trở thành một nước phát triển như mong đợi không những chúng ta phải phát triển một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta còn phải phát triển kinh tế mạnh mẽ, điều đó chỉ có được khi phân phối thu nhập ở nước ta đồng đều.

  pdf21p tieutaydoc 05-08-2010 75 27   Download

 • Ý thức bảo vệ môi trường của con người Con người chạy theo lợi ích kinh tế: “Con người gây ô nhiễm bởi đó là phương cách rẻ nhất để giải quyết một vấn đề rất thực tế là làm thế nào để thải bỏ các phế phẩm sinh ra sau khi sản xuất và tiêu dùng hàng hóa” (Barry Field and Nancy Olewiler) Cơ chế khuyến khích chưa hợp lý Quyền tài sản về môi trường không được phân định rõ ràng ...

  ppt9p page_12 15-08-2013 65 13   Download

 • Quá trình phát triển nhận thức về vai trò của Chính Phủ 1.2 Sự thay đổi vai trò Chính Phủ trong thực tiễn phát triển của thế kỷ 20 1.3 Đặc điểm chung của khu vực công cộng 1.4 Khu vực công cộng ở Việt Nam 1.5 Chính Phủ trong vòng tuần hoàn kinh tế

  pdf37p page_12 15-08-2013 62 11   Download

 • Suy thoái kinh tế toàn cầu đã tràn vào kinh tế Việt Nam ở mọi chiều kích khác nhau, rõ nhất kể từ tháng 10 năm 2008. Xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư gián tiếp, khách du lịch, cầu trong nước, mạng lưới kinh doanh xây dựng và phát triển kể từ khi thành lập doanh nghiệp và lưu chuyển tiền tệ, tất cả đều giảm mạnh.

  pdf7p chaen_12 09-12-2013 33 8   Download

 • Đề tài hệ thống hóa các vấn đề có tính lí luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế nói chung và hiệu quả sản xuất cói nói riêng; đánh giá tình hình sản xuất và hiệu quả kinh tế của sản xuất cói ở các nông hộ trên địa bàn xã Trường Giang; xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động trồng cói cũng như các thế mạnh của vùng để đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trồng cói của các nông hộ, khai thác thế mạnh của vùng, thúc đẩy...

  pdf68p thangnamvoiva29 02-11-2016 2 1   Download

 • Bài viết này tập trung ước lượng hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả theo quy mô và phân tích các yếu tố đến hiệu quả kỹ thuật của nông hộ sản xuất cam sành ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf8p thienthandoremon 31-05-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản